Uitgave agrarische pachtgronden provincie Noord-Holland

Foto: Aangeleverd

HOLLANDS KROON – De provincie Noord-Holland gaat voor de periode 1 november 2019 tot en met 31 december 2020 weer agrarische grond verpachten. Het gaat om 1.700 hectare. Deze grond wordt tijdelijk verpacht in afwachting van verkoop, het ontwikkelen van natuur of de aanleg van wegen.

Geïnteresseerde agrariërs kunnen vanaf 1 mei 2019 op www.noord-holland.nl/verpachtingen kijken om welke gronden het gaat en lezen wat de criteria zijn voor het pachten van deze grond. Aanmelden kan van 1 tot en met 31 mei 2019.

Lees verder

Meer budget voor re-integratie van inwoners met uitkering

HOLLANDS KROON – Een bijstandsuitkering is – als het kan – tijdelijk. Wie bijstand krijgt, moet zo veel mogelijk actief blijven of op zoek naar betaald werk. We noemen dit ook wel re-integratie. Het college heeft besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen voor re-integratie € 75.000,- beschikbaar te stellen.

In de begroting van 2020 zijn twee doelstellingen opgenomen over re-integratie:
– inwoners goed voorbereiden op de arbeidsmarkt
– steeds meer inwoners voorzien in hun eigen levensonderhoud. Lees verder

Weg met het taboe rondom dementie!

HOLLANDS KROON – Wat is ervoor nodig om mensen met dementie zo lang mogelijk mee te laten doen in de maatschappij? Dat was de vraag die woensdag 10 april centraal stond tijdens een bijeenkomst over een dementievriendelijk Hollands Kroon. Via de deelnemers is veel nuttige input opgehaald. Denk aan trainingen om signalen van dementie te herkennen en visuele bewegwijzering in winkels.

Wethouder Mary van Gent sloot de avond tevreden af: Gezien de grote opkomst van deze informatie- en uitwisselingsbijeenkomst moet het vervolg vast ook goed gaan. Een woord van dank aan deelnemers en diegenen die de bijeenkomst hebben voorbereid. Het is een mooi punt om vanaf hier samen aan de slag te gaan om van de gemeente Hollands Kroon een dementievriendelijke gemeente te maken.’
Lees verder

Raad van State vernietigd vergunning huisvesting arbeidsmigranten Schelphorst

Foto: De Meerpeen / Erwin Slootweg

WIERINGERWERF – De huisvesting van maximaal 40 arbeidsmigranten op industrieterrein Schelphorst is voorlopig van de baan, meldt de Wieringer Courant . De Raad van State vernietigde de vergunning die eerder door het college van Hollands Kroon was afgegeven. Enkele ondernemers van het industrieterrein zijn met succes naar de Raad van State gestapt. De Raad van State heeft een aantal problemen geconstateerd die eerst moeten worden opgelost alvorens een nieuwe vergunning afgegeven kan worden.

Meer mogelijkheden sluiten pand bij maken soft- en harddrugs

HOLLANDS KROON – Sinds 1 januari 2019 is de Opiumwet gewijzigd. De burgemeester heeft door de wijziging van deze wet meer mogelijkheden om op te treden tegen het maken/telen van soft- en harddrugs.

De burgemeester is nu al bevoegd om een pand te sluiten als daar drugs wordt aangetroffen. Met de aanpassing kan dit nu ook gedaan worden wanneer in het pand spullen aanwezig zijn die gebruikt worden bij het maken of telen van drugs. Denk hierbij aan het in huis hebben van lampen en ander soort technisch apparatuur. Het in bezit hebben van deze spullen kan leiden tot het sluiten van het pand voor minimaal 3 maanden. In deze periode is het verboden om het pand te betreden.

Waddenbelevingspunt beter toegankelijk voor mindervaliden

Impressie Waddenbelevingspunt – Gemeente Hollands Kroon

DEN OEVER –  De gemeente Hollands Kroon komt tegemoet aan de mindervaliden, die het Waddenbelevingspunt willen bezoeken. Het wordt nu mogelijk dat mensen in een rolstoel ook gebruik kunnen maken van het uitkijkpunt.

Tevens wordt er binnenkort een periscoop geplaatst zodat mensen die geen gebruik van de trap kunnen maken toch het uitzicht over de omgeving kunnen zien.

Tegelijkertijd, zo eind juni, moeten ook de invalidenparkeerplaatsen gereed zijn. Het pad naar het belevingspunt toe is echter nog steeds niet vrij van gevaar. Zodra dit aan de beurt is voor onderhoudswerk, wordt ook dat opgelost.

 

Gezochte man verstopt zich in de kruipruimte

Foto: Erwin Slootweg

ANNA PAULOWNA – Wijkagent Michel Verhagen had de opdracht om een inwoner van Hollands Kroon aan te houden omdat hij nog twee weken gevangenisstraf uit moest zitten. Een medebewoner liet de politie binnen maar van de desbetreffende persoon was geen spoor te vinden. Na enig zoekwerk werd de man gevonden in de kruipruimte van de woning.

 

Nieuwe beleidsregels voor huisvesten van tijdelijke medewerkers

HOLLANDS KROON – Nederland heeft een lange traditie van het aantrekken van medewerkers uit het buitenland om tekorten op de arbeidsmarkt op te vangen. Ook in Hollands Kroon is sprake van deze tekorten en werken en verblijven er al decennia tijdelijke medewerkers in onze gemeente. Deze mensen moeten op een goede manier gehuisvest worden. Hiervoor heeft de gemeente nieuwe beleidsregels opgesteld. Men wil graag weten wat u van deze nieuwe regels vindt. U kunt hier tot 10 mei een reactie op geven.
Lees verder

Informatieavond over dementievriendelijk Hollands Kroon

HOLLANDS KROON – De komende jaren krijgt de samenleving steeds meer te maken met dementie. Hoe wordt Hollands Kroon dementievriendelijk? Daarover wil de gemeente graag met u in gesprek! Daarom nodigt men u uit om deel te nemen aan een informatie- en uitwisselingsavond over dit onderwerp op woensdagavond 10 april. Dit vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur in Keijzershoff, Vreedenhoff 66 in Anna Paulowna. Hier kunt u zich aanmelden.

Eén op de vijf Nederlanders krijgt dementie. Omdat we steeds ouder worden, stijgt het aantal mensen met dementie in 2040 naar verwachting naar 550.000. Dat betekent dat meer inwoners én organisaties in Hollands Kroon dagelijks te maken krijgen met dementie.
Lees verder

College geeft inzicht in bouwlocaties naar aanleiding van politieke vragen

‘Op de plek waar het gemeentehuis van Wieringen stond komen nu woningen’ – Foto: Hollands Kroon