Wethouders Westerkamp en Meskers op glad ijs

‘Wethouders Frits Westerkamp en Theo Meskers’ – Foto: Gemeente Hollands Kroon

HOLLANDS KROON – Vanmiddag om 17.00 uur begint in De Ontmoeting de raadsvergadering waarin de begroting van de gemeente Hollands Kroon voor 2018 wordt behandeld. Naar het zich laat aanzien zal dit niet zonder slag of stoot verlopen.

De posities van wethouders Westerkamp (LADA) en Meskers (VVD) zullen ter discussie worden gesteld.De oppositiepartijen hebben in gezamenlijkheid twee moties voorbereid voor de bestuurders. Aan­lei­ding hier­voor is de bud­get­over­schrij­ding van mi­ni­maal 2,4 mil­joen euro voor de ver­bou­wing van ge­meen­te­hui­zen De Ont­moe­ting en het Kroon­do­mein. Plus het on­juist en laat in­for­me­ren hier­over van de ge­meen­te­raad.

Ingezonden brief: Sociaal domein

Het functioneren van het sociaal domein in de gemeente Hollands Kroon, reactie op de brief van wethouder Van Gent van 19 mei 2017

Van wethouder Mary van Gent hoort de gemeenteraad alleen jubelverhalen over het functioneren van het sociaal domein en over de samenwerking met Incluzio. Vanuit de samenleving bereiken ons echter regelmatig andere berichten. Vandaar dat GroenLinks, PvdA en ChristenUnie gezamenlijk besloten om een kwalitatief onderzoek (geen enquête) te doen onder de ketenpartners, de zorgorganisaties die samenwerken met Incluzio, naar het functioneren van het sociaal domein. Wij zijn met hen in gesprek gegaan, we hebben hen vragen gesteld en hun ervaringen besproken. Wij hebben met een positieve insteek geluisterd naar de bevindingen van verschillende ketenpartners en hopen dat er iets gedaan wordt met de resultaten van ons onderzoek.

Lees verder

Tonneman opnieuw naar de rechter voor schadevergoeding

Foto: Camping Land uit Zee

WIERINGERWERF – Leek er in eerste instantie, door tussenkomst van de rechter, een einde gekomen aan de perikelen rondom Camping Land uit Zee, niets blijkt minder waar. Ondernemer Tonneman ziet zich opnieuw genoodzaakt om de gang richting de rechter te maken. ‘Na alle perikelen rondom de levering van de grond en alle rechtszaken die we met de gemeente hebben gevoerd dachten we het boek te kunnen sluiten. Het enigste wat nog resteerde is het overeenkomen van de schadevergoeding’ zegt  Jervin Tonneman.

‘We hebben een gesprek gehad met de burgemeester over de hoogte van schadevergoeding die de gemeente wil betalen. De gemeente kwam tot een vergoeding van € 18.000,00, ongeveer 10% van de werkelijk geleden schade. De verschillen tussen de werkelijk geleden schade en het voorstel van de gemeente is dusdanig groot dat verder onderhandelen geen zin meer heeft. ’aldus Tonneman.

De ondernemer ziet zich genoodzaakt om een schadeprocedure op te starten bij de rechtbank. ‘We hadden na alle ellende en schade die de gemeente ons heeft berokkend gehoopt op een goede afwikkeling. Helaas blijkt de rechter er alsnog aan te pas te moeten komen om recht te doen. Naast de schade die we hebben geleden bij de camping heeft wethouder Groot zijn ambtenaren opgedragen om ook geen gebruik meer te maken van onze bedrijfsactiviteiten op het gebied van bouwchemie. We hebben in de afgelopen jaren voor de gemeente Wieringermeer en later Hollands Kroon veel onderhoudswerkzaamheden mogen verrichten aan onder andere de bruggen. Door het geschil met de gemeente over de camping mogen we ook deze werkzaamheden niet meer verrichten. Dus als ondernemer word ik ook nog extra gestraft door dit college. Gelukkig hebben we voldoende werk. Het geeft alleen de manier van besturen van dit college aan. Al met al hebben wij weinig vertrouwen meer in het college en haar handelen’, besluit Tonneman zijn betoog.

