Sinterklaas vermaakte migranten

Foto: Sebastiaan Tigchelaar

WIERINGERWERF – Ook dit jaar kwamen oude én nieuwe inwoners van de Wieringermeer in grote getale bij elkaar om het Sinterklaasfeest te vieren. Geen wonder dat Sint Nicolaas graag deze middagen bezoekt. Er was veel leven in de brouwerij in de grote zaal van ‘Ons Centrum’ te Wieringerwerf, maar daar trok de Sint zich niets van aan. Voor iedereen had hij een vriendelijk woord en zijn drie Zwarte Pieten deelden behalve strooigoed heel wat cadeautjes uit. Lees verder

Koppelbingo in de Schakel

Foto: Pixabay.com

SLOOTDORP – Op zaterdagmiddag
3 maart wordt er voor migranten en oud inwoners een koppelbingo gehouden in de Schakel, het bijgebouw van de kerk aan de Langeweg te Slootdorp. Het is de bedoeling dat men samen aan de slag gaat met de getallen in de hoop ook nog een prijs te veroveren.

Voor vele Nederlanders een heerlijke ontspanning, maar voor nieuwkomers een hele toer om sowieso de getallen te vertalen. In een duo opstelling gaat dit echter een stuk gemakkelijker en is het ook nog eens prima voor de teambuilding. Er zijn mooie prijzen te winnen en een ieder die zowel de migranten als de bingo een warm hart toe draagt is van harte welkom. De aanvang op zaterdag 3 maart is 14.00 uur en de sluiting om 16.00 uur en de organisatie is in handen van vrijwilligers uit de diverse kerken van de Wieringermeer.

Toneelspelende migranten

Foto: Rien Hoekenga

WIERINGERMEER – Gezelligheid alom zaterdagmiddag tijdens de bijeenkomst van oude en nieuwe bewoners uit de  Wieringermeer en sinds enige tijd ook uit Wieringerwaard. Met dank aan het op handen zijnde carnaval, waarvoor de zolders toch op zijn kop moesten worden gezet, lag er een groot assortiment kleding en waren er vele attributen. Voor ieder jaarlijks terugkerend feest kon daar uit geput worden; zoals een verjaardag, Koningsdag, Sinterklaas, oud op nieuw, en de gekte die er ontstaat bij wedstrijden met Oranje spelers. Lees verder

Gezellige nieuwjaarsbijeenkomst met vluchtelingen

‘Een toast op het nieuwe jaar’ – Foto: Aangeleverd

MIDDENMEER – Op de eerste zaterdag van dit jaar kwam in de Meerbaak in Middenmeer een groep Wieringermeerders en migranten samen om elkaar een gelukkig nieuw jaar toe te wensen. Na een informeel begin en het uitbrengen van een toast op 2018, verzamelden velen zich rond de sjoelbakken. Voor de jeugd waren er spelletjes zoals het Boom Boom ballon spel waar ze geen genoeg van kregen.

De volgende bijeenkomst zal gehouden worden op zaterdagmiddag 3 februari
in Het Centrum te Wieringerwerf. Dan is het thema toneel. De aanvang is 14.00 uur.

‘Het spel Boom Boom Ballon was een knallend succes’ – Foto: Aangeleverd

Nieuwjaarsbegroeting met migranten Wieringermeer

MIDDENMEER – Zaterdagmiddag 6 januari, de eerste zaterdag van de maand, is er in de Meerbaak te Middenmeer van 14.00 uur tot 16.00 uur gelegenheid, voor zowel oude als nieuwe inwoners van de Wieringermeer, elkaar een goed 2018 toe te wensen. Het zal in een ongedwongen sfeer plaatsvinden met, naast de ontmoetingen, gelegenheid om bijvoorbeeld te sjoelen, te kaarten of te kwartetten.

De organisatie, afkomstig uit de diverse kerken, zijn blij om te merken dat steeds meer
mensen de weg naar deze spelletjesmiddagen weten te vinden. Met dank ook aan de Wieringermeerders die hun nieuwe buren van buitenlandse komaf spontaan meenemen en vertrouwd maken met deze bijeenkomsten. Het is een prima manier om in alle gezelligheid contacten te leggen en zo het inburgeringsproces te stimuleren.
Lekkernijen uit verschillende landen, om te presenteren naast de koffie, thee en limonade die geschonken wordt, zijn van harte welkom.

