Eigenaar De Stage naar Raad van State

Foto: De Meerpeen / Alexander Bügel

MIDDENMEER – Morgen, dinsdag 5 juni, vecht Sjaak Sijbring van De Stage uit Middenmeer bij de Raad van Sta­te in Den Haag een uit­spraak van de recht­bank in Alk­maar aan. Inzet is om in het pand aan de Havenkade be­drijfs­fees­ten te mogen ver­zor­gen. De ge­meen­te Hol­lands Kroon trok de van rechtswege toe­ge­ken­de ver­gun­ning­aan­vraag in­ na­dat di­ver­se on­der­ne­mers in de buurt had­den ge­klaagd. Dit omdat men vreest voor par­keer- en ge­luids­over­last. Lees verder

Raad van Sta­te : Nieuwbouw Aldi Wieringerwerf mag door

‘De eerste palen in de grond voor de nieuwe Aldi’ – Foto: Erwin Slootweg

WIERINGERWERF –  De Raad van Sta­te heeft het be­roep van Deen en Hema te­gen de wij­zi­ging van het be­stem­mings­plan on­ge­grond ver­klaard. Daardoor is er definitief groen licht voor de nieuwbouw van het nieuwe filiaal de Aldi aan het Ingenieur Smedingsplein.
Lees verder

Raad van State: ‘Tracé stroomkabels Windpark opnieuw bestuderen’

Foto: Erwin Slootweg

MIDDENMEER – De Raad van State heeft een groep landeigenaren die zich verzet tegen de aanleg van een stroomkabel ten behoeve van het Windpark Wieringermeer over hun landerijen in het gelijk gesteld. Hiermee deelden de landeigenaren Tennet een eerste tik uit.
Lees verder

Deen en Hema strijden opnieuw tegen de Aldi

‘Het laatste stukje van de Huishoudschool in Wieringerwerf wordt door de kraan van Van der Bel gesloopt, om hier straks een nieuwe Aldi te kunnen vestigen.’ – Foto: Erwin Slootweg

WIERINGERWERF – Su­per­markt­ke­ten Deen en wa­ren­huis Hema zullen donderdag 12 ja­nu­a­ri opnieuw de strijd aangaan bij de Raad van Sta­te in Den Haag over de nieuw­bouw­plan­nen van Aldi aan de Schip­pers­ka­de/het In­ge­ni­eur Sme­ding­plein in Wie­rin­ger­werf.

De Duit­se grootgrutter wil van de Brink­weg ver­hui­zen naar een gro­te­re nieuw te bouwen win­kel­ruim­te aan de andere kant van het winkelhart. Deen en Hema vechten donderdag het be­stem­mings­plan van de ge­meen­te Hol­lands Kroon aan. Hier­mee werd groen licht is ge­ge­ven voor de nieuw­bouw. De uit­spraak van de Raad van Sta­te zal naar ver­wach­ting en­ke­le we­ken op zich la­ten wach­ten.

Gemeente aan zet in kwestie Planetenlaan

'De oude situatie aan de Planetenlaan waarbij nog geen sprake is van de opbouw. (Maart 2009)' - Foto: Google

‘De oude situatie aan de Planetenlaan waarbij nog geen sprake is van de opbouw. (Maart 2009)’ – Foto: Google

WIERINGERWERF – De kwestie aan de Planetenlaan heeft in 2016 een aantal wendingen gekregen. Zo werd het, door de ‘zure gekken’ uitspraak van burgemeester Jaap Nawijn, zelfs landelijk nieuws. De families Akkerman, Ackema en Lombaard voeren al jaren een juridische strijd tegen de familie Blijerveld en de gemeente Hollands Kroon. In een zitting op 19 oktober behandelde de Raad van State de beroepszaak die door de drie families werd aangespannen.
Lees verder