LADA heeft geluisterd in Middenmeer

‘Bijeenkomst LADA in de Meerbaak’ – Foto: aangeleverd

MIDDENMEER – De fractie van LADA reist door de gemeente om tijdens haar fractievergaderingen haar oor te luister te leggen bij de inwoners van Hollands Kroon. Afgelopen maandag vergaderde LADA in de Meerbaak in Middenmeer. Twee onderwerpen werden door insprekende burgers aan de kaak gesteld: De brug over de West-Friese sluis en breedband internet waren onderwerp van discussie.

Lees verder

VIDEO: Carnavalskraker over ‘zure burgemeester Jaap Nawijn’

WIERINGERWERF – Het begint zo langzamerhand een traditie te worden, dat er een carnavalsnummer verschijnt over de politiek in Hollands Kroon. De Wieringermeerse tekstschrijver Alexander Bügel schreef al eerder de carnavalsnummers ‘De Boot van Japie’ en ‘Transparant, maar ondoorzichtig’. Dit jaar gaf hij de aanzet voor ‘Zo gaat dat in Hollands Kroon’. Een pakkende carnavalskraker die, net als zijn voorgangers, op ludieke wijze de handel en wandel in de politiek van Hollands Kroon aan de kaak stelt.

De eerste twee carnavalskrakers werden door Wieringer Jan van der Wal, onder pseudoniem Jan met de Pet, ingezongen. Dit jaar moest het roer echter noodgedwongen om. ‘De trend binnen Hollands Kroon is om bijna alles uit te besteden aan externe bureaus. Daar kan je dan als makers van het ‘serieuze’ carnavalslied natuurlijk niet bij achterblijven. Wij voelden ons door het ingezette gemeentelijke beleid min of meer gedwongen om over de gemeentegrenzen heen te kijken. Gelukkig vonden we de oplossing nog relatief dichtbij huis in het duo The Showbusters’, zegt Bügel.

The Showbusters bestaande uit Marcel Wessel (Schagen) en Johan Bouquet (Andijk) waren bereidt om de
zangpartijen van het carnavalsnummer voor hun rekening te nemen. Erwin Slootweg, foto-/videograaf en eigenaar van de Liaison Studio, completeerde het geheel met een bijpassende satirische videoclip.

Voor de carnavalsvierders die het lied graag voor het komende carnaval willen instuderen is hieronder de gehele tekst te vinden.

Zo gaat dat in Hollands Kroon

Foto: Gemeente Hollands Kroon / bewerking: Erwin Slootweg

Refrein:
De burgemeester van Hollands Kroon
zijn normen en waarden zijn ongewoon
Hij deed z’n uitspraken ondoordacht
Wat hem veel ellende bracht

Het College van Hollands Kroon
vaart zijn eigen koers, dat is héél gewoon
belang van de burger komt achteraan
als je ze hun eigen gang laat gaan

Couplet:
Onze Jaap maakte het te bont
wist niet dat zijn microfoon nog openstond
deed daar uitspraken ongehoord
is onze Jaap nu echt ontspoort
Dat is toch waanzin, echt grote waanzin
Sprak over zure gekken, trok zelf zure bekken
maar leren dat zal hij het nooit

Refrein:
De burgemeester van Hollands Kroon
zijn normen en waarden zijn ongewoon
Hij deed z’n uitspraken ondoordacht
Wat hem veel ellende bracht

Het College van Hollands Kroon
vaart zijn eigen koers, dat is héél gewoon
belang van de burger komt achteraan
als je ze hun eigen gang laat gaan

Japie, Japie, Japie, Japie, Japie, Japie,
Japie, Japie, Japie, Japie, Japie, Japie,
Zo gaat dat in Hollands Kroon

Couplet:
Zelfsturend is het woord
waarmee Hollands Kroon steeds meer ontspoort
Velen zijn de weg al kwijt
Hebben blijkbaar aan de burgers schijt
in eigen belangen, is men gevangen,
als we die rare kuren, niet snel bij gaan sturen,
raakt men van de wal in de sloot

Japie, Japie, Japie, Japie,

Refrein:
De burgemeester van Hollands Kroon
zijn normen en waarden zijn ongewoon
Hij deed z’n uitspraken ondoordacht
Wat hem veel ellende bracht

Het College van Hollands Kroon
vaart zijn eigen koers, dat is héél gewoon
maar komen de verkiezingen er weer aan
dan zullen ze er weer voor de burgers staan

Zo gaat dat in Hollands Kroon!

