Notitie Reikwijdte & Detailniveau motorcrosslocatie ter inzage

Foto: De Meerpeen / Alexander Bügel

WIERINGERMEER – Op 22 februari 2018 heeft de gemeenteraad besloten in te stemmen met het opstarten van de vervolg procedures voor de realisatie van een motorcrosslocatie in Hollands Kroon. De hoek Alkmaarseweg/Groetweg is hiervoor aangewezen als locatie. Vanaf het moment van besluitvorming van de raad heeft de motorcrossfederatie gewerkt aan een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD ligt vanaf vrijdag 7 juni zes weken ter inzage. Deze tijd kunt u gebruiken om hier een zienswijze over in te dienen.

De NRD is een verkennende studie waarin wordt vastgelegd wat de kaders zijn. De NRD gaat over:
1.  het ‘waarom’ van het plan of project;
2.  alternatieven;
3.  milieu-aspecten.

Deze is nodig voor het kunnen opstarten van een Milieueffectrapportage, afgekort een MER procedure. De notitie vindt u hier Lees verder

Aanvraag motorcrossterrein morgen ter beoordeling in de gemeenteraad

Foto: De Meerpeen / Alexander Bügel

WIERINGERMEER – Morgenavond behandeld de gemeenteraad van Hollands Kroon de aanvraag voor een motorcrossterrein op de hoek van de Alkmaarseweg en de Groetweg. De motorcrossers van de Niedorper Motroclub zijn al bijna 40 jaar op zoek naar een vaste locatie om te kunnen crossen. Inmiddels heet de club NHGS Phoenix.

In 2013 sprak de raad zich uit over de voorwaarden waaraan NHGS Phoenix moet voldoen om in aanmerking te komen voor een vaste motorcrosslocatie. Voorwaarden die werden gesteld hadden betrekking op een businessplan en het geluidsniveau. Inmiddels heeft de motorclub heeft een businessplan en een akoestisch onderzoek aangeleverd bij de gemeente. Lees verder

Auto van de weg op Alkmaarseweg

‘De auto lag in een diepe greppel’ – Foto: Weginspecteur René

MIDDENMEER – In de nacht van maandag op dinsdag is een auto op de N 242 van de weg geraakt. Rond 1.15 uur raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt ter hoogte van de rotonde van de Groetweg.

De toedracht van het ongeval is niet bekend. De bestuurder weigerde met de toegesnelde ambulancedienst mee te gaan. Uiteindelijk is hij door de politie thuisgebracht. De berging was door de ligging van de auto een lastige klus waar twee bergingswagens voor nodig waren.

Flink de sokken er in op de Alkmaarseweg

Foto: Nos

MIDDENMEER – Op de Alk­maar­se­weg bij Mid­den­meer heeft de po­li­tie afgelopen weekend een snelheidscontrole uitgevoerd. Eén au­to­mo­bi­list die werd geflitst reed 150 ki­lo­me­ter per uur. Op de Alkmaarseweg geldt een li­miet van 80 kilometer per uur. justitie zal beslissen wat de sancties zijn voor deze grove overtreding van de snelheid.

Van de in to­taal ruim dui­zend passeerdende voer­tui­gen reden 240 au­to­mo­bi­lis­ten te snel. Alle over­tre­ders krij­gen bin­nen­kort hun be­keu­ring via het CJIB thuis ge­stuurd.