Ondertekening intentieovereenkomst Campus De Terp

In samenwerking met de stichting Sport en Welzijn Wieringermeer, gemeente, schoolbesturen van het basisonderwijs en voorgezet onderwijs is deze overeenkomst tot stand gekomen. Hierin staat beschreven dat alle partijen de intentie hebben om campus De Terp te realiseren in Wieringerwerf. De campus moet een plek worden waar jong en oud kan sporten, leren en ontmoeten. Ook de samenwerking met het voorgezet onderwijs (RSG Wiringherlant) en de koppeling aan het bedrijfsleven is essentieel.

SSWW op zoek naar invulling uren Zwembad De Terp

WIERINGERWERF – De Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer (SSWW) is momenteel bezig, samen met vier schoolbesturen en de gemeente Hollands Kroon, een nieuwe campus ‘De Terp’ te ontwikkelen in Wieringerwerf. Deze campus behelst een nieuw te vormen brede school, nieuwe sporthal, buitensportfaciliteiten en mogelijk in de toekomst een nieuw zwembad.

De stichting is nu al betrokken bij de exploitatie en organisatie van het huidige zwembad. Men wil voor alle bewoners en elk talent tussen de 0 en 100 jaar een veilige en gezonde omgeving creëren, met een duidelijk accent op bewegen en gezondheid. Momenteel maakt de Stichting Aangepaste Sportbeoefening (SAS) op zaterdagochtend volop gebruik van de zwemfaciliteiten. Lees verder

Financiële steun voor ontwikkeling Sportcampus door gemeente

WIERINGERWERF – Het college heeft besloten om de ontwikkeling van de Sportcampus in Wieringerwerf met een aanvullende bijdrage van € 75.000,00 te ondersteunen.

De Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer (SSWW) ontvangt dit bedrag voor het afronden van de werkzaamheden van de architect in deze fase, de overige kosten die SSWW maakt in het eerste half jaar van 2018 en het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen de SSWW, de onderwijspartijen die bij de Sportcampus betrokken zijn en de gemeente Hollands Kroon.

Lees verder

Wensen sportcampus worden geïnventariseerd

WIERINGERWERF – In het vlekkenplan van Wieringerwerf is ruimte gereserveerd voor een sportcampus. Deze zal in het gebied tussen de Zuiderzeehal en de zwembad De Terp worden vormgegeven. De invulling van het gebied begint zo langzamerhand worm te krijgen.
Lees verder