Vermillion stopt met gaswinning bij Slootdorp

SLOOTDORP – Ver­mi­li­on Ener­gy stopt naar ver­wach­ting eind 2025 met het win­nen van aard­gas aan de Nieu­we­slui­zer­weg in Sloot­dorp, dat meldt de Schager Courant. Uit het reservoir dat ligt tussen Middenmeer, Slootdorp en Wieringerwaard  zal tot die tijd nog tussen de 131 en 564 mil­joen ku­bie­ke me­ter gas uit de grond ha­len. Het gas wordt op ruim twee kilometer diepte gewonnen.

In Sloot­dorp wordt sinds 1977 gas uit de grond ge­haald. Uit de 7 putten die tot nu toe zijn gebruikt is in totaal bijna 1,6 miljoen kubieke meter gas gewonnen. Het stoppen met het winnen van aardgas is niet gerelateerd aan de discussie die op dit moment rond de problemen in Groningen speelt. Het veld bij Sloot­dorp is vele ma­len klei­ner dan het Sloch­te­ren­re­ser­voir.