Nieuwe aanmeldingen op informatieavond voor de Poldermolen

´Voorzitter Henk van Bodegom gaat voorop in de strijd om de Poldermolen te realiseren´ – Foto: Aangeleverd

SLOOTDORP – Tijdens de in­for­ma­tie­avond in Sloot­dorp over de Pol­der­mo­len hebben zich ruim vijf­tig nieu­we le­den aangemeld. De leden sloten zich aan bij de coöpe­ra­tie die langs de A7 een wind­mo­len wil ex­ploi­te­ren. Verder ondertekenden 75 per­so­nen de pe­ti­tie te­gen het be­sluit van de gemeente Hol­lands Kroon om de ver­gun­ning voor de tur­bi­ne in te trek­ken.

Coöperatie De Poldermolen start online petitie

´Voorzitter Henk van Bodegom gaat voorop in de strijd om de Poldermolen te realiseren´ – Foto: Aangeleverd

WIERINGERMEER – Eerder dit jaar werd door de gemeenteraad van Hollands Kroon ingestemd om de vergunning in te trekken voor de bouw van de Poldermolen langs de A7. Deze molen zou de honderdste windmolen worden in het toekomstige Windpark Wieringermeer.

Idee achter de Poldermolen is dat inwoners, verenigingen en bedrijven kunnen participeren aan het project. En daar dus ook financieel de vruchten plukken uit de opbrengst uit de opgebrachte energie. De coöperatie is inmiddels een samenwerking aangegaan met WES (Wind Energy Solutions) uit Spanbroek.

Penningmeester van de coöperatie Vera van Vuuren vertelde in de Schager Courant dat er inmiddels 250 leden zijn. Er zijn 1500 leden benodigd. Ook is er een overeenkomst met een financier waardoor de molen gebouwd kan worden. De petitie is hier te ondertekenen.