Sloop aan de Brugstraat volgende week klaar

Foto: De Meerpeen / Alexander Bügel

 

Makelaar op zoek naar gegadigden voor De Oude Beurs

‘Zo zag het voorcafé er in juni 2018 uit’ – Foto: De Meerpeen/Alexander Bügel

MIDDENMEER – De poptempel van weleer uit Middenmeer is al enkele jaren in verval. Na het vertrek van uitbater Roel Zonneveld in 2009 heeft het gebouw leeg gestaan. Bij het vertrek van de roemruchte uitbater is tevens alles van waarde verdwenen. Zo werden alle koperen water- en elektroleidingen verwijdert. En het inventaris, waaronder de bar uit het voorcafé verkocht. In de periode daarna waren het moeder natuur en de lokale jeugd die zich toegang verschaften tot het eens zo iconische gebouw in de polder.

‘Ook van de bridgezaal is weinig meer over’ – Foto: De Meerpeen / Alexander Bügel

De Oude Beurs werd door Zonneveld in 2007 verkocht aan vastgoedinvesteerder Paul Keers. Die heden ten dage nog steeds eigenaar is. De gedachte was om het gebouw snel te slopen en er appartementen te bouwen. Hiervoor was al een overeenkomst gesloten met bouwbedrijf Beentje uit Wieringerwerf. Maar met het invallen van de crisis en faillissement van het bouwbedrijf kwam de klad in de plannen.

Nadat de plannen van Jacob-Jan Vijn om appartementen en dagbesteding voor mensen met dementie te bouwen op de locatie Oude Beurs en aangrenzende percelen financieel niet haalbaar bleek is het tijd voor de volgende stap. Lees verder

‘Woningen aan de Brugstraat klaar voor de sloophamer’

‘De woningen aan de Brugstraat die aan de sloophamer ten prooi zullen vallen’ – Foto: De Meerpeen / Alexander Bügel

MIDDENMEER – Na enkele jaren bewoning onder de anti-kraak regeling lijkt het doek nu definitief te vallen voor de woningen aan de Brugstraat tegenover de Oude Beurs. Begin december kregen de bewoners te horen dat zij per 3 januari de woningen moesten verlaten. Van de 12 woningen werden er 10 verhuurd via Gapph vastgoedbeheer. Het bedrijf dat namens de Wooncompagnie de anti-kraakbewoning regelt.

Alle woningen werden op 3 januari door de bewoners leeg en bezemschoon opgeleverd. Nu zal in eerste instantie de aanwezige asbest worden verwijdert door een gespecialiseerd bedrijf. In de buurt gingen zowel de geruchten over sloop als renovatie de ronde. De redactie van de Meerpeen heeft uit betrouwbare bron vernomen dat de woningen zullen worden gesloopt.

Asbest vertraagt verhuizing Optiek Meeuwsen naar Wieringerwerf

WIERINGERWERF – De verhuizing van Meeuwsen Optiek van Middenmeer naar Wieringerwerf is door de vondst van asbest uitgesteld. ‘Het stelt eigenlijk niets voor,’ zegt opticien Ed Ruijter in de Wieringer Courant, ‘het is maar een heel klein beetje, maar dat neemt niet weg dat de bouw is stilgelegd.’ ‘In dit pand was vroeger een garage, in het plafonnetje zat asbest en dat is bij een vorige verbouwing al verwijderd. Maar nu blijkt dat er nog een paar spijkertjes van zijn achtergebleven en daaraan zit asbest. Er zijn monsters genomen en er wordt bekeken of de omgeving is besmet met asbestvezels. Dat gebeurt in een laboratorium en we hebben er geen idee van hoe lang de uitkomst van het onderzoek op zich laat wachten.’
Lees verder

Arker Boetje Middenmeer nog zeker 10 jaar aan de Brugstraat

‘Ondertekening van het nieuwe huurcontract’ – Foto: Facebookpagina Arker Boetje

MIDDENMEER – Het Arker Boetje zet zich in voor mensen die minimaal te besteden hebben en op welke manier dan ook ondersteuning kunnen gebruiken in hun situatie. Al enkele jaren is het Arker Boetje gevestigd aan de Brugstraat in Middenmeer en dat zal ook de komende jaren nog zo blijven. Anja de Jong-Kempeneers ondertekende namens de St. Diaconie de Ark een nieuwe huurovereenkomst met de Wooncompagnie. Waardoor het pand aan de Brugstraat de komende 10 jaar nog dienst zal doen voor de hulp aan minima.

Paaltjes langs de Brugstraat

‘Paaltjes langs de Brugstraat’ – Foto: De Meerpeen / Alexander Bügel

MIDDENMEER – Aan de Brugstraat tegenover de kruising met de Havenstraat zijn gistermorgen paaltjes neergezet. ‘Automobilisten reden steeds vaker over de strook gras langs de Brugstraat richting het Industrieterrein of tegen het verkeer in de Brugstraat in. Dit leverde ongewenste situaties op. Het gedeelte tegenover de winkelstraat is een éénrichtingsweg, maar regelmatig kwam er opeens tegemoetkomende auto’s tegen. Blijkbaar was het teveel moeite om even om te rijden’, zegt een buurtbewoner. Om deze situatie tegen te gaan is er gistermorgen in opdracht van de de gemeente Hollands Kroon een rij paaltjes geplaatst.