Schelpenbolweg 3 maanden dicht voor verkeer

Foto: Gemeente Hollands Kroon

SLOOTDORP – In de maanden januari tot april 2018 wordt er aan de Schelpenbolweg gewerkt aan de weg. Aan weerszijden van de weg worden grasbetontegels aangelegd. Hierdoor zal de weg gedurende de tijd van de werkzaamheden worden afgesloten voor doorgaand verkeer. De werkzaamheden vinden plaats tussen 15 januari en 28 april.

Auto te water langs de Schelpenbolweg

‘Auto te water langs de Schelpenbolweg’ – Foto: NHD.nl

SLOOTDORP – Aan het einde van de middag belandde een bestuurder met zijn auto in de sloot langs de Schelpenbolweg meldt het NHD. Door nog onbekende reden is de bestuurder in de linkerberm terecht gekomen om uiteindelijk aan de andere kant in de sloot tot stilstand te komen. De bestuurder is uit de auto gehaald en met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Gemeente neemt grondopslag Schelpenbolweg – Den Oeverseweg op de schop

‘Volop werkzaamheden bij de grondopslag’ – Foto: Pieter de Jong

SLOOTDORP – Naar aanleiding van een ernstig ongeluk vorige week maandag op de kruising Schelpenbolweg – Den Oeverseweg ontstond er een discussie over het gevaar van het gronddepot bij deze kruising. Een bezorgde buurtbewoner uitte zijn zorgen in een brief richting de gemeente en de media.

Waar de gemeente in een reactie van de persvoorlichting vorige week woensdag aangaf het onderzoek van de verkeersongevallen analysedienst af te willen wachten heeft men toch besloten vandaag actie te ondernemen. Volgens de aannemer die ter plaatse aan de slag is was er sprake op de locatie van illegale stort waar de gemeente niet van op de hoogte was. Om de zichtlijnen te optimaliseren wordt de grond nu tot 4 meter uit de weg afgegraven. Tevens wordt de grond getrommeld om puin en andere vervuiling eruit te halen. Hopelijk draagt de actie van de gemeente bij aan het vergroten van de veiligheid van deze kruising en zullen ongelukken in de toekomst uitblijven.

Hollands Kroon: ‘Ongeval niet direct toe te schrijven aan de hopen grond’

‘De verkeersongevallenanalyse dienst van de politie is ter plaatse om het ongeval te onderzoeken’ – Foto: Aangeleverd

SLOOTDORP – Afgelopen maandag vond er een ongeluk plaats op de kruising Schelpenbolweg – Den Oeverseweg. Een bezorgde buurtbewoner uitte zijn zorgen over het gronddepot van de gemeente op de hoek bij deze kruising. In zijn brief naar gemeente en media gaf hij aan dat de opgeslagen grond het zicht weg neemt op de kruising en daardoor zorgt voor gevaarlijke situaties. Aan de hand van de ingezonden brief heeft de redactie van de Meerpeen enkele vragen gesteld aan de persvoorlichting van de gemeente en verzocht om een onderhoud voor de camera met de verantwoordelijk wethouder Theo Groot.

Wij waren nieuwsgierig of de gemeente op de hoogte was van de onveilige situatie door het gronddepot voor het verkeer op de genoemde kruising. ‘Allereerst het volgende, het gaat hier niet om gronddepot, maar opvullen van een berm met overtollig grond. Doordat we de bermen langs de wegen die te hoog liggen afschrapen, hebben we een tijdelijke locatie nodig om de grond op te kunnen opslaan. Dit wordt na het storten altijd zo snel mogelijk gevlakt.’ geeft persvoorlichter Noortje Slot van de gemeente Hollands Kroon aan.

De beantwoording gaf een kleine glimlach op de gezichten van onze redactieleden. Want volgens de betekenis binnen de Nederlandse taal wordt een plaats is waar voorraden worden verzameld geschaard onder een depot. De situatie aan de Den Oeverseweg zou als zodanig kunnen worden aangemerkt. Waarom kenmerkt de gemeente het dan als tijdelijke locatie? Dat  heeft volgens de redactie te maken met regelgeving. Gronddepots dienen te voldoen aan diverse wettelijke eisen.

Aangaande het ongeval van afgelopen maandag is de persvoorlichter ook duidelijk.

‘Situatie kruising Schelpenbolweg – Den Oeverseweg’  – Foto: Gemeente Hollands Kroon

‘Het ongeval van maandag 17 juli is zeer vervelend, maar voor ons niet direct toe te schrijven aan de hopen grond. Mijn collega is die dag direct gaan kijken en heeft foto’s genomen.

‘Situatie kruising Schelpenbolweg – Den Oeverseweg’ – Foto: Briefschrijver

Als wij hierop afgaan zijn de zichtlijnen van dit kruispunt ruim voldoende. Op foto’s die wij eerder hebben ontvangen via Facebook, waarschijnlijk ook de brievenschrijver, is te zien dat de ‘verkeersongevallen analysedienst’ van de politie (VOA) ter plaatse is geweest. Wij hebben maandag 17 juli contact gehad met de politie om te vragen naar de toedracht van het ongeval en of de grondbulten ertoe hebben bijgedragen, maar het rapport van de VOA is nog niet afgerond. Zodra deze klaar is en hieruit blijkt dat de bulten grond hieraan hebben bijgedragen maken wij intern afspraken om de situatie te verbeteren. Naar onze mening zijn al deze feitelijke vragen voldoende beantwoord en vraagt dit niet om een politieke reactie van de wethouder en/of de burgemeester. Bovendien wachten we nog op de uitkomsten van de VOA.’

