Jonge raadsleden dienen een motie in om jongeren te betrekken bij de politiek

HOLLANDS KROON – Lars Ruiter (22 jaar, VVD) en Daan Pruimboom (20 jaar, Onafhankelijk Hollands Kroon) zijn voornemens om in de raadsvergadering van donderdag 23 mei een motie in te dienen om de politieke participatie van jongeren in Hollands Kroon te verbeteren.

De twee jongste raadsleden van de gemeente Hollands Kroon voelen zich een vreemde eend in de bijt. Politieke interesse van jongeren in de gemeentepolitiek is zeer laag, laat staan de participatie. Lees verder

Informatieavond over Gebiedsplan Wieringermeer

WIERINGERMEER – Het gebiedsplan Wieringermeer ligt sinds 15 maart ter inzage. Over het plan organiseert de gemeente Hollands Kroon op maandagavond 1 april een bijeenkomst. Inwoners en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.Tijdens deze avond geeft men een toelichting op het plan en is er ruimte voor uw vragen en/of opmerkingen. Op maandag 1 april bent u om 19.15 welkom in de raadzaal (De Verbinding) van de De Ontmoeting (De Verwachting 1 in Anna Paulowna). Aanmelden is niet nodig. Lees verder

VVD Hollands Kroon stelt vragen over woningbouw

HOLLANDS KROON – Woningbouw is een thema dat volop in de belangstelling staat bij inwoners van Hollands Kroon. VVD Hollands Kroon is van mening dat woningbouw een speerpunt van beleid is binnen het gesloten Coalitieakkoord 2018-2022.

Naar het oordeel van de VVD is er maar één oplossing die echt zoden aan de dijk zet om het grote woningtekort op te lossen en dat is ‘bouwen, bouwen en nog eens bouwen’. De VVD vindt dat als het om woningbouw gaat, de gemeente daarbij ook haar eigen verantwoordelijkheid moet pakken en binnen de mogelijkheden die er zijn snel aan de slag moet. Alleen naar de provincie wijzen biedt geen oplossing, ondanks het feit dat de VVD erkent dat provinciale regelgeving sommige plannen in de weg zit of kan staan. Vanuit de gevoelde urgentie om de handen uit de mouwen te steken stelt de VVD vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Wethouders nieuwe coalitie op 1 mei benoemd

HOLLANDS KROON – De coalitie tussen Senioren Hollands Kroon, VVD en CDA is rond. Op 1 mei worden de wethouders benoemd door de gemeenteraad. Daarvoor is een buitengewone
raadsvergadering gepland op 1 mei om 20.00 uur in de raadzaal, in MFA De Ontmoeting in Anna Paulowna. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Lees verder

Ingezonden brief: ‘Burgerparticipatie’ door Pieter de Jong

Burgerparticipatie

Zo vlak voor de GR 18 dacht ik ook mijn steentje bij te kunnen dragen middels de alom geprezen burgerparticipatie .
Mijn inbreng bestaat niet uit het adopteren en onderhouden van een gemeentelijk plantsoen, maar uit het plaatsen van verkiezingsbeloften naar de in mijn ogen juiste context. 
Hierbij ga ik een goed debat niet uit de weg om mijn zienswijze te toetsen aan de zienswijze van politieke partijen welke deelnemen aan de GR 18 in onze mooie gemeente Hollands Kroon.
Enigszins teleurgesteld door het gevoerde beleid van de coalitiepartijen in de gemeenteraad gaat mijn aandacht vooral uit naar wat er voor beloftes zijn gedaan , welke te lezen in het coalitieakkoord van 2014, en hun verkiezingsprogramma voor een volgende raadsperiode. Lees verder

O.H.K. houdt fractievergadering in Café Bij de Buren

WIERINGERWERF – Donderdag 15 februari houdt O.H.K. een fractiebijeenkomst in Café Bij de Buren. Er staan diverse punten op de agenda die besproken zullen worden. Als er mensen zijn die langs willen komen om iets te bespreken zijn ze van harte welkom. Een berichtje naar het secretariaat is welkom. Dit kan via een mailtje naar onafhankelijkhk@gmail.com

Lees hier de stukken en agenda van de raadsvergadering.

