Huisvesting arbeidsmigranten Hollands Kroon: ‘We zijn geen afvoerputje van de regio’

ANNA PAULOWNA – De gemeente Hollands Kroon wil duidelijke regels voor de huisvesting van arbeidsmigranten. De nood is hoog, want er komen steeds meer migranten. De vraag is waar zij moeten gaan wonen en vooral wat buurgemeenten van plan zijn. ‘Want we willen geen afvoerputje van de regio worden.’ Lees verder

Controles en handhaving op logiesaccommodaties voor tijdelijke werknemers

HOLLANDS KROON – Net als in 2017 zijn de afgelopen maanden diverse bedrijven en locaties gecontroleerd op huisvesting van tijdelijke werknemers. Er zijn mooie, nette, vergunde logiesaccommodaties aangetroffen, maar er zijn ook niet-vergunde situaties aangetroffen. Ondanks dat er veel aandacht wordt geschonken aan dit onderwerp, is gebleken dat er nog maar weinig ondernemers uit eigen beweging voor de benodigde vergunningen zorgen en pas in actie komen zodra er een handhavende maatregel oplegt wordt. Dit is voor de gemeente reden om door te gaan met extra controles op huisvesting, want het blijkt helaas nodig.

Lees verder

Kruimelbeleid huisvesting gastarbeiders in Hollands Kroon niet duurzaam

Een bijdrage van Kees Zwaan

‘Kreileroord op weg naar een Poolse enclave’ – Foto: Kees Zwaan

HOLLANDS KROON / KREILEROORD – Op dinsdag 25 september was er een ‘beeldvormende’ bijeenkomst in het gemeentehuis. Het thema ‘huisvesting arbeidsmigranten’ werd daar besproken door raadsleden, belangstellende Hollands Kroners en last but not least, mensen die bij deze ‘problematiek’ betrokken zijn, met uitzondering van de gastarbeiders zelf.
Lees verder

Kreileroord op ramkoers tegen nog meer ‘Polenpensions’

Foto: NH-Nieuws / Jurgen van den Bos

KREILEROORD – Inwoners van Kreileroord komen in opstand. Ze zijn de overlast van dronken, drugsgebruikende seizoensarbeiders zat. Met ruim 150 bezwaarschriften proberen ze de gemeente Hollands Kroon tegen te houden om nog meer woningen vrij te geven voor de zogenoemde ‘Polenpensions’.

Ze mochten maar dertig bewoners meenemen, maar anders had de zaal tijdens de hoorzitting gisteravond op het gemeentehuis van Hollands Kroon vol gezeten. Voorzitter Jaring Dam van de dorpsraad Kreileroord is boos: ‘We zijn al jaren het afvoerputje van de gemeente. Daarom slaan we nu de handen ineen.’

Illegaal
Voor twee woningen aan de Korenstraat is een vergunning aangevraagd voor het huisvesten van seizoensararbeiders. Volgens Mark Jonker van de Korenstraat gebeurt dat al jaren illegaal.

Lees verder

LADA stelt vragen over pensions arbeidsmigranten in Kreileroord

KREILEROORD – De fractie van LADA spreekt haar zorg uit over de huisvesting van arbeidsmigranten in het dorp Kreileroord. Er zijn ideeën om van enkele woonhuizen om te bouwen tot pensions. Het college heeft aanvragen ontvangen om mee te werken aan het realiseren van deze huisvesting. Hetgeen heeft geleidt tot de volgende vragen van LADA:
Lees verder

Joods Werkdorp hoopt komst ‘Polenhotel’ met petitie te voorkomen

WIERINGERMEER – Een petitie moet voorkomen dat het Joods Werkdorp Slootdorp-Nieuwesluis in Wieringermeer wordt omgebouwd tot een woonbestemming voor zeker driehonderd arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Er wordt al jaren gesteggeld over de toekomst van het Joods Werkdorp. Projectontwikkelaar Joep Karel wil op het terrein zeven woongebouwen neerzetten, evenals een uitzendbureau en een winkel.  Lees verder

Hulp voor agrariërs bij huisvesting seizoenarbeiders

Logo Hollands Kroon vlagHOLLANDS KROON – De herfst heeft zijn intrede gedaan en de natuur doet langzaam een jasje uit. Maar dat betekent niet dat er voor agrariërs een rustige tijd aanbreekt. Er moet nog genoeg gebeuren op het land. Denk bijvoorbeeld aan het rooien van lelies. Voor agrariërs kan dat betekenen dat er seizoenarbeiders moeten worden ingezet. Wij wijzen u graag op de mogelijkheden rondom de huisvesting van deze tijdelijke werknemers.
Lees verder

Taal onderwijs arbeidsmigranten van start in Kreileroord

Foto: Frits Westerkamp

Foto: Frits Westerkamp

KREILEROORD – Wegens het grote succes van vorig schooljaar startte gisteravond de cursus Nederlandse taal “TaalCompleet” voor MOE-landers (de afkorting voor onze Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten) op de basisschool Het Creiler Woud in Kreileroord. De aanmeldingen hebben alle verwachtingen overtroffen.
Lees verder

College Hollands Kroon: ’Plicht voor goed onderdak Polen’

'Het voormalig Joods werkdorp'- Foto: Rudolphous

‘Het voormalig Joods werkdorp’- Foto: Rudolphous

SLOOTDORP – Opnieuw lijkt er een strijd te ontbranden rondom de vestiging van seizoensarbeiders in het voormalig Joods Werkdorp. Het college steunt de nieuwe plannen van ondernemer Joep Karel om onderdak te bieden aan 265 flexwerkers in nieuw te bouwen barakken op het perceel in Nieuwesluis.
Lees verder

‘Polenhotel’ in voormalig Joods Werkdorp

'Het voormalig Joods werkdorp'- Foto: Rudolphous

‘Het voormalig Joods werkdorp’- Foto: Rudolphous

SLOOTDORP – Het Joodse Werkdorp Nieuwesluis was een, in de jaren 1930 gesticht, Nederlands opleidingscentrum nabij Slootdorp. Hier kregen uit Duitsland en Oostenrijk gevluchte jonge Joden een agrarische vakopleiding, die ze in staat zou moeten stellen zich te vestigen in Palestina. Het dorp werd in 1934 geopend, en werd beheerd door de Stichting Joodse Arbeid. Het kon zo’n 300 bewoners huisvesten in 16 barakken.

Nu 82 jaar later wordt er gedacht aan de vestiging van 265 arbeidsmigranten in barakken achter het voormalig werkdorp. In 2009 strandde zijn eerste initiatief, toen de raad van de gemeente Wieringermeer de plannen van tafel veegde.
Lees verder