Herdenkingssteentjes Joods Werkdorp

‘Het voormalig Joods werkdorp’- Foto: Rudolphous

SLOOTDORP – Tussen 1934 en 1941 komen joodse vluchtelingen uit voornamelijk Nazi-Duitsland, Oostenrijk en Nederland naar het Joods Werkdorp, opgericht door de Nederlandse Joodse gemeenschap. Daar, in Slootdorp, worden zij in twee jaar omgeschoold tot agrariër, bouwvakker of ambachtsman. Na de voltooiing van de opleiding konden zij emigreren naar veiliger oorden. In 1941 telt het werkdorp circa 300 inwoners, overvol in verband met de groeiende instroom van steeds jongere leerlingen.
Lees verder

Laatste leerling Joods Werkdorp Nieuwesluis overleden

‘Het voormalig Joods werkdorp’- Foto: Rudolphous

SLOOTDORP – Kort voor de kerstdagen is Chanan Floersheim op 94-jarige leeftijd overleden dat meldt de Stichting Joods Werkdorp Wieringermeer. ‘Voor zo­ver bij ons be­kend, was hij nog de eni­ge over­le­ven­de be­wo­ner die zijn op­lei­ding in het werk­dorp heeft ont­van­gen’, zegt voor­zit­ter Ron Bar-El namens de stichting in de Schager Courant.

Floers­heim werd de af­ge­lo­pen zo­mer op­ge­spoord door do­cu­men­tai­re­ma­ker Frans Bro­met, Bromet maakt een film over het voor­ma­li­ge Joods Werk­dorp. Het was de be­doe­ling de laat­ste ac­tie­ve over­le­ven­de in april van het ko­men­de jaar naar Sloot­dorp te ha­len zo­dat die nog eens kon zien waar hij in de Twee­de We­reld­oor­log leef­de. Om dat fi­nan­ci­eel al­le­maal mo­ge­lijk te ma­ken was de stich­ting een in­za­me­lings­ac­tie ge­start. Een actie met succes want net voor de kerst waren de financiële middelen bijeengebracht.

Joods Werkdorp hoopt komst ‘Polenhotel’ met petitie te voorkomen

WIERINGERMEER – Een petitie moet voorkomen dat het Joods Werkdorp Slootdorp-Nieuwesluis in Wieringermeer wordt omgebouwd tot een woonbestemming voor zeker driehonderd arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Er wordt al jaren gesteggeld over de toekomst van het Joods Werkdorp. Projectontwikkelaar Joep Karel wil op het terrein zeven woongebouwen neerzetten, evenals een uitzendbureau en een winkel.  Lees verder

Wim van Schaik overleden

‘Wim van Schaik in 2016’ – Foto: De Vierklank

GROENEKAN – De landelijk bekende kunstverzamelaar Wim van Schaik is afgelopen week overleden. Van Schaik nam enkele jaren gelden ook het initiatief om van het voormalig Joods werkdorp een nationaal herinneringscentrum en museum te maken.

Van Schaik hield vele exposities in het gebouw van het voormalig werkdorp en kwam op de barricade als er bijvoorbeeld plannen waren tot het vestigen van seizoensarbeiders in het pand. Wim van Schaik stak veel tijd, geld en energie in zijn project. Maar door een afnemende gezondheid trok hij zich geleidelijk terug naar de achtergrond. Wim van Schaik werd 93 jaar oud.

Open huis Joods Werkdorp

‘Het voormalig Joods werkdorp’- Foto: Rudolphous

SLOOTDORP – Zondag 17 september zal er een open dag worden gehouden in het voormalig Joods Werkdorp Nieuwesluis. Tij­dens de open dag wordt zon­dag het start­sein ge­ge­ven voor de geld­in­za­me­lings­ac­tie om de laatst be­ken­de nog in le­ven zijn­de ex-be­wo­ner van­uit Is­raël naar Ne­der­land te ha­len. Lees verder

Werkgroep Joods Werkdorp opgericht voor behoud van het werkdorp

Joods Werkdorp WieringermeerWIERINGERMEER – Joden in het Hollands Noorderkwartier willen het Joodse Werkdorp in de Wieringermeer behouden. Zij hebben in reactie op de grote maatschappelijke onrust over plannen van projectontwikkelaar Joep Karels de Werkgroep Joods Werkdorp opgericht.
Lees verder

College Hollands Kroon: ’Plicht voor goed onderdak Polen’

'Het voormalig Joods werkdorp'- Foto: Rudolphous

‘Het voormalig Joods werkdorp’- Foto: Rudolphous

SLOOTDORP – Opnieuw lijkt er een strijd te ontbranden rondom de vestiging van seizoensarbeiders in het voormalig Joods Werkdorp. Het college steunt de nieuwe plannen van ondernemer Joep Karel om onderdak te bieden aan 265 flexwerkers in nieuw te bouwen barakken op het perceel in Nieuwesluis.
Lees verder

‘Polenhotel’ in voormalig Joods Werkdorp

'Het voormalig Joods werkdorp'- Foto: Rudolphous

‘Het voormalig Joods werkdorp’- Foto: Rudolphous

SLOOTDORP – Het Joodse Werkdorp Nieuwesluis was een, in de jaren 1930 gesticht, Nederlands opleidingscentrum nabij Slootdorp. Hier kregen uit Duitsland en Oostenrijk gevluchte jonge Joden een agrarische vakopleiding, die ze in staat zou moeten stellen zich te vestigen in Palestina. Het dorp werd in 1934 geopend, en werd beheerd door de Stichting Joodse Arbeid. Het kon zo’n 300 bewoners huisvesten in 16 barakken.

Nu 82 jaar later wordt er gedacht aan de vestiging van 265 arbeidsmigranten in barakken achter het voormalig werkdorp. In 2009 strandde zijn eerste initiatief, toen de raad van de gemeente Wieringermeer de plannen van tafel veegde.
Lees verder