Eigenaar De Stage naar Raad van State

Foto: De Meerpeen / Alexander Bügel

MIDDENMEER – Morgen, dinsdag 5 juni, vecht Sjaak Sijbring van De Stage uit Middenmeer bij de Raad van Sta­te in Den Haag een uit­spraak van de recht­bank in Alk­maar aan. Inzet is om in het pand aan de Havenkade be­drijfs­fees­ten te mogen ver­zor­gen. De ge­meen­te Hol­lands Kroon trok de van rechtswege toe­ge­ken­de ver­gun­ning­aan­vraag in­ na­dat di­ver­se on­der­ne­mers in de buurt had­den ge­klaagd. Dit omdat men vreest voor par­keer- en ge­luids­over­last. Lees verder

Land uit zee en Hollands Kroon komen er samen niet uit

Foto: Erwin Slootweg

Foto: Erwin Slootweg

WIERINGERWERF – Het echtpaar Tonneman en de gemeente Hollands Kroon hebben geen schikking weten te bewerkstelligen over de perikelen rondom de camping Land uit Zee.
Lees verder

Rechtszaak Camping Land uit Zee opnieuw vertraagd

Camping Land uit zee 2 (foto Camping Land uit Zee)WIERINGERWERF – De laatste berichten in de zaak rondom Camping Land uit Zee leken zo positief, de gemeente Hollands Kroon zou uiteindelijk toch handhavend optreden in de richting van buurman Harry Vonk. Maar niets blijkt minder waar.

Er is inmiddels een langslepend conflict tussen de gemeente Hollands Kroon en ondernemersechtpaar Tonneman. Het echtpaar Tonneman besloot in 2013, op voorstel van de gemeente Hollands Kroon, de grond van Camping Land uit zee te kopen.
Lees verder

Conflict Land uit zee duurt voort

 

'Camping Land uit Zee krijgt vorm' - Foto: Camping Land uit Zee

‘Camping Land uit Zee krijgt vorm’ – Foto: Camping Land uit Zee

WIERINGERWERF – Bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders van Hol­lands Kroon moe­ten nog een be­sluit ne­men over wat te doen in het con­flict rond cam­ping Land uit Zee in Wie­rin­ger­werf.

De com­mis­sie be­zwaar­schrif­ten heeft zich al op 4 april over de kwes­tie ge­bo­gen en ad­vies uit­ge­bracht aan het col­le­ge. Dit ad­vies is nog niet open­baar, pas als B en W een be­sluit neemt wordt dui­de­lijk hoe de com­mis­sie er over denkt. Het col­le­ge kan het ad­vies naast zich neer­leg­gen.
Lees verder