College: ‘Poldermolen van de baan’

´Voorzitter Henk van Bodegom gaat voorop in de strijd om de Poldermolen te realiseren´ – Foto: Aangeleverd

WIERINGERWERF – Op 30 januari 2018 besloot het college van Hollands Kroon de procedure voor het intrekken van de omgevingsvergunning voor de Poldermolen zouden worden gestart wanneer de coöperatie Poldermolen Wieringermeer UA niet uiterlijk op 1 maart 2018 kon aantonen dat voldoende burgers en bedrijven participeren in de realisatie van de Poldermolen. Het inspreken van voorzitter van Bodegom in de raad van februari en een motie, die met 13 voor en 14 tegen werd verworpen, mochten niet baten. Desondanks ging de coöperatie Poldermolen Wieringermeer UA door met de werving van sympathisanten. Ondanks de inspanningen heeft de coöperatie niet kunnen aantonen dat aan de gestelde voorwaarde wordt voldaan.

Het college van burgemeester en wethouders heeft in dat kader besloten dat er geen privaatrechtelijke medewerking verleent zal worden aan het realiseren van de Poldermolen. Hetgeen concreet betekend dat er is besloten om de desbetreffende grond niet te verkopen. Daardoor is de bouw onmogelijk en is het niet nodig om de vergunning in te trekken. ‘We laten een jurist kijken naar het besluit van de gemeente’, zegt voorzitter Henk van Bodegom van Coöperatie Poldermolen desgevraagd tegen de Schager Courant.

Poldermolen van de baan

Foto: Erwin Slootweg

WIERINGERWERF – De participatie windmolen, bekend als Poldermolen, is definitief van de baan. De raad verwierp gisteravond de motie om de initiatiefnemers meer tijd te geven om participanten te vinden.

De Poldermolen is ooit in het leven geroepen om bewoners een kans te geven om ook zelf actief deel te kunnen nemen aan een windenergieproject in de Wieringermeer. Dit als tegenhanger van het Windpark Wieringermeer dat wordt geëxploiteerd door commerciële partijen.
Lees verder

Poldermolen mogelijk van de baan

Foto: Erwin Slootweg

WIERINGERWERF – Als op 1 maart blijkt dat onvoldoende inwoners zich hebben aangemeld voor deelname voor de bouw van de Poldermolen nabij Wieringerwerf, wordt de verleende omgevingsvergunning ingetrokken. Dat heeft het college besloten. Van de minimaal benodigde 2.800 aangemelde inwoners en 160 bedrijven zijn er veel minder aanmeldingen. Circa 150 mensen hebben zich aangemeld volgens de Schager Courant van vandaag.

Voor de bouw van de Poldermolen nabij Wieringerwerf is een coöperatie opgericht (Coöperatie Poldermolen Wieringermeer). De Poldermolen is één van de mogelijkheden voor de inwoners van Wieringerwerf en omgeving om te investeren in windenergie. Naast een omwonendenregeling en de oprichting van een Windfonds is het een maatregel ter vergroting van het draagvlak voor de bouw van het Windpark Wieringermeer. Lees verder