Nieuwe drijvende recreatiesteiger Oude Zeug

Foto: De kop werkt

WIERINGERMEER – De haven Oude Zeug heeft een nieuwe drijvende recreatiesteiger gekregen. Zo wordt het onder meer voor zwemmers makkelijker om in het water te gaan, en voor booteigenaren simpeler om in hun vaartuig te stappen. Daarmee is het dan ook een mooi voorbeeld van het versterken van de IJsselmeerkustbeleving;
het doel van dit project binnen regionaal stimuleringsprogramma De Kop Werkt!.
Lees verder

Paardencross juni 2019 weer terug in Dijkgatsbos

‘De firma Ekelmans knapt de doorgang bij de sloot op’ – Foto: SGW Dijkgatbos

WIERINGERMEER – Paardencross De Dijkgatsboscross keert op 30 juni weer terug in het Dijkgatsbos. Dat kan dankzij de inspanningen van een actieve groep vrijwilligers van de Wieringermeerruiters – de commissie Dijkgatsbos-, die in het najaar van 2018 is begonnen met het opknappen van de ruiterroute door het bos. Het evenement kon
in 2017 en 2018 niet plaatsvinden in het bos, door achterstallig onderhoud van de route.
Lees verder

De Kop Werkt! En dat is te zien in 2019

HOLLANDS KROON – De Kop Werkt! En dat is in 2019 steeds meer zichtbaar. In dit jaar gaan namelijk nog meer projecten van het regionaal stimuleringsprogramma De Kop Werkt! richting de uitvoering. Met als doel een verbeterd woon-, werk- en leefklimaat in de Kop van Noord-Holland. Alle projecten zijn gebundeld in het jaarprogramma 2019, dat online te bekijken is.
Lees verder

Op zoek naar verhalen over de IJsselmeerkust

WIERINGERMEER – Bent u of kent u iemand die een mooi, verdrietig of ontroerend verhaal kan vertellen over de dijkdoorbraak van 1945 in de Wieringermeer, de inpoldering van de Wieringermeer, de aanleg van de Afsluitdijk of de aanleg van het Robbenoord- en het Dijkgatbos? Laat het ons weten! En wie weet wordt uw verhaal gebruikt bij informatiepunten voor een nieuw te maken interactieve wandel- en fietsroute met QR-codes langs de IJsselmeerkust.

Opgeven kan via het online formulier op de website van gemeente Hollands Kroon. Uit de inzendingen selecteert men een aantal mooie, verdrietige, ontroerende verhalen. Zij worden vervolgens uitgenodigd om hun verhaal op camera te doen. Lees verder

Raad schoorvoetend achter De Kop Werkt

De kop werktHOLLANDS KROON – De ge­meen­te­raad van Hol­lands Kroon steunt enigs­zins schoor­voe­tend het re­gi­o­na­le sti­mu­le­rings­plan De Kop Werkt. Met dat pro­ject pro­be­ren de ge­meen­ten Hol­lands Kroon, Scha­gen, Den Hel­der en Texel de eco­no­mie in de Noord­kop een zet­je te ge­ven. Veel frac­ties in de raad van Hol­lands Kroon steu­nen het plan, maar hou­den de hand op de knip tot­dat er meer con­cre­te plan­nen zijn ont­wik­keld.
Lees verder