SSWW op zoek naar invulling uren Zwembad De Terp

WIERINGERWERF – De Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer (SSWW) is momenteel bezig, samen met vier schoolbesturen en de gemeente Hollands Kroon, een nieuwe campus ‘De Terp’ te ontwikkelen in Wieringerwerf. Deze campus behelst een nieuw te vormen brede school, nieuwe sporthal, buitensportfaciliteiten en mogelijk in de toekomst een nieuw zwembad.

De stichting is nu al betrokken bij de exploitatie en organisatie van het huidige zwembad. Men wil voor alle bewoners en elk talent tussen de 0 en 100 jaar een veilige en gezonde omgeving creëren, met een duidelijk accent op bewegen en gezondheid. Momenteel maakt de Stichting Aangepaste Sportbeoefening (SAS) op zaterdagochtend volop gebruik van de zwemfaciliteiten.

Wellicht dat u ook gebruik wilt maken van de mogelijkheden die zwembad De Terp te bieden heeft. Momenteel zijn er verschillende dagdelen beschikbaar en hiervan kunnen verschillende organisaties gebruik maken. Heeft u ideeën of interesse neem dan contact op met Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer. Men is van harte bereid om vrijblijvend een gesprek aan te gaan en informatie te geven.

Heeft u interesse neem dan contact op via onderstaande gegevens:
Erik de Nooij, zwembad De Terp: tel. 06-20362716  erikdenooij@hollandskroon.nl
Age Miedema, SSWW: tel. 06-43597079 voorzitter@sportwelzijnwieringermeer.nl
Trudi Groot, SSWW: tel. 06-83524304  info@sportwelzijnwieringermeer.nl
Website: www.sportwelzijnwieringermeer.nl