‘Woningen aan de Brugstraat klaar voor de sloophamer’

‘De woningen aan de Brugstraat die aan de sloophamer ten prooi zullen vallen’ – Foto: De Meerpeen / Alexander Bügel

MIDDENMEER – Na enkele jaren bewoning onder de anti-kraak regeling lijkt het doek nu definitief te vallen voor de woningen aan de Brugstraat tegenover de Oude Beurs. Begin december kregen de bewoners te horen dat zij per 3 januari de woningen moesten verlaten. Van de 12 woningen werden er 10 verhuurd via Gapph vastgoedbeheer. Het bedrijf dat namens de Wooncompagnie de anti-kraakbewoning regelt.

Alle woningen werden op 3 januari door de bewoners leeg en bezemschoon opgeleverd. Nu zal in eerste instantie de aanwezige asbest worden verwijdert door een gespecialiseerd bedrijf. In de buurt gingen zowel de geruchten over sloop als renovatie de ronde. De redactie van de Meerpeen heeft uit betrouwbare bron vernomen dat de woningen zullen worden gesloopt.

Sloop voormalige basisschool De Zaaier in Slootdorp

‘De dichtgespijkerde ramen vormen al enige tijd het beeld van De Zaaier in Slootdorp’ – Foto: De Meerpeen/Alexander Bügel

SLOOTDORP – De voormalige basisschool De Zaaier aan de Langeweg 1 in Slootdorp wordt in week 38, vanaf maandag 17 september, gesloopt. Het pand stond al lange tijd leeg en de gemeente is al geruime tijd in overleg met een zorginstelling over verkoop van deze locatie. Omdat nog niet duidelijk is of en wanneer dit initiatief doorgaat en er sprake is van vandalisme, verloedering en overlast voor de buurt is besloten om het pand te slopen.
Lees verder

Voormalig gemeentehuis Wieringen gesloopt

‘Gemeentehuis van Wieringen wordt volgende week gesloopt’ – Foto: Hollands Kroon

HIPPOLYTUSHOEF – Het voormalig gemeentehuis van Wieringen aan de Elft in Hippolytushoef wordt op 8 januari 2018 gesloopt. De grond wordt in 2018 verkocht als woningbouwlocatie door middel van openbare verkoop. Er mogen maximaal 12 woningen gerealiseerd mogen worden. Als de locatie in de verkoop gaat hebben geïnteresseerden zes weken de tijd om een plan in te dienen. Op basis van een aantal criteria wordt de locatie verkocht aan de initiatiefnemer met het beste plan. De verwachting is dat de openbare verkoop in het tweede kwartaal van 2018 plaatsvindt. Lees verder

Sloop gebouw De Zaaier in Slootdorp

‘De dichtgespijkerde ramen vormen al enige tijd het beeld van De Zaaier in Slootdorp’ – Foto: De Meerpeen / Alexander Bügel

SLOOTDORP – Sinds de basisscholen De Zaaier en de Regenboog gezamenlijk op zijn gegaan in de nieuwe basisschool De Meertuin staat de voormalige school in Slootdorp leeg. De extra nood lokalen, die bij de school waren neergezet, werden verkocht aan een lokale ondernemer en verder gebeurde er weinig meer met het schoolgebouw.

Bij het gebouw aan de Langeweg werden uit voorzorg de ramen dichtgespijkerd om
vandalisme tegen te gaan. Het gebouw in verval wordt binnenkort uit zijn lijden verlost door de sloophamer. Hollands Kroon verstrekte een sloopvergunning aan Kring Havezathe in Oijen. Deze onderneming , die zich richt op kleinschalige particuliere woonzorgvoorziening voor ouderen, nam het gebouw over van de gemeente. Over de plannen op de locatie van De Zaaier heeft Kring Havezathe vooralsnog niets bekend gemaakt.

‘Op het schoolplein waar eens de kinderen vrolijk speelden tiert het onkruid inmiddels weelderig’ – Foto: De Meerpeen / Alexander Bügel