Jeff Leever kandidaat verkiezingen tweede kamer

WIERINGERWERF – Politicus Jeff Leever spreidt opnieuw zijn vleugels uit. Momenteel is hij als raadslid actief in de gemeente Hollands Kroon voor de Senioren Hollands Kroon. En ook als statenlid voor de Ouderenpartij Noord-Holland. Maar de ambities van Leever strekken verder zo blijkt.

Bij de Tweede kamer verkiezingen op 15 maart staat Jeff Leever op plaats 4 voor de partij ‘Lokaal in de Kamer’.  ‘Lokaal in de Kamer’ is het samenwerkingsverband van lokale en provinciale partijen en doet mee aan de komende Tweede Kamerverkiezingen. Doel van de partij is om de politiek dichter bij de burger brengen. Dit kan, omdat het direct wordt gevoed door lokale en provinciale partijen.

Onafhankelijk Wittink vergadert

Henk Jan WittinkHIPPOLYTUSHOEF – Op 14 december a.s. komt fractie Henk-Jan Wittink bijeen in gelagkamer Het Stamineeke, Kerkplein 13 Hippolytushoef.

Op de agenda staat de raadsvergadering van 20 december, actuele kwesties die inwoners naar voren brengen en de ontwikkeling van de afsplitsing Wittink (voormalig LADA lid) tot een nieuwe lokale partij. Aanvang 20.00 uur.

Gemeentepolitiek in Hollands Kroon: ‘Een vraag betekent niet altijd een antwoord’

Loesje antwoordapparaatHOLLANDS KROON – Naar aanleiding van de opgestelde verklaring door de gemeenteraad heeft de redactie van De Meerpeen enkele vragen gesteld aan de vertegenwoordigers van de politieke partijen. In de verklaring van de raad staat de volgende zinsnede ‘stelt de raad in meerderheid’, hetgeen aangeeft dat de raad niet unaniem is geweest en er sprake is van een compromis. In het kader van politieke transparantie is het dan handig om duidelijk te hebben wie zich niet bij de meerderheid van de raad aan heeft kunnen sluiten.

Lees verder

GroenLinks vergadert op vrijdag 16 september

GroenLinks-VIERKANTJEBARSINGERHORN – GroenLinks Hollands Kroon houdt op vrijdag 16 september a.s. een openbare fractievergadering in Het Ideeëntheater, Kreil 6, Barsingerhorn. Aanvang 20 uur. Na afloop van het fractieoverleg is er een bestuursvergadering. Iedereen is natuurlijk – zoals altijd – van harte welkom op het fractieoverleg. Wil je je komst wel vooraf even melden? Dat kan door een berichtje te sturen naar groenlinks.hollandskroon@xs4all.nl (secretariaat) en/of naar janeichhorn@hollandskroon.nl (fractie).
Lees verder

Extra raadsvergadering op 13 september over omgevingsvisie

Logo Hollands Kroon vlagWIERINGERWERF – Vanavond, dinsdagavond 13 september, om 19.00 uur start een ingelaste raadsvergadering met als enige agendapunt ‘consultatie omgevingsvisie’. De agenda en stukken voor deze vergadering vindt u in de vergaderkalender.

De vergadering wordt gehouden aan de Brinkweg 17 in Wieringerwerf in het oude kantoor van de Rabobank. Deze vergadering wordt niet live uitgezonden, omdat hiervoor in verband met de verbouwing van het gemeentehuis op dit moment nog geen apparatuur beschikbaar is. Lees verder