LADA luistert

NIEUWE NIEDORP – LADA houdt maandag 16 december een openbare fractievergadering dorpshuis Prins Maurits aan de Dorpsstraat 79 in Nieuwe Niedorp, aanvang 20.00 uur.

De agenda van de raadsvergadering van 19 december wordt behandeld. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06 – 25311671 of fractielada@gmail.com

De avond van dilemma’s in de gemeenteraad

ANNA PAULOWNA – Donderdagavond heeft de gemeenteraad vergaderd over onder andere het principeverzoek Joods werkdorp en de kaderstelling recreatiewoningen. In aanloop naar deze avond en op de avond zelf was er veel belangstelling van inwoners en belanghebbenden.

De gemeenteraad heeft aangegeven niet genoeg informatie te hebben om een besluit te kunnen nemen over het principeverzoek Joods werkdorp. Dit onderwerp komt later terug in de raad. Het voorstel over de kaderstelling recreatiewoningen werd wel aangenomen. Het project herdenkingsmonument ‘Levenslicht’ is door het college en de raad omarmd.

Ledenvergadering GroenLinks

WESTERLAND – Op zondag 24 november hebben wij een algemene ledenvergadering, gevolgd door een presentatie van Wim Tijsen, in Dorpshuis Westerland, Westerlanderweg 61 in Westerland. Tijdens de presentatie is er een korte excursie, dus neem je wandelschoenen en je verrekijker mee! Iedereen is van harte welkom, ook mensen die geen lid zijn van GroenLinks. Lees verder

Fractievergadering GroenLinks

NIEUWE NIEDORP – Praat vrijdag 22 november met ons mee! De fractievergadering is van 14.00 tot 16.00 uur in Dorpshuis Prins Maurits, Dorpsstraat 79 in Nieuwe Niedorp. Iedereen is van harte welkom. Wij vinden het fijn om vooraf te weten wie er komen. Stuur even een berichtje naar lilianpeters@hollandskroon.nl (fractie) en/of groenlinks.hollandskroon@xs4all.nl (secretariaat).

In het fractieoverleg bespreken we de raadsvergadering van 28 november. De vergaderstukken staan op de website van Hollands Kroon. Op de agenda staat o.a. grootschalige logiesaccommodatie bij rijksmonument Joods Werkdorp in Slootdorp.
Iets anders aan ons voorleggen kan natuurlijk ook!

Fractievergadering ChristenUnie

ANNA PAULOWNAOp maandagavond 18 november houdt de ChristenUnie om 20:00 uur haar fractievergadering. Tijdens deze fractievergadering wordt gesproken over mogelijk grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten en seizoenarbeiders in het voormalig Joods Werkdorp en de uitwerking van het thema Wonen in de Omgevingsvisie.

Deze openbare vergadering zal plaatsvinden in het MFA in Anna Paulowna en iedereen is van harte welkom. Om de fractie in staat te stellen zich op uw komst voor te bereiden wordt het op prijs gesteld als u een mailtje stuurt naar fractiecuhk@hollandskroon.christenunie.nl of even belt naar 06 390 130 74.

Gemeenteraad unaniem ingestemd met de begroting 2020

Klik op afbeelding voor vergroting

HOLLANDS KROON – Op 7 november 2019 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de begroting 2020. De begroting sluit met een positief saldo van
€ 1.119.547. Dat geld wordt gebruikt om beleid te intensiveren door bijvoorbeeld meer aandacht voor de zorg en het onderhoud van de openbare ruimte.

Voor toekomstige uitdagingen zoals de Omgevingswet, de energietransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteit is budget gereserveerd. Extra kosten voor uitvoering van alle wettelijke taken zijn hier ook in meegenomen. Het totale pakket maakt dat de begroting structureel meerjarig sluitend blijft.

Verder nam de gemeenteraad 3 moties aan over communicatie, aanplant bomen en objectieve KPI bereikbaarheid. U vindt de begroting en de achterliggende stukken op de website. http://bit.ly/36EtWcB

Fractievergadering GroenLinks

OOSTERLAND – GroenLinks vergadert op maandag 28 oktober in de Zingende Wielen in Oosterland. De onderwerpen die op de raadsagenda van 31 oktober staan zullen aan bod komen. De fractievergadering is van 15.00 tot 17.00 uur in De Zingende Wielen, Akkerweg 39, Den Oever. Iedereen is van harte welkom. Als je langs wilt komen stuur dan even een berichtje  naar lilianpeters@hollandskroon.nl of groenlinks.hollandskroon@xs4all.nl.

Jonge raadsleden dienen een motie in om jongeren te betrekken bij de politiek

HOLLANDS KROON – Lars Ruiter (22 jaar, VVD) en Daan Pruimboom (20 jaar, Onafhankelijk Hollands Kroon) zijn voornemens om in de raadsvergadering van donderdag 23 mei een motie in te dienen om de politieke participatie van jongeren in Hollands Kroon te verbeteren.

De twee jongste raadsleden van de gemeente Hollands Kroon voelen zich een vreemde eend in de bijt. Politieke interesse van jongeren in de gemeentepolitiek is zeer laag, laat staan de participatie. Lees verder

Informatieavond over Gebiedsplan Wieringermeer

WIERINGERMEER – Het gebiedsplan Wieringermeer ligt sinds 15 maart ter inzage. Over het plan organiseert de gemeente Hollands Kroon op maandagavond 1 april een bijeenkomst. Inwoners en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.Tijdens deze avond geeft men een toelichting op het plan en is er ruimte voor uw vragen en/of opmerkingen. Op maandag 1 april bent u om 19.15 welkom in de raadzaal (De Verbinding) van de De Ontmoeting (De Verwachting 1 in Anna Paulowna). Aanmelden is niet nodig. Lees verder