O.H.K. houdt fractievergadering in Café Bij de Buren

WIERINGERWERF – Donderdag 15 februari houdt O.H.K. een fractiebijeenkomst in Café Bij de Buren. Er staan diverse punten op de agenda die besproken zullen worden. Als er mensen zijn die langs willen komen om iets te bespreken zijn ze van harte welkom. Een berichtje naar het secretariaat is welkom. Dit kan via een mailtje naar onafhankelijkhk@gmail.com

Lees hier de stukken en agenda van de raadsvergadering.

Middenmeerder Alexander Bügel lijsttrekker O.H.K.

MIDDENMEER – Bij de gemeenteraadsverkiezingen zal voor de partij Onafhankelijk Hollands Kroon Wieringermeerder Alexander Bügel de kar trekken. Voor velen kwam dit als een verrassing omdat Henk-Jan Wittink, oprichter van O.H.K., door velen op de eerste plaats werd verwacht. Voor Wittink is dit echter geen probleem. ‘Voor ons is dat heel logisch, het is niet mijn partij maar onze partij. Door op de tweede plaats te staan willen wij dat juist naar buiten brengen en benadrukken met deze groep. Alleen red ik het niet, er is nu een groep enthousiaste actieve mensen die de schouders eronder willen zetten. Wij vinden ons allemaal even belangrijk.’ aldus Henk-Jan Wittink.
Lees verder

O.H.K. stelt schriftelijke vragen over mobiele dekking in Kreileroord

Foto: Consumentenbond.nl

KREILEROORD – De fractie van Onafhankelijk Hollands Kroon heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de mobiele bereikbaarheid in Kreileroord. Sinds 2000 zijn vertegenwoordigers van het dorp al in gesprek met de gemeente over het ontbreken van dekking voor de mobiele telefonie in Kreileroord. Tot op heden is hiervoor nog geen oplossing geboden.

Aan het einde van het vorige jaar werden bewoners van Kreileroord er opnieuw mee geconfronteerd dat de situatie in hun dorp door het ontbreken van mobiele dekking , levensbedreigende gevolgen met zich mee kan brengen. Een inwoner met een hartaanval moest eerst naar Wieringerwerf worden gebracht alvorens de benodigde medische gegevens met de cardioloog konden worden uitgewisseld. Deze keer is het gelukkig goed afgelopen, maar hoe lang blijft het geluk nog aan de zijde van de Kreileroorders.

Deze situatie heeft wat O.H.K. betreft lang genoeg geduurd. Het is zaak dat er na 18 jaar nu eindelijk eens een oplossing komt voor Kreileroord vindt de fractie.

De vragen gesteld door Onafhankelijk Hollands Kroon: Lees verder

O.H.K. vraagt om actie gemeente tegen zwerfvuil

HOLLANDS KROON – O.H.K. heeft donderdag 11 januari schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur om iets te doen aan de troep (lege wegwerpverpakkingen) op straat en in de bermen. O.H.K. vraagt de gemeente om zich aan te sluiten bij ‘Statiegeld Alliantie’.

Op een traject van slechts 1000 meter trof OHK raadslid Wittink het volgende aan in de berm en op straat:

Steeds meer gemeenten in Nederland schuiven aan bij de ‘Statiegeld Alliantie’, statiegeld gerekend op wegwerpverpakkingen net zoals bijvoorbeeld in Duitsland het geval is voorkomt deze troep op straat. Wittink: ‘Gooi je afval thuis in de bak, dat is wel net zo netjes!’

‘En als je het dan toch op straat deponeert zijn er wel schoolkinderen die er een zakcentje aan over kunnen houden. In Duitsland doen ze dit al een poosje, het werkt, alles wordt daar keurig netjes ingeleverd. Statiegeld is in Duitsland de normaalste zaak van de wereld. Daar werkt het systeem prima. Zo is het daar normaal dat als je buiten een biertje drinkt je 1 of 2 Euro statiegeld betaalt.’ aldus Henk-Jan Wittink.

Onafhankelijk Wittink vergadert

Henk Jan WittinkHOLLANDS KROON – Op donderdag 10 november belegt (LADA lid) Henk-Jan Wittink een bijeenkomst over de koers van zijn nieuwe fractie. Werken voor wat er leeft bij bewoners moet beter op de rails gezet worden.

Participatie en betrokkenheid kan alleen gaan werken als bewoners zich gehoord en serieus genomen voelen. Dat kan en moet beter. Daarover moeten ook onbevangen kritische geluiden naar voren gebracht kunnen worden. Dat ligt moeilijk in coalitieverband, zo is gebleken. Recente voorbeelden: de plek van het vuurtorentje, grondprijzen, Karin Bloemen, onvoldoende transparantie bij aanbestedingen en accommodatiebeleid.
Lees verder

‘Onafhankelijk Hollands Kroon’ in de maak

Rob Ravensteijn - Foto: Wieringernieuws

Rob Ravensteijn – Foto: Wieringernieuws

HOLLANDS KROON – Raads­lid Henk-Jan Wit­tink en oud-La­da­voor­man Rob Ra­ves­teijn gaan 10 no­vem­ber gaan op zoek naar actieve en betrokken burgers. Het doel van beide mannen is om een nieuwe lokale politieke partij te starten onder de naam Onafhankelijk Hollands Kroon.

,,We zoe­ken men­sen die wil­len dat het an­ders gaat dan nu het ge­val is. Want zo­als het nu bij Lada gaat, en ei­gen­lijk ook bij Se­ni­o­ren Hol­lands Kroon, is denk ik niet hoe veel in­wo­ners van onze ge­meen­te het voor ogen heb­ben”, zegt Ra­ves­teijn. Ravensteijn , medeoprichter van LADA ziet met lede ogen de huidige koers van de partij aan.
Lees verder