Coalitie Noord-Holland ‘’Duurzaam doorpakken!’

PROVINCIE – Noord-Holland heeft een nieuwe coalitie van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA. Samen met formateur Laura Bromet presenteerden zij woensdag 12 juni hun plannen voor de komende vier jaar. Het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken!’ bevat ruim € 200 miljoen aan extra investeringen in schone energie, goede bereikbaarheid per auto, fiets en openbaar vervoer, een gezonde leefomgeving, cultuur, natuur, schoon water, natuurinclusieve landbouw en open landschap.
Het akkoord is het begin van een nieuwe samenwerking tussen deze partijen. Samen willen zij zich sterk maken voor een duurzaam, bereikbaar, leefbaar en innovatief Noord-Holland. Het is een akkoord op hoofdlijnen; geen dik en dichtgetimmerd verhaal. Tijdens het formatieproces hebben burgers, maatschappelijke organisaties, andere overheden, het bedrijfsleven en ook de oppositiepartijen inbreng geleverd.

Lees verder

Stemwijzer Provinciale verkiezingen

‘Klik op de bovenstaande afbeelding voor de kieswijzer’

NOORD-HOLLAND – Op woensdag 20 maart zijn er weer verkiezingen voor de Provinciale Staten. Voor velen is de provinciale politiek ‘een ver van mijn bed-show’. In Noord-Holland kunnen de kiezers een keuze maken uit 15 partijen. Maar waar staan deze partijen voor en wat sluit het beste aan bij jouw keuzes.

Om te helpen bij de keuze heeft de provincie een Stemwijzer gelanceerd. Door middel van 30 stellingen zal er een politieke voorkeur naar voren komen. En deze voorkeur zou een eventuele keuze makkelijker kunnen maken.

Zeg maar ‘hallo’ tegen je winterjas: ‘Komend weekend onder de tien graden’

Foto: Pixabay

NOORD-HOLLAND – Dat we de zomer achter ons hebben gelaten, is al een paar dagen duidelijk aan de temperatuur te merken. Vanaf vrijdag komt daar zelfs nog een flinke schep kou bovenop: het kwik zal tijdelijk niet boven de tien graden uitkomen.

Volgens NH Nieuws weerman Jan Visser kunnen de winterjassen wel echt uit de kast nu. ‘De komende paar dagen nog niet hoor, dan zitten we zelfs boven wat normaal is voor deze tijd van het jaar’, vertelt hij. ‘Maar vrijdag is het regenachtig en begint het al flink af te koelen.’ Lees verder

Praat mee en meld je aan voor het NH Panel

NOORD-HOLLAND – de Meerpeen heeft al sinds enige tijd een samenwerkingsverband met RTV Noord-Holland (tegenwoordig NH). Op verzoek van onze mediapartner brengen wij het NH Panel onder de aandacht.

Waar maak je je in jouw gemeente zorgen over? Wat kan beter of wat gaat juist heel goed? We willen jouw mening weten. Word lid van ons NH Panel.
Het onderwijs, de verkeersveiligheid en de zorg? Over dit soort belangrijke thema’s willen we nog meer weten van jou. Wat speelt er allemaal in jouw gemeente? Daar kan jij bij helpen.

We spreken je aan op je professionaliteit, interesse en kennis over je straat, wijk, buurt of gemeente. Meld je hier aan voor het NH Panel en praat mee.

Gemiddeld één keer per maand zullen de panelleden via de e-mail een online vragenlijst krijgen. Je bepaalt natuurlijk zelf of je meedoet. Als je er genoeg van hebt, meld je je weer af.

Raad schoorvoetend achter De Kop Werkt

De kop werktHOLLANDS KROON – De ge­meen­te­raad van Hol­lands Kroon steunt enigs­zins schoor­voe­tend het re­gi­o­na­le sti­mu­le­rings­plan De Kop Werkt. Met dat pro­ject pro­be­ren de ge­meen­ten Hol­lands Kroon, Scha­gen, Den Hel­der en Texel de eco­no­mie in de Noord­kop een zet­je te ge­ven. Veel frac­ties in de raad van Hol­lands Kroon steu­nen het plan, maar hou­den de hand op de knip tot­dat er meer con­cre­te plan­nen zijn ont­wik­keld.
Lees verder

Beeldbank mooiste plekken Noord-Holland

Collectie MooiNOORD-HOLLAND – Van tuin­hek tot pol­der, van ko­zijn tot ka­naal; het mooi­ste plek­je van Noord-Hol­land kan groot, klein, een ge­bouw of een land­schap zijn. MOOI Noord-Hol­land heeft deze week een nieu­we beeld­bank ge­o­pend van de al­ler­mooi­ste plek­ken van Noord-Hol­land. Ie­der­een kan hier aan bij­dra­gen. Deze beeld­bank moet een schat aan in­for­ma­tie en in­spi­ra­tie bie­den voor plan­nen- en be­leids­ma­kers bij de over­heid, maar ook voor de in­wo­ners zelf.
Lees verder

Provincie weigert beter openbaar vervoer

provincie NHNOORD-HOLLAND – Provinciale Staten van Noord-Holland hebben een motie van SP voor beter openbaar vervoer naast zich neergelegd. Vol­gens de SP trekt het da­ge­lijks be­stuur van de pro­vin­cie zich ‘niks aan van de wens van de ge­meen­te­ra­den in Noord-Hol­land Noord voor be­ter open­baar ver­voer’. Par­tij­en vre­zen dat er bus­lij­nen in de re­gio zul­len ver­dwij­nen.

Lees verder

Glasvezelnetwerk in heel Noord-Holland

Glasvezel kabelNOORD-HOLLAND – Alle Noord-Hol­land­se huis­hou­dens en be­drij­ven moe­ten in 2020 aan­ge­slo­ten zijn op het glas­ve­zel­net­werk. Dat is de wens van Pro­vin­ci­a­le Sta­ten. De Sta­ten na­men gis­te­ren een mo­tie aan om te on­der­zoe­ken wat er no­dig is om het in­ter­net in heel Noord-Hol­land in 2020 ont­slo­ten te heb­ben via een glas­ve­zel­net­werk. Met de glas­ve­zel­mo­tie, die was in­ge­diend door de VVD met steun van bij­na alle an­de­re frac­ties, wordt het hui­di­ge plan van de pro­vin­cie ver­breed. Ge­de­pu­teer­de Sta­ten was tot nu toe voor­al be­zig om glas­ve­zel te re­a­li­se­ren in de bui­ten­ge­bie­den waar nu he­le­maal geen in­ter­net is.