Goedgemutst KVG viert 70 jarig jubileum

’70 jaar KVG groepsfoto’ -Foto: RHFoto.nl / Rien Hoekenga

WIERINGERMEER – Nog voor de jassen opgehangen waren, zat de stemming bij de dames van het Katholiek Vrouwengilde Wieringermeer er woensdagavond 13 februari al helemaal in. Met sfeervolle , feestelijke en soms zelfs komische hoedjes op, was men naar de Meerbaak in Middenmeer getogen om daar het 70 jarige jubileum te vieren.
Het bestuur begon met de jaarvergadering waarin o.a. de verslagen van de bijeenkomsten, cursussen en excursies voorgelezen werden. Er bleek weer veel ondernomen te zijn in de afgelopen 12 maanden.
Lees verder

VIDEO: ‘Boerenversmarkt viert jubileum’

SLOOTDORP – Morgen is het zover…. Boer zoekt vrouw hunk Tom Groot geeft rond 11.00 uur de aftrap voor de vijfde editie van de Boerenversmarkt in Slootdorp. Collega Matthijs Gemmink van mediapartner NH Nieuws nam vandaag alvast even een kijkje bij de voorbereidingen.

Jongerenkoor Arrival is op zoek naar (oud)leden

‘Jongerenkoor Arrival is op zoek naar oud leden’ – Foto: Aangeleverd

WIERINGERMEER – 40 jaar geleden is Jongerenkoor Arrival opgericht en dat willen ze gaan vieren. Op 30 september 2017 zal het koor een feestelijke viering houden met aansluitend een spetterend feest. Ben je of ken je iemand die in de afgelopen 40 jaar betrokken is geweest bij het koor (leden, dirigenten, comboleden of vrijwilligers), meldt je dan aan bij het koor Arrival. Stuur dan een e-mail met je contactgegevens naar arrival40jaar@hotmail.com om je aan te melden of voor meer informatie.  

Tevens is de zoektocht gestart naar leuke verhalen en foto’s door de jaren heen, ook deze mogen opgestuurd worden naar hetzelfde e-mailadres.

Klaas Visscher behaalt zijn 20ste Elfstedentocht medaille

WIERINGERWERF – Met een glimlach van oor tot oor en de nodige spierpijn zal Klaas Visscher de dinsdag hebben doorgebracht op de bank. Maandag, tweede pinksterdag, reed hij voor de twintigste maal de Elfstedentocht op de fiets. De inmiddels 75 jarige Visscher besteeg om 7.00 uur ’s morgens in Bolsward zijn stalen ros, een gewone huis-tuin-en-keukenfiets mét terugtraprem, om vele uren later in hetzelfde Bolsward zijn kruisje op te halen.

Op zijn facebookpagina doet Klaas het volgende verslag:

‘Het is gelukt. De 20e elfstedentochtmedaille is in mijn bezit. Het was een zware tocht. Regen en zeer harde wind. Wat ben ik blij met deze medaille. Hij heeft de vorm van een elfstedentochtkruisje. Het weer werkte tegen en de tijdsdruk. Om 5 voor 5 was ik bij tussenstation Bolsward. Was ik 10 minuten later geweest, had ik het kunnen vergeten. ’s Avonds om 9 uur was de eindcontrole in Staveren. Ik was daar om 5 voor 9. Vanaf dat moment heb ik alles gegeven wat ik nog aan energie in me had. Ook de controles daarna moest ik op tijd binnen zijn.

De hele tocht heb ik voor een groot deel alleen gereden. In totaal zijn 15000 fietsers van start gegaan. Heel veel stukken zag ik geen fietser voor mij en niet achter mij. Ik moest constant denken aan het liedje van Boudewijn de Groot : “De eenzame fietser”. Voor hetzelfde geval was het misgelopen. Het was kantje boord. Om half 5 liep de wekker af. Om 7 uur was ik bij de start. Ik zou om 2 minuten over half 8 starten. Bij de start waren er problemen. Uiteindelijk mocht ik pas om 2 minuten voor 8 van start. Dat was ook de reden dat ik daardoor wat de tijd betreft in de problemen kwam. 19 keer heb ik de tocht gefietst op een racefiets.

