De Oude Beurs in Middenmeer is verkocht

MIDDENMEER – Op de website Funda stond dit weekend te lezen dat grond waarop nu nog De Oude Beurs staat is verkocht. Makelaardij Verheul die de rond op 30 januari in de verkoop deed verkocht deze op 29 mei j.l.. Inmiddels heeft de makelaar de stickers met verkocht op de borden voor de voormalige poptempel geplakt. Waar veel Middenmeerders nieuwsgierig naar zijn is wie het gekocht heeft en vooral wat de plannen met de zichtlocatie in het dorp zijn.

Makelaar op zoek naar gegadigden voor De Oude Beurs

‘Zo zag het voorcafé er in juni 2018 uit’ – Foto: De Meerpeen/Alexander Bügel

MIDDENMEER – De poptempel van weleer uit Middenmeer is al enkele jaren in verval. Na het vertrek van uitbater Roel Zonneveld in 2009 heeft het gebouw leeg gestaan. Bij het vertrek van de roemruchte uitbater is tevens alles van waarde verdwenen. Zo werden alle koperen water- en elektroleidingen verwijdert. En het inventaris, waaronder de bar uit het voorcafé verkocht. In de periode daarna waren het moeder natuur en de lokale jeugd die zich toegang verschaften tot het eens zo iconische gebouw in de polder.

‘Ook van de bridgezaal is weinig meer over’ – Foto: De Meerpeen / Alexander Bügel

De Oude Beurs werd door Zonneveld in 2007 verkocht aan vastgoedinvesteerder Paul Keers. Die heden ten dage nog steeds eigenaar is. De gedachte was om het gebouw snel te slopen en er appartementen te bouwen. Hiervoor was al een overeenkomst gesloten met bouwbedrijf Beentje uit Wieringerwerf. Maar met het invallen van de crisis en faillissement van het bouwbedrijf kwam de klad in de plannen.

Nadat de plannen van Jacob-Jan Vijn om appartementen en dagbesteding voor mensen met dementie te bouwen op de locatie Oude Beurs en aangrenzende percelen financieel niet haalbaar bleek is het tijd voor de volgende stap. Lees verder

‘Woningen aan de Brugstraat klaar voor de sloophamer’

‘De woningen aan de Brugstraat die aan de sloophamer ten prooi zullen vallen’ – Foto: De Meerpeen / Alexander Bügel

MIDDENMEER – Na enkele jaren bewoning onder de anti-kraak regeling lijkt het doek nu definitief te vallen voor de woningen aan de Brugstraat tegenover de Oude Beurs. Begin december kregen de bewoners te horen dat zij per 3 januari de woningen moesten verlaten. Van de 12 woningen werden er 10 verhuurd via Gapph vastgoedbeheer. Het bedrijf dat namens de Wooncompagnie de anti-kraakbewoning regelt.

Alle woningen werden op 3 januari door de bewoners leeg en bezemschoon opgeleverd. Nu zal in eerste instantie de aanwezige asbest worden verwijdert door een gespecialiseerd bedrijf. In de buurt gingen zowel de geruchten over sloop als renovatie de ronde. De redactie van de Meerpeen heeft uit betrouwbare bron vernomen dat de woningen zullen worden gesloopt.

Warm Thuis onderzoekt mogelijkheden maar geeft geen valse hoop

‘De Oude Beurs in betere tijden’

MIDDENMEER – Geïnteresseerden van de plannen rondom de bouw van zorgwoningen op de plek van De Oude Beurs worden door WarmThuis middels een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de vorderingen. In de meest recente  nieuwsbrief legt Hans van Amstel, bestuurder van WarmThuis, de gevolgen uit van het terugtrekken van Socitra uit het project.

‘Afgelopen maandag, 3 december 2018, bereikte ons het nieuws dat de investeerder van het woningbouwproject op het terrein van de Oude Beurs, Socitra, zich terugtrekt.
Wij betreuren dat zeer. Met name voor de bewoners van Middenmeer vinden wij dit heel erg; er zijn verwachtingen gewekt die, vooralsnog, niet kunnen worden waargemaakt.
Lees verder

Plan De Oude Beurs van de baan

‘De Oude Beurs in Middenmeer’ – Foto: Erwin Slootweg

MIDDENMEER – In mei dit jaar werden er plannen bekend gemaakt voor het vestigen van 28 appartementen voor mensen met dementie op de plek waar de in verval geraakte De Oude Beurs in Middenmeer staat. Het 7 miljoen kostende plan lijkt van de baan nu initiatiefnemer Jacob-Jan Vijn van Socitra BV de financiering voor het plan niet rond krijgt.

