Warm Thuis onderzoekt mogelijkheden maar geeft geen valse hoop

‘De Oude Beurs in betere tijden’

MIDDENMEER – Geïnteresseerden van de plannen rondom de bouw van zorgwoningen op de plek van De Oude Beurs worden door WarmThuis middels een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de vorderingen. In de meest recente  nieuwsbrief legt Hans van Amstel, bestuurder van WarmThuis, de gevolgen uit van het terugtrekken van Socitra uit het project.

‘Afgelopen maandag, 3 december 2018, bereikte ons het nieuws dat de investeerder van het woningbouwproject op het terrein van de Oude Beurs, Socitra, zich terugtrekt.
Wij betreuren dat zeer. Met name voor de bewoners van Middenmeer vinden wij dit heel erg; er zijn verwachtingen gewekt die, vooralsnog, niet kunnen worden waargemaakt.

Tijdens de kennismaking met u en de diverse gesprekken die ik voerde werd mij duidelijk dat er veel enthousiasme bestaat bij de mensen van Wieringermeer om een WarmThuis vestiging te realiseren op het terrein van de Oude beurs. Ook bij ons is er veel enthousiasme, omdat we ons zeer welkom voelen en de behoefte groot is.

Om die reden gaan we verkennen of en zo ja hoe we wellicht met andere partijen  tot een vervolg kunnen komen. Valse verwachtingen wil ik echter niet wekken, er doen zich op dit moment nog geen concrete mogelijkheden voor.’ aldus Hans van Amstel.

Projectontwikkelaar Jacob-Jan Vijn van Socitra BV meldde vorige week al aan de Schager Courant dat er ook andere gegadigden zijn met plannen voor de locatie van De Oude Beurs. Het geduld van de inwoners van Middenmeer wordt nog langer op de proef gesteld voordat er iets met de in verval geraakte Oude Beus zal gebeuren.