Ingezonden brief: ‘Inwoners storen zich aan posters in hun omgeving’


Het straatbeeld in de dorpen van Hollands Kroon wordt niet alleen bij verkiezingen danig vervuild door posters van politieke groeperingen. Dat wekt op zich al behoorlijke irritatie op als deze gemeente zelf zoiets tolereert.

Als er nu ook steevast andere posters als reclame her en der aan lantaarnpalen e.d. worden bevestigt ontsiert dat de omgeving des te meer. Wanneer de eigen dorpswinkel en de “ DOP ” als dorpsontmoetingsplek hier ook mogelijk hinder van kan en zal ondervinden steekt dat des te meer.

De verloedering van de openbare ruimte krijgt steeds meer de overhand, en doet men ook z.g.n. aan drankpreventie want een kratje bier voor weinig staat de meeste burgers wel aan.

Theo Moras