Iepziekte in Hollands Kroon

‘Een zieke iep in een rijtje van gezonde bomen’ – Foto: Hollands Kroon

HOLLANDS KROON – Tijdens de jaarlijkse controle is geconstateerd dat 881 gemeentelijke iepen de iepziekte hebben. Aannemer, de firma Stoop uit Waarland, start binnenkort met het verwijderen van deze zieke iepen. Iepen die ziek zijn sterven binnen enkele weken af. Ze worden verwijderd omdat, naast besmettingsgevaar van gezonde iepen, de veiligheid in het geding kan komen doordat takken of complete bomen kunnen omvallen.
Lees verder

Onderhoud bermen en sloten

Foto: Gemeente Hollands Kroon

HOLLANDS KROON – De aannemerscombinatie KZ en Vermaire start binnenkort met het maaien van onze bermen en sloten. Tijdens deze najaarsronde worden alle bermen gemaaid en alle sloten schoon gemaakt zodat het water netjes kan worden afgevoerd. Een deel van het vrijkomende maaisel wordt afgevoerd en verwerkt tot bodemverbeteraar. De werkzaamheden zijn voor 15 oktober afgerond. Een aantal bermen in Hollands Kroon verkeren in slechte staat. Deze worden de komende maanden hersteld.

Geboortebomen beschikbaar voor inwoners

HOLLANDS KROON – Voor elk nieuwgeboren kind in de gemeente plant de gemeente Hollands Kroon  een boom. Soms gebeurt dit door een zieke boom te vervangen, soms wordt op een nieuwe locatie binnen de gemeente een boom geplant. Bomen zijn van groot belang. De gemeente Hollands Kroon stimuleert daarom ook inwoners om bomen te planten op eigen terrein.

De gemeente Hollands Kroon stelt nu 100 bomen van de geboortebomen beschikbaar voor inwoners. U kunt een keuze maken uit onderstaande boomsoorten. De gemeente  adviseert u graag welke boom het meest geschikt is voor uw tuin. Per huishouden kunt u zich opgeven voor één boom. Wilt u in aanmerking komen voor deze actie? Stuur dan vóór 3 oktober een email met daarin uw naam, telefoonnummer en adres naar: kernbeheer@hollandskroon.nl.

Lees verder

Buurtcirkel in Hollands Kroon

WIERINGERWERF – Aanstaande dinsdag wordt de aftap gegeven voor een Buurtcirkel in Hollands Kroon. Dit gebeurt tussen 16.30 en 18.00 uur in de Cultuurschuur in aanwezigheid van wethouder Mary van Gent.

Een Buurtcirkel is een groep van 9 tot 12 mensen die bij elkaar in de buurt wonen. Ieder woont in zijn of haar eigen huis. De Buurtcirkel brengt de mensen met elkaar in contact. Zo weet men elkaar te vinden en kan men iets voor elkaar betekenen. Daarbij draait het vaak om kleine dingen. Gaat iemand bijvoorbeeld liever niet alleen naar de tandarts of dokter? Dan is er vast wel iemand uit de Buurtcirkel die met je mee wil gaan. En je kunt natuurlijk samen leuke dingen doen. Af en toe samen koken, sporten of een lange wandeling maken.

Een Buurtcirkel komt wekelijks bij elkaar onder begeleiding van een coach en een vrijwilliger uit de buurt. De Buurtcirkel in Hollands Kroon is in samenwerking met de gemeente, zorg- en welzijnspartijen, Wooncompagnie, de landelijke Buurtcirkel en Wonen Plus Welzijn opgezet. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met: C.devries@wonenpluswelzijn.nl of via 0224 – 273140.

Bermen vol bloemen en bijen in Hollands Kroon

‘Bij het zwembad De Venne in Hippolytushoef heeft de gemeente een ‘bijenberm’ gecreëerd’ – Foto: Hollands Kroon

HOLLANDS KROON – Het is u vast wel eens opgevallen als u in de zomermaanden buiten bent dat op veel plaatsen in onze gemeente bermen en oevers niet worden gemaaid. Misschien heeft u zich wel eens afgevraagd waarom de gemeente dit niet ‘netjes’ bijhoudt?

Waarschijnlijk heeft u het al eens gehoord of gelezen, maar met de bijenstand gaat het niet goed in Nederland. Om de bijen te helpen heeft Hollands Kroon vorig jaar en dit jaar bermen ingezaaid met bloemenmengsels. Want hoe meer bloemen, hoe meer bijen. Bijen zijn belangrijk voor bestuiving van bloemen; zonder de bijen geen groente en fruit. Bijen bestuiven ook wilde bloemen en planten, dit is belangrijk voor het behoudt van de natuur en de biodiversiteit.
Lees verder

Gemeente eert kampioenen met de KROON-TOPPERS

HOLLANDS KROON – Hollands Kroon heeft veel sporttalenten. Een prachtig visitekaartje voor onze gemeente! De gemeente Hollands Kroon organiseert daarom dit jaar een speciale avond waarop zij sporttalenten uit Hollands Kroon huldigt: de KROON-TOPPERS. Op woensdag 25 september worden talenten, kampioenen en rising stars in de sport in het zonnetje gezet. De sporttalenten kunnen tot 15 juli worden voordragen.