Toneel centraal tijdens laatste ontmoetingsmiddag

Foto: Sebastiaan Tigchelaar

WIERINGERMEER – De opkomst van oude en nieuwe bewoners van de Wieringermeer was weer groot tijdens de zesde, en laatste, bijeenkomst van dit seizoen. Deze keer vond het plaats in ‘het Centrum’ in Wieringerwerf. Met toneel als thema werd de middag geopend met het toneelstuk ‘Keesie’. Dat de toneelspelers aanwijzingen van een regisseur nodig hadden, werd al snel duidelijk. Gelukkig was die in de zaal aanwezig en werd de toneelspelers de opdracht gegeven het stuk vlotter, met meer emotie en vrolijker te spelen. Daar gaven ze, met de nodige overdrijving, gehoor aan. Dit alles leidde tot de nodige hilariteit bij het publiek. Lees verder

Laatste bijeenkomst Wieringermeerders en haar migranten

WIERINGERWERF – Op zaterdag 1 april is het toneel in de meest letterlijke zin van het woord voor nieuwe en oud bewoners van de Wieringermeer. Op dat toneel zal zich namelijk van alles af gaan spelen.

Spelen deden de bezoekers ook tijdens de voorgaande afleveringen. Op de eerste zaterdag in november begon het allemaal met een bingo, toen het bezoek van Sint en Piet, Stoelendans, Oudhollandse spellen en het zingen van liedjes. Deze keer wordt dat spel in een heel ander jasje gegoten en is het thema dus “toneel”. Er kan alvast verklapt worden dat er voor “Keessie” een centrale rol zal zijn.  Zeker goed voor een hilarische middag en daar houden ze allemaal van, zo is in voorgaande edities wel gebleken. Voorlopig is dit de laatste bijeenkomst in een serie van zes.

De organisatoren van de gezamenlijke kerken uit de Wieringermeer en Stichting Present Hollands Kroon zijn meer dan tevreden, de mensen komen graag en zijn blij elkaar te ontmoeten. Daarom zal er zeker een overleg komen om de toekomst te bespreken.

Zaterdag 1 april is “Het Centrum” naast de Samenstroom kerk aan de Terpstraat te Wieringerwerf de plaats van handeling. De aanvang is 14.00 uur en om 16.00 uur wordt de middag weer afgerond. Alle voorraden zijn inmiddels op en daarom kijkt de organisatie uit naar gulle gasten die voor een cake of ander lekkers zoals druiven, tomaatjes, zak chips etc.. zouden willen zorgen om zo de middag een extra feestelijk tintje te geven. Maar vooral hoopt zij weer heel veel mensen te mogen begroeten! Voor informatie: gerrit_veenstra56@live.com

Plan van Martin Jansen, ’Betere plek dan Oude Beurs’

'Het pand van ' - Foto: Vlieg Makelaardij

‘Het pand van Martin Jansen’ – Foto: Vlieg Makelaardij

MIDDENMEER – De 60-ja­ri­ge ei­ge­naar van Au­to­be­drijf Mid­den­meer heeft al een half jaar een brief in huis, waar­in de ge­meen­te Hol­lands Kroon blijk geeft van een ‘po­si­tie­ve grond­hou­ding’, als het gaat om de ves­ti­ging van ar­beids­mi­gran­ten in het ge­bouw aan de Hoorn­se­weg.

Vast­goed­on­der­ne­mer Ja­cob-Jan Vijn dreigt dit plan nu te door­krui­sen met zijn voor­ne­men om in De Oude Beurs mi­gran­ten on­der te bren­gen. Ga­ra­ge­hou­der Jan­sen wil zijn be­drijf een an­de­re wen­ding ge­ven en een nieuw pand neer­zet­ten. De ga­ra­ge kan wor­den om­ge­bouwd voor meer dan hon­derd per­so­nen, denkt hij, ze­ker als de bo­ven­ver­die­ping over de vol­le op­per­vlak­te wordt door­ge­trok­ken. “Daar­mee is bij de con­struc­tie al re­ke­ning ge­hou­den. Lees verder