Agrarisch Congres in Schagen

Gedeputeerde Jaap Bond is ook aanwezig – Foto: Provincie Noord-Holland

REGIO – Perspectief voor landbouw en visserij in Noord-Holland, dat is het thema van het agrarisch congres dat op 11 februari gehouden zal worden in het Slot Hotel in
Schagen. Medewerking wordt verleend door Jaco Geurts, Tweede Kamerlid ,
woordvoerder landbouw en visserij, Jaap Bond, gedeputeerde Economie en
Landbouw in Noord-Holland, Willemien Koning, boerin en Statenlid CDA Noord-
Holland, woordvoerder landbouw en milieu en Frank Frohwijn CDA-Lijsttrekker voor
het Waterschap HHNK.

Welke kant gaat het op met mestbeleid, fosfaatwetgeving, dieraantallen en
gewasbeschermingsmiddelen? Hoe wordt strijd tegen verzilting opgepakt? Hoe
zorgen we voor goede huisvesting voor arbeidsmigranten en voldoende personeel?
Hoe spelen we in op de maatschappelijke wens rond duurzaamheid, toename van
biodiversiteit en kringlooplandbouw? Zijn daar verdienmodellen voor te vinden? Wat
is de toekomst van de pulsvisserij? Al deze zaken zullen op 11 februari aan de orde
komen vanuit provinciale en landelijke invalshoek.

Het congres wordt georganiseerd door CDA Schagen, Den Helder, Texel, Hollands
Kroon en CDA Noord-Holland. Congresvoorzitter is Theo van Eijk en de avond zal
interactief zijn. Iedereen is van harte welkom. Toegang is gratis! De avond wordt gehouden in Slot Hotel Schagen, Slotplein 4, Schagen en begint om 20.00 uur. De zaal gaat open om 19.30 uur.