Chris en Hil­lie de Meij­er 60 jaar getrouwd

Foto: Pixabay

WIERINGERWERF – Chris (83) en Hillie de Meijer (80) uit Wieringerwerf waren gisteren op de kop af 60 jaar getrouwd. En nog altijd blij met elkaar, al wordt er natuurlijk ook wel eens met elkaar gekibbeld.

Hil­lie Veen­kamp werkt in de ja­ren vijf­tig van de vo­ri­ge eeuw als ka­mer­meis­je in Ho­tel Smit in Mid­den­meer, waar haar aanstaande echtgenoot Chris de Meijer re­gel­ma­tig met zijn ma­ten een pot­je komt bil­jar­ten. Hillie is op dat moment 16 jaar oud en Chris een jaar of 19. Maar de de vonk springt over. Ze wo­nen het groot­ste deel van hun le­ven aan de Ha­ven­straat in Mid­den­meer en krij­gen daar een zoon. Inmiddels zijn ze ook de trotse grootouders van 2 kleinkinderen. Als hun huur­huis­je op de no­mi­na­tie wordt ge­zet voor sloop ver­hui­zen ze naar Wie­rin­ger­werf. Dat went uiteindelijk, maar kost de nodige moeite.
Lees verder

Leiding Thomashuis Middenmeer definitief op zijspoor

‘Het Thomashuis aan de Praamweg bij Middenmeer’ – Foto: Erwin Slootweg

MIDDENMEER – De lei­ding van het Tho­mas­huis in Mid­den­meer, een woon­zorg­boer­de­rij aan de Praam­weg voor acht vol­was­se­nen met een ver­stan­de­lij­ke be­per­king, is de­fi­ni­tief op een zij­spoor ge­zet meldt de Schager Courant vandaag.

Meer­de­re klach­ten van ou­ders van cliën­ten over de ge­bo­den zorg hebben koepelorganisatie De Drie No­ten­boo­men doen besluiten om het fran­chi­se­con­tract met Jo­lan­da Len­gers-Bos­veld en Klaas Len­gers te beëin­digen. Het on­der­ne­mers­echt­paar was sinds 2011 uit­ba­ter en huur­der van het Tho­mas­huis in Mid­den­meer. Ze zijn het ove­ri­gens niet eens met de aan­tij­gin­gen, waar nog een on­af­han­ke­lijk on­der­zoek naar wordt in­ge­steld door een ex­tern bu­reau. Wel­ke be­schul­di­gin­gen pre­cies zijn ge­uit, wil geen van de be­trok­ken par­tij­en prijs­ge­ven. Lees verder

Oogsttijd bij Van Arkel

Een bijdrage van Bert Zuidhof

Foto: Bert Zuidhof

Na lang wachten kon er afgelopen weekend weer geoogst worden. Bij Rene van Arkel uit Middenmeer werd tot in de kleine uurtjes met man en macht gewerkt om de 20 hectare consumptie aardappelen binnen te halen. Volgens van Arkel heeft hij nog minimaal drie dagen nodig om de klus te klaren.

Seniorenbijeenkomst CDA

Foto: Aangeleverd

MIDDENMEER – Op maandag 16 oktober 2017 houdt het CDA Hollands Kroon een voor iedereen toegankelijke informatie avond met als thema ‘Senioren in Hollands Kroon’.

Deze avond zal gehouden worden in samenwerking LSBO (Lokaal Samenwerkende Bonden Ouderen) en Wonen plus Welzijn. De avond wordt gehouden in De Meerbaak aan de Professor ter Veenweg 4 in Middenmeer. Aanvang om 20.00 uur. De LSBO en Wonen Plus Welzijn zullen beide informatie geven over hun organisatie en hun werkwijze.

Koeteltuin krijgt ‘speculaas assistentie’ van wethouder Frits Westerkamp

‘Van links naar rechts: Frits Westerkamp, mevrouw Anja Oolders, Jolien Zwartveld, Sabine van Biljouw’ – Foto: Aangeleverd

MIDDENMEER – Wethouder Frits Westerkamp, verantwoordelijk voor de portefeuille ‘samenleving’, waar ook burgerparticipatie onder valt, ging op stap met de dames van stichting Koeteltuin. Samen gingen zij huis aan huis in Middenmeer om speculaaspoppen te verkopen voor het sportproject genaamd: ‘the movement’.  Frits Westerkamp: “Als gemeente faciliteren en ondersteunen wij burgerinitiatieven van harte. De dames hebben mij na de realisatie van hun eerste project: de prachtige speeltuin, al gestrikt om een ochtendje te komen helpen. Dit is het minste wat ik kan doen als wethouder, ik vind het echt super!” Lees verder

Kaartverkoop kerstconcert Projectkoor gaat bijna van start

‘Het projectkoor tijdens één van de eerdere projecten’ – Foto: Aangeleverd

WIERINGERMEER – Het projectkoor is al weer enkele weken geleden van start gegaan met de reptities voor hun nieuwe project. Wekelijks wordt er gerepeteerd om in december een uniek kerstconcert op de planken te zetten.

Het Projectkoor is een tijdelijk koor van enthousiaste deelnemers en wordt elke keer weer opnieuw samengesteld. Hert streven is om elke twee jaar een concert te verzorgen, dit alles onder leiding van initiatiefnemer en dirigent Arwin Kluft. Arwin heeft zelf ruime professionele ervaring in de muziekwereld.

