Wim van Schaik overleden

‘Wim van Schaik in 2016’ – Foto: De Vierklank

GROENEKAN – De landelijk bekende kunstverzamelaar Wim van Schaik is afgelopen week overleden. Van Schaik nam enkele jaren gelden ook het initiatief om van het voormalig Joods werkdorp een nationaal herinneringscentrum en museum te maken.

Van Schaik hield vele exposities in het gebouw van het voormalig werkdorp en kwam op de barricade als er bijvoorbeeld plannen waren tot het vestigen van seizoensarbeiders in het pand. Wim van Schaik stak veel tijd, geld en energie in zijn project. Maar door een afnemende gezondheid trok hij zich geleidelijk terug naar de achtergrond. Wim van Schaik werd 93 jaar oud.

Open huis Joods Werkdorp

‘Het voormalig Joods werkdorp’- Foto: Rudolphous

SLOOTDORP – Zondag 17 september zal er een open dag worden gehouden in het voormalig Joods Werkdorp Nieuwesluis. Tij­dens de open dag wordt zon­dag het start­sein ge­ge­ven voor de geld­in­za­me­lings­ac­tie om de laatst be­ken­de nog in le­ven zijn­de ex-be­wo­ner van­uit Is­raël naar Ne­der­land te ha­len. Lees verder

Werkgroep Joods Werkdorp opgericht voor behoud van het werkdorp

Joods Werkdorp WieringermeerWIERINGERMEER – Joden in het Hollands Noorderkwartier willen het Joodse Werkdorp in de Wieringermeer behouden. Zij hebben in reactie op de grote maatschappelijke onrust over plannen van projectontwikkelaar Joep Karels de Werkgroep Joods Werkdorp opgericht.
Lees verder

College Hollands Kroon: ’Plicht voor goed onderdak Polen’

'Het voormalig Joods werkdorp'- Foto: Rudolphous

‘Het voormalig Joods werkdorp’- Foto: Rudolphous

SLOOTDORP – Opnieuw lijkt er een strijd te ontbranden rondom de vestiging van seizoensarbeiders in het voormalig Joods Werkdorp. Het college steunt de nieuwe plannen van ondernemer Joep Karel om onderdak te bieden aan 265 flexwerkers in nieuw te bouwen barakken op het perceel in Nieuwesluis.
Lees verder

‘Polenhotel’ in voormalig Joods Werkdorp

'Het voormalig Joods werkdorp'- Foto: Rudolphous

‘Het voormalig Joods werkdorp’- Foto: Rudolphous

SLOOTDORP – Het Joodse Werkdorp Nieuwesluis was een, in de jaren 1930 gesticht, Nederlands opleidingscentrum nabij Slootdorp. Hier kregen uit Duitsland en Oostenrijk gevluchte jonge Joden een agrarische vakopleiding, die ze in staat zou moeten stellen zich te vestigen in Palestina. Het dorp werd in 1934 geopend, en werd beheerd door de Stichting Joodse Arbeid. Het kon zo’n 300 bewoners huisvesten in 16 barakken.

Nu 82 jaar later wordt er gedacht aan de vestiging van 265 arbeidsmigranten in barakken achter het voormalig werkdorp. In 2009 strandde zijn eerste initiatief, toen de raad van de gemeente Wieringermeer de plannen van tafel veegde.
Lees verder