Lees verder

Initiatief Warm Thuis wordt warm ontvangen

‘In tegenstelling tot eerdere initiatieven kan het plan voor het huisvesten van mensen met dementie op de plek van De Oude Beurs op steun rekenen.’ -Foto: De Meerpeen / Alexander Bügel

MIDDENMEER – Afgelopen donderdag konden de inwoners van Middenmeer voor de eerste keer kennismaken met de nieuwe plannen met De Oude Beurs. De gemeenteraad had een week eerder in het presidium besloten om het initiatief in een beeldvormende vergadering nader te bekijken. Ondanks dat de uitnodiging laat in de pers kwam waren er een kleine 100 belangstellenden aanwezig.
Lees verder

Informatieavond over plannen met De Oude Beurs

‘De Oude Beurs in Middenmeer’ Foto: Erwin Slootweg

MIDDENMEER –  Op donderdagavond 17 mei 2018 om 20.00 uur wordt er een beeldvormende vergadering gehouden over de mogelijke ontwikkelingen in de Oude Beurs in Middenmeer. De vergadering is een initiatief van de gemeenteraad.

De heer Van Amstel van Warm Thuis en de heer Vijn namens de projectontwikkelaar zullen hun ideeën delen met de raadsleden en andere geïnteresseerden. De avond wordt gehouden in de Meerbaak aan de Prof. Ter Veenweg 4 in Middenmeer.

Als u op de avond aanwezig wilt zijn wordt u verzocht om u aan te melden door een
e-mail te sturen naar: griffie@hollandskroon.nlDit in verband met organisatie van de avond.

Geen woningen voor de huisvesting van vergunninghouders in de Oude Beurs in Middenmeer

'De Oude Beurs in Middenmeer'  Foto: Erwin Slootweg

‘De Oude Beurs in Middenmeer’ Foto: Erwin Slootweg

MIDDENMEER – Het college heeft besloten om geen medewerking te verlenen aan een voorstel om de Oude Beurs in Middenmeer te verbouwen tot woningen voor de huisvesting van ongeveer 75 vergunninghouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning).

Eind juni 2016 was er in de gemeenteraad al geen meerderheid om het pand te verbouwen tot een tijdelijke opvanglocatie voor het opvangen van ruim 100 vluchtelingen (met en zonder status). Het huidige voorstel past niet in het beleid van de gemeente om vergunninghouders zoveel mogelijk gespreid te huisvesten over de diverse kernen. Wel zijn op deze locatie ontwikkelingen mogelijk die passen binnen de huidige bestemming van het pand.

‘Geen vluchtelingenopvang in De Oude Beurs’

b en w overleg

‘Overleg tussen het college op een laat tijdstip in het gemeentehuis’ – Foto: Erwin Slootweg

ANNA PAULOWNA / MIDDENMEER – Het plan om een AVO, een Aanvullende Opvanglocatie asielzoekers in de Oude Beurs in Middenmeer in te richten, werd door de raad verworpen. Met 15 stemmen tegen en 14 stemmen voor ging de raad uiteindelijk niet akkoord met het voorstel van het college.

Er waren vijf insprekers vanuit het dorp naar de vergadering gekomen. Zij maakten zich vooral zorgen over wat er na de asielzoekers in het pand kon komen. De angst bestond dat er arbeidsmigranten in zouden komen. Een andere inwoner maakte zich zorgen over de veiligheid.
Lees verder

‘Met De Oude Beurs kan men alle kanten op’

'De Oude Beurs in Middenmeer' Foto: Erwin Slootweg

‘De Oude Beurs in Middenmeer’ Foto: Erwin Slootweg

MIDDENMEER – Na zes jaar leegstand wordt het tijd om iets met De Oude Beurs in Middenmeer te doen is het college van mening. Het initiatief van Jacob Jan Vijn om er vluchtelingen in te huisvesten wordt door het college omarmt. Daarna zouden er arbeidsmigranten in gehuisvest kunnen worden lezen we in het voorstel van het college aan de raad.

De inwoners van Middenmeer hebben tijdens de inloopavond van afgelopen dinsdag duidelijk laten weten dat een arbeidsmigrantenlogies wat hen betreft geen optie is. Ontwikkelaar Vijn ziet geen heil meer in een logiesbestemming voor arbeidsmigranten in De Oude Beurs laat hij aan de Schager Courant weten. ‘Mi­gran­ten­op­vang in De Oude Beurs stuit op veel ver­zet. Maar er is bij­voor­beeld veel vraag naar zorg in de ge­meen­te. Dus waar­om zou je het pand daar niet ge­schikt voor ma­ken? Maar ik hoor­de veel men­sen met goe­de ini­ti­a­tie­ven voor De Oude Beurs. Waar­om zou­den we niet sa­men­wer­ken om iets moois te re­a­li­se­ren?’ aldus Jacob Jan Vijn in de krant.

Ook de gemeente Hollands Kroon stelt zich flexibel op in de bestemming van De Oude Beurs na de vluchtelingen. ‘De gemeente zal niet vasthouden aan arbeidsmigranten als bestemming. De raad praat nu eerst over vluch­te­lin­gen. De rest volgt la­ter’ laat woordvoerster Noortje Slot weten. Of dit tot gevolg heeft dat het college aanstaande dinsdag met een gewijzigd voorstel naar de raad komt, waarin alleen gevraagd wordt om positieve intentie uit te spreken aangaande de vluchtelingenopvang, zullen we af moeten wachten.