De gemeente Hollands Kroon is trots op haar sporttalenten. Voor het eerst dit jaar toont de gemeente haar trots door deze sporttalenten te huldigen tijdens de KROON-TOPPERS. Tijdens dit gala worden sporters gehuldigd. Er zijn drie categorieën: Kampioenen, Talenten en Rising Stars. Sporters kunnen worden voorgedragen door bijvoorbeeld hun sportvereniging, vrienden of familie, of zij kunnen zichzelf opgeven. De KROON-TOPPERS is voor valide sporters en voor sporters met een beperking. Lees verder

Notitie Reikwijdte & Detailniveau motorcrosslocatie ter inzage

Foto: De Meerpeen / Alexander Bügel

WIERINGERMEER – Op 22 februari 2018 heeft de gemeenteraad besloten in te stemmen met het opstarten van de vervolg procedures voor de realisatie van een motorcrosslocatie in Hollands Kroon. De hoek Alkmaarseweg/Groetweg is hiervoor aangewezen als locatie. Vanaf het moment van besluitvorming van de raad heeft de motorcrossfederatie gewerkt aan een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD ligt vanaf vrijdag 7 juni zes weken ter inzage. Deze tijd kunt u gebruiken om hier een zienswijze over in te dienen.

De NRD is een verkennende studie waarin wordt vastgelegd wat de kaders zijn. De NRD gaat over:
1.  het ‘waarom’ van het plan of project;
2.  alternatieven;
3.  milieu-aspecten.

Deze is nodig voor het kunnen opstarten van een Milieueffectrapportage, afgekort een MER procedure. De notitie vindt u hier Lees verder

Extra aanvraagmogelijkheid van reisdocumenten

Foto: Rijksoverheid.nl

HOLLANDS KROON – Door de naderende zomervakantie is het extra druk met het aanvragen van reisdocumenten. Daarom organiseren we twee extra aanvraagmomenten in de avonduren.

  • Dinsdag 18 juni, 17.00 tot 21.00 uur op afspraak in de brede school De Oude Boomgaard, De Meet 1 in Nieuwe Niedorp.
  • Dinsdag 25 juni, 17.00 tot 21.00 uur op afspraak in de Cultuurschuur, Loggersplein 1 in Wieringerwerf.

Op deze locaties heeft u de mogelijkheid om een identiteitskaart, paspoort en/of rijbewijs aan te vragen. U kunt alleen op afspraak terecht. Die maakt u via tel. 088-321 5000. U betaalt tijdens deze afspraak met een mobiel pinapparaat. LET OP: een spoedaanvraag is niet mogelijk!

Wittink neemt het stokje over van De Block bij Hollands Kroonse Uitdaging

‘Met een ganddruk is de wisseling van de wacht een feit. Ivo de Block (Links) draagt zijn verantwoordelijkheden over aan Edwin Wittink (Rechts) – Foto: Facebookpagina Hollands Kroonse Uitdaging

HOLLANDS KROON – Ivo de Block, manager van de Hollands Kroonse Uitdaging, heeft besloten zijn loopbaan in een andere richting voort te zetten. ‘Ik heb met veel passie en plezier de Uitdaging in Hollands Kroon opgebouwd, de werkzaamheden voor de stichting hebben zich echter steeds verder uitgebreid en er is een verdere
professionaliseringsslag noodzakelijk. Dit is niet meer passend bij mijn huidige werkzaamheden’.

Het bestuur van de Hollands Kroonse Uitdaging heeft een goede vervanger weten te strikken. Vanaf 5 juni gaat Edwin Wittink het stokje overnemen. Edwin Wittink heeft zijn sporen in de horeca en evenementenorganisatie verdiend en is als verenigingsman en voetbaltrainer erg bekend met zowel het ondernemerschap als het verenigingsleven in de regio. Edwin was reeds lid van de Matchgroep en zag zo van dichtbij wat een mooie organisatie in de Uitdaging is ontstaan. Met zijn enthousiasme zet hij het pad dat Ivo was ingeslagen voort en gaat de stichting verder vormen en uitbouwen.
Lees verder

Zeilen op het Amstelmeer

HOLLANDS KROON – Vrijdag 28 juni en zaterdag 29 juni 2019 vinden op het Amstelmeer de zeildagen plaats voor mensen met een beperking. De twintigste jubileumeditie van de zeildagen wordt wederom georganiseerd door Watersportvereniging Amstelmeer (WVA), de Marine Watersport Vereniging (MWV) en Team Sportservice Den Helder/Schagen.
Lees verder