Het Projectkoor verzorgt dit jaar in de maand december de Amerikaanse productie “And on earth….Peace”, een fantastisch muzikaal kerstconcert dat volgens onze informatie nog maar één keer eerder in Nederland is uitgevoerd. Het koor bestaat uit ruim 100 deelnemers, twee solisten en twee vertellers, en wordt begeleid door een 14-koppig orkest.

Bij alle uitvoeringen zal het ‘Hoorns Byzantijns Mannenkoor’ het gedeelte voor de pauze invullen met haar indrukwekkende stemgeluid. Kortom, een muzikale beleving waar lang over zal worden na gesproken. De repetities zijn inmiddels begonnen en aan het enthousiasme van de deelnemers zal het niet liggen. Op dit moment zijn er vier concerten gepland: twee in Schagen en twee in Middenmeer.

De uitvoeringen in Schagen vinden plaats in de aula van het Regius-college, op zaterdag 9 en zondag 10 december, aanvang respectievelijk 20:00 uur en 14:30 uur. De concerten in Middenmeer worden uitgevoerd in de Ontmoetingskerk, op zaterdag 16 en zondag 17 december, aanvang respectievelijk 20:00 uur en 14:30 uur. Binnenkort zal de kaartverkoop via de website van start gaan. Meer informatie is te vinden op de website www.hetprojectkoor.nl.

Speculaas voor het goede doel in Middenmeer

Foto: Aangeleverd

MIDDENMEER – Brrrr… de zomer is weer voorbij en het wordt weer koud in Nederland. Het is volgens de dames van de Koeteltuin dus de hoogste tijd voor een speculaaspoppen actie!!!

Deze overheerlijke december-traktatie van maar liefst 500 gram en 50 cm wordt in Middenmeer deur aan deur verkocht en geleverd. Door anderen of uzelf hierop te trakteren, steunt u de realisatie van het tweede project van Stichting Koeteltuin: Een bewegingstuin voor Jong(eren) en Oud(eren)

Woont u niet in Middenmeer, of woont u in het buitengebied van Middenmeer, maar wilt u wel een of meerdere poppen bestellen? Stuur dan nu een mail naar Koeteltuinmiddenmeer@gmail.com en de dames nemen contact met u op!

Bruggetje bij de Lindelaan in Middenmeer opgeknapt

‘Het bruggetje van Middenmeer is als nieuw’ – Foto: Hollands Kroon

MIDDENMEER – Het voetgangers- en fietsbruggetje bij de Lindelaan in Middenmeer is opgeknapt en kan weer gebruikt worden.

De aannemer heeft de brug woensdag 27 september gereed gemaakt. De brug is vernieuwd omdat de stalen en houten onderdelen van de brug in zeer slechte staat waren. De brug heeft haar authentieke uitstraling behouden. Het aanbrengen van een mooie houten leuning en de gebruikte coating hebben daaraan bijgedragen.

VIDEO: Spokentocht Middenmeer enger dan ooit tevoren

Foto: Erwin Slootweg

MIDDENMEER –  Na het succes van de afgelopen twee edities, wordt ook dit jaar weer een spokentocht georganiseerd in Middenmeer. Dit jaar zal het thema “Psycho Town” zijn. Yerenco de Bont en vele vrijwilligers gaan een parcours uitzetten op en rond de ijsbaan van Middenmeer.

Langs dit parcours zullen diverse acteurs, objecten en speciale effecten u het stuipen op het lijf jagen. De tocht zal ongeveer een half uur tot een uur duren en de advies leeftijd is 12 jaar of ouder. Om de onkosten te dekken wordt er een bijdrage van 2 euro per deelnemer gevraagd. Voor meer informatie, en om een scare-test te doen kunt u terecht op www.spokentochtmiddenmeer.nl. Om gegarandeerd mee te kunnen lopen met één van de groepen (of als groep) is van te voren aan te melden via de website gewenst.

Onderzoek naar leiding Thomashuis in Middenmeer

‘Het Thomashuis aan de Praamweg bij Middenmeer’ – Foto: Erwin Slootweg

MIDDENMEER – Jo­lan­da Len­gers-Bos­veld en Klaas Len­gers, die het Tho­mas­huis in Mid­den­meer zes jaar ge­le­den zijn ge­start, heb­ben zelf be­slo­ten de lei­ding tij­de­lijk uit han­den te ge­ven. Een ander beheerdersechtpaar neemt zolang de honeus waar, meldt de Schager Courant.

Te­gen de on­der­ne­mers die de zorg­boer­de­rij voor acht vol­was­se­nen met een ver­stan­de­lij­ke be­per­king aan de Praam­weg run­nen, is een klacht in­ge­diend na een in­ci­dent of ca­la­mi­teit. Op ad­vies van De Drie No­ten­boo­men, de koe­pel- en fran­chi­se-or­ga­ni­sa­tie van de 118 Tho­mas­hui­zen in Ne­der­land, wordt een ex­tern bu­reau in­ge­scha­keld om on­af­han­ke­lijk on­der­zoek in te stel­len naar de ge­ui­tte be­schul­di­gin­gen.
Lees verder