De voorlaatste tocht heb ik 22 jaar geleden gereden. De eerste tocht reed ik in 1975. Deze tocht gereden op een oude fiets met dikke banden en geen versnelling. Bij de start had ik behoorlijk bekijks. Iedereen staat klaar met een dure racefiets. Daar staat Klaas met een oude barrel. Ik heb daar bewust voor gekozen. Om half 12 heb ik de medaille in ontvangst genomen. Ver na middernacht was ik thuis.’

 

Juf Tonny Sijm 40 jaar voor de klas

MIDDENMEER – Je kunt zo onderhand wel zeggen dat juf Tonny er één is van de oude stempel. Als je veertig jaar voor de kleuterklas hebt gestaan heeft het vak weinig verrassingen meer voor je. ‘Ik ben een ech­te kleu­ter­juf’, zegt ze tegen de Schager Courant, hoe­wel ze het geen pro­bleem vindt om ook bij an­de­re groe­pen bij te sprin­gen. ‘Als klein meis­je wist ik al dat ik dit werk wil­de doen. Toen ik zelf op de kleu­ter­school zat, wil­de ik er ei­gen­lijk niet meer van­af. Zo leuk vond ik het.’

In 1977 be­gon ze op de Re­gen­boog­school in Sloot­dorp, na 25 jaar maak­te ze de over­stap naar De Pep­pel in Mid­den­meer. ‘Toen ik ze­ven jaar ge­le­den kan­ker kreeg, ver­an­der­de mijn le­ven dras­tisch. Dat voel ik nog steeds. Ik wil nog zo­veel doen, maar ik heb ge­leerd dat ik daar in­mid­dels niet meer al­tijd de ener­gie voor heb. Ik ben nu vrij­wil­li­ger bij De Pep­pel – ben hier een vast aan­tal uren – dus ik zit dus nog steeds in het on­der­wijs.’ Lees verder

Met instuif viert Turnlust uit Middenmeer het lustrum

Gymvereniging Turnlust MiddenmeerMIDDENMEER – Op zaterdag 5 november viert gymnastiekvereniging Turnlust haar 65-jarig bestaan. Dit wordt gevierd met een instuif. Tijdens de instuif zullen diverse disciplines worden gepresenteerd. Zo staan onder andere gym­nas­tiek, tur­nen en street­dan­ce op het programma. De demonstraties zullen meerdere keren per dag worden gedaan.

Tus­sen­door mogen de be­zoe­kers het zelf aan de toe­stel­len pro­be­ren. Ook zijn er
films te zien van trai­nin­gen, wed­strij­den en uit­voe­rin­gen. De in­stuif zal worden af­ge­slo­ten met een reü­nie waar (oud) le­den van Turn­lust, trai­ners, be­stuur­ders en ver­te­gen­woor­di­gers van ver­e­ni­gin­gen die ver­want zijn aan Turn­lust el­kaar kunnen treffen. Tussen half vijf tot zes uur kun­nen de verhalen van en over Turnlust worden gedeeld met elkaar.

Wieringerwerf op wielen bestaat 25 jaar

Wieringerwerf op Wielen 2012 - Foto: Dick Kempe

Wieringerwerf op Wielen 2012 – Foto: Dick Kempe

WIERINGERWERF – Het auto- en mo­to­ren­fes­ti­val Wie­rin­ger­werf op Wie­len (WOW) wordt zon­dag 26 juni voor de 25e maal ge­hou­den. Het eve­ne­ment is in die ja­ren uit­ge­groeid tot een van de groot­ste in zijn soort in deze re­gio. Vol­gens Bil was het in 1990 dat er door de Za­ken­club Wie­rin­ger­werf een ja­ren ­zes­ti­g-

e­ve­ne­ment werd ge­hou­den, met een hoop rock ’n roll, klas­sie­ke au­to’s en wat oude Har­ley’s. De au­to’s wer­den ge­re­geld door Jo­chem de Bruin in sa­men­wer­king met Ron Brou­wer van De Maai­er en de mo­to­ren door Bil van de toen­ma­li­ge Ma­ri­an­ne­bar. Een kwart eeuw la­ter is dat nog steeds de ba­sis van het eve­ne­ment. Wel is de ‘ri­de out’ met de hon­der­den mo­tor­rij­ders er­bij ge­ko­men, net als ‘ran­d­ac­ti­vi­tei­ten’ als een kin­der­ker­mis, oude trac­to­ren eens in de vijf jaar, mu­ziek en (stunt)shows. WOW be­gint zon­dag 26 juni om elf uur. De ride out is om twaalf uur.