GroenLinks wil pakketbussen in Hollands Kroon

‘Voorbeeld van een pakketbrievenbus die de redactie online tegenkwam. De kosten bedragen € 269,00. Maar voor die prijs is hij wel in 8 kleuren leverbaar.’ – Foto: pakketbrievenbusshop.nl

HOLLANDS KROON – GroenLinks Hollands Kroon pleit ervoor om in het buitengebied van Hollands Kroon brievenbussen te vervangen door pakketbrievenbussen, om zo het afleveren van pakketjes te vereenvoudigen. Hollands Kroon kent een groot buitengebied en vele dorpskernen, waarvan de meeste zonder winkels. Het is dan ook niet vreemd dat inwoners van Hollands Kroon steeds meer online kopen en hun boodschappen door pakketdiensten thuis laten bezorgen.

Brieven en kranten worden daarentegen steeds vaker vervangen door digitale documenten, waardoor de gewone post juist afneemt. Op sommige adressen worden al meer pakketten dan brieven afgeleverd! Toch is het verplicht om een brievenbus aan de openbare weg te hebben, terwijl pakketdiensten zich vaak in allerlei bochten moeten wringen om het pakket bezorgd te krijgen. Om te beginnen moet de pakketbezorger aanbellen of de bewoner opsporen (wat op een erf in het buitengebied soms een tijdrovende klus is). Is de bewoner niet thuis, dan wordt de bestelling een tweede keer aangeboden, bij buren afgegeven of de ontvanger moet alsnog naar een afhaalpunt.
Lees verder

OBB discussieert over profielschets burgemeester in De Cultuurschuur

WIERINGERWERF – Na de discussiebijeenkomsten in Nieuwe Niedorp en Hippolytushoef over de profielschets van de nieuwe burgemeester van Hollands Kroon, wordt op dinsdag 20 februari a.s. een derde bijeenkomst georganiseerd in de Cultuurschuur te Wieringerwerf.  Aanvang 19.30 uur; zaal open 19.00 uur.

Tijdens de bijeenkomst kunnen de inwoners van Hollands Kroon hun mening geven over de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Kortom, wat verwachten zij van de nieuwe burgemeester?

De uitkomsten van de discussieavonden en de reacties die via de sociale media binnenkomen, worden samengevoegd en daarna aangeboden aan de politiek. 

Tweede discussiebijeenkomst over profielschets nieuwe burgemeester

HIPPOLYTUSHOEF – Na de eerste discussiebijeenkomst in Nieuwe Niedorp over de profielschets van de nieuwe burgemeester van Hollands Kroon, wordt door de OBB op dinsdag 13 februari a.s. een tweede bijeenkomst georganiseerd in het Dorpshuis in Hippolytushoef. Aanvang is om 19.30 uur, de zaal gaat open 19.00 uur.

Tijdens de bijeenkomst kunnen de inwoners van Hollands Kroon hun mening geven over de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Kortom, wat verwachten zij van de nieuwe burgemeester? De uitkomsten van de discussieavonden en de reacties die via de sociale media binnenkomen, worden samengevoegd en daarna aangeboden aan de politiek.

Middenmeerder Alexander Bügel lijsttrekker O.H.K.

MIDDENMEER – Bij de gemeenteraadsverkiezingen zal voor de partij Onafhankelijk Hollands Kroon Wieringermeerder Alexander Bügel de kar trekken. Voor velen kwam dit als een verrassing omdat Henk-Jan Wittink, oprichter van O.H.K., door velen op de eerste plaats werd verwacht. Voor Wittink is dit echter geen probleem. ‘Voor ons is dat heel logisch, het is niet mijn partij maar onze partij. Door op de tweede plaats te staan willen wij dat juist naar buiten brengen en benadrukken met deze groep. Alleen red ik het niet, er is nu een groep enthousiaste actieve mensen die de schouders eronder willen zetten. Wij vinden ons allemaal even belangrijk.’ aldus Henk-Jan Wittink.
Lees verder