Zodra de rapportage van de VOA openbaar is zullen wij hier uiteraard over berichten. De veiligheid van de burgers van Hollands Kroon, en zijn gasten, verdient natuurlijk alle aandacht. Dus wordt vervolgt.

 

Verkeerssituatie kruising Schelpenbolweg-Den Oeverseweg onveilig; vanmorgen opnieuw een ongeval

‘De verkeersongevallenanalyse dienst van de politie is ter plaatse om het ongeval te onderzoeken’ – Foto: Aangeleverd

SLOOTDORP – Rond half acht vanmorgen raakten een automobilist en een scooterrijder betrokken bij een ongeval. De kruising van de Schelpenbolweg en de Den Oeverseweg is de laatste jaren vaker het toneel van ongelukken geweest.

‘Het gronddepot dat voor visuele hinder zorgt op de kruising’

Een buurtbewoner strijdt al geruime tijd voor een veilige verkeerssituatie op deze kruising. ‘De Gemeente heeft hier een gronddepot liggen welke het zicht belemmerd. Ik heb hier diverse keren een fixi melding van gemaakt maar structureel wordt er niets opgelost. Misschien dat men in Anna Paulowna een beetje ‘polderblind’ is. Ik wil niet zeggen dat het alleen door dit depot komt maar naar mijn idee is dit wel één van de oorzaken.’ zegt hij desgevraagd.

Aangezien de gebruikelijke wegen vanuit de gemeente niet leiden tot een bevredigend antwoord of enige actie, uit hij via een brief nu zijn zorgen in de media.

Slootdorp 17 Juli 2017

Betreft : verkeersveiligheid kruising Schelpenbolweg-Den Oeverseweg Slootdorp.

Al weer een hele tijd probeer ik mij sterk te maken voor een betere  verkeersveiligheid in mijn eigen woon omgeving. Problemen welke ik signaleer probeer ik onder de aandacht te brengen want voorkomen is immers beter als genezen.

In de Gemeente Hollands Kroon waar ik woon kun je knelpunten melden via een Fixi-app en hier wordt dan op gereageerd met  “ik zet uw melding door”, de desbetreffende verantwoordelijke aangesproken etc. etc.

Zo ook bij mijn melding over de ligging van een gronddepot bij de kruising van de Schelpenbolweg  met de Den Oeverseweg. Al diverse malen heb ik mijn bezwaren geuit en de Gemeente van gevaren op de hoogte gebracht.

Voor diegene die niet precies op de hoogte van de plaatselijke situatie, de Schelpenbolweg is een drukbereden weg welke de Den Oeverseweg kruist , de kruising ligt verhoogd en vlak voor de kruising ligt een brug en pal aangrenzend een gronddepot van Gemeente Hollands Kroon. De kruising wordt gezien de bebording aangeschreven als een gevaarlijk kruispunt.

Dit gronddepot  is nu mijn grootste bezwaar. Grond wordt hier opgeslagen en soms weer deels weggehaald maar in de loop der jaren is het dusdanig volgeraakt dat grond welke gestort wordt boven het maaiveld van de weg uitsteekt en zicht van verkeersdeelnemers belemmerd.  

Nu denk ik in een Gemeente met vele duizenden hectaren grond en vele tientallen hectaren braakliggende industrieterreinen moet men een depot inrichten welke vlak bij een kruising ligt? Ernstige ongevallen kunnen bijna niet uitblijven.

Hedenochtend was het helaas wederom “raak”, om 7.30 vond hier een aanrijding plaats tussen een scooter bestuurder en een automobilist plaats. Hoe het ongeval precies heeft plaatsgevonden zal de ongevallen recherche wel uitzoeken.Mijn geuite bezwaren ontslaan de verkeersdeelnemers niet van hun plicht om de kruising met de nodige behoedzaamheid te benaderen en goed uit te kijken.

Ik constateer echter het volgende:

  • De ligging van een gronddepot ontneemt het zicht op andere weggebruikers en maakt dat men elkaar te laat ziet.
  • De gemeente neemt geen structurele maatregelen door het depot af te graven en te verplaatsen naar een daarvoor geschikte locatie.
  • Meldingen maken via de Fixi-app zorgen voor onvoldoende resultaat
  • De Gemeente heeft een voorbeeld functie en behoort haar verantwoording te nemen.
  • Ongevallen kun je helaas niet voorkomen maar het risico kun je wel beperken en behoort altijd topprioriteit te hebben.

Ik hoop dat het met de betrokkene(n) bij dit ongeval goed gaat en dat er eindelijk eens geluisterd wordt naar mijn serieuze bezwaren. Laten we allen streven naar een (verkeers)veilige omgeving en werken van A naar Beter.

Een ongeruste burger.