Nieuwe onderkomen van Rijkswaterstaat krijgt vorm

‘De opbouw van het nieuwe onderkomen van Rijkswaterstaat is in volle gang’ – Foto: De Meerpeen / Alexander Bügel

WIERINGERWERF – Met mooie vormen verschijnt aan de rand van Wieringerwerf de nieuwbouw op het terrein van Rijkswaterstaat. Het steun­punt van Rijks­wa­ter­staat na­bij de A7 in Wie­rin­ger­werf krijgt dit jaar een flin­ke me­ta­mor­fo­se. De nieuwbouw die tot oktober zal duren kost ongeveer 2,5 miljoen euro.

Het nieuwe gebouw wordt ener­gie­neu­traal en mo­ge­lijk zelfs ener­gie­ pro­du­ce­rend. Het dak wordt voorzien van een zonnedak. Met een dak gevuld met circa 700 zonnepanelen is het project revolutionair te noemen. Voor de nieuwbouw van het pand worden veel her­bruik­ba­re ma­te­ri­a­len gebruikt, zo­als la­riks­hout, alu­mi­ni­um en be­ton.

Nieuwbouw Triple A Logistics vordert gestaag

Het gebouw van Triple A aan de Havenkade krijgt steeds meer vorm. – Foto: Alexander Bügel

MIDDENMEER – De werkzaamheden aan het nieuwe gebouw van Triple A aan de Havenkade gaan gestaag verder. Afgelopen vrijdag werd er beton gestort in de linker hal, terwijl aan de rechterkant in hoog tempo het tweede gedeelte van de staalconstructie werd geplaatst.

Patrijsstraat in Wieringerwerf medio 2019 gesloopt

Foto: De Meerpeen

WIERINGERWERF – Woon­com­pag­nie gaat medio 2019 de Patrijs­straat in Wie­rin­ger­werf slo­pen. De plannen lagen er al jaren, maar afgelopen dinsdag werden de bewoners van de Patrijsstraat in de Cultuurschuur door de Wooncompagnie geïnformeerd over de plannen.

In 1949 werden de woningen aan de Patrijsstraat gebouwd. Inmiddels zijn de woningen veroudert en voldoen niet maar aan de eisen van deze tijd. Vandaar dat sloop voor de woningbouwcorporatie de beste oplossing leek. Op de vrijgekomen plek zullen nieuwe woningen worden gebouwd. De huidige bewoners van de Patrijsstraat kunnen als ze dat willen na voltooiing terug naar hun oude plek.

De bewoners worden door de huur­ders­ver­e­ni­ging Wie­rin­ger­meer bijgestaan bij het zoeken naar een, al dan niet tijdelijke, nieuwe woonruimte. De komende tijd gaan de medewerkers bij de bewoners langs om de woonwensen in kaart te brengen. Alle be­wo­ners ko­men in aan­mer­king voor een ver­huis­ver­goe­ding.

 

Nieuw­bouw in Bree­zand van start

logo-woningbouwvereniging-anna-paulowna.fw_-450x270ANNA PAULOWNA – Op de hoek van de Cro­cus­sen-/Nar­cis­sen­straat in de Bree­zand­se Bloe­men­buurt wordt vrij­dag­mid­dag 17 juni om half vier op fees­te­lij­ke wij­ze de sym­bo­li­sche eer­ste paal ge­sla­gen voor een nieuw­bouw­pro­ject van Wo­ning­bouw­ver­e­ni­ging Anna Pau­low­na. De cor­po­ra­tie bouwt – op de plek waar eer­der 29 ver­ou­der­de huur­hui­zen te­gen de vlak­te zijn ge­gaan – 21 nieu­we, zo­ge­he­ten le­vens­loop­be­sten­di­ge wo­nin­gen.
Lees verder

Brandweer, politie en buitendienst onder één dak in Wieringerwerf

Het politiebureau aan de Terpstraat in Wieringerwerf'

Het politiebureau aan de Terpstraat in Wieringerwerf’

WIERINGERWERF – De buitendienst, brandweer en politie onder één dak, op één locatie. Dat is het idee van het college om een multifunctionele ruimte te bouwen aan de Medemblikkerweg 2a in Wieringerwerf.

De gemeentewerf in Wieringerwerf is gedateerd en er moet flink in geïnvesteerd worden om het pand aan de eisen van een werkomgeving in de huidige tijd te laten voldoen. Het college denkt daarom dat de beste optie is om een nieuwe werf te bouwen. Op basis van het dekkingsplan Noord-Holland Noord van de Veiligheidsregio, waarin de aanrijtijden voor de brandweer zijn vastgelegd, moet er in Wieringerwerf een nieuwe kazerne komen. Ook de politie zoekt een nieuwe locatie in Wieringerwerf voor haar regiofunctie. Deze drie ontwikkelingen kunnen worden gecombineerd in één gebouw.

Lees verder