Het Baken op reis

Foto: Marian Gouwenberg

WIERINGERWERF – In de afgelopen periode stonden de schoolreisjes en het kamp centraal bij lagere school Het Baken in Wieringerwerf. Groep 8 mocht het spits af bijten en ging een aantal dagen naar Texel. Op de fiets naar Den Helder en dan met de boot over. In een mooie jeugdboerderij verbleven de kinderen met begeleiders. Verschillende activiteiten werden op het eiland gedaan. Het prachtige weer zorgde voor een aantal dagen om niet meer te vergeten. Iedereen kwam dan ook met mooie verhalen weer op het schoolplein bij terugkomst. De midden- en bovenbouw gingen met de bus naar Leiden. Naturalis werd ‘s ochtends bezocht waar iedereen een kleine Freek Vonk werd. ‘S middags werd de Linneaushof bezocht waarbij de kinderen heerlijk gespeeld hebben. Voldaan en moe kwamen de kinderen weer op school terug. De onderbouw ging als laatste op reis en zij gingen naar de Hollebolleboom in Tuitjehorn. Ook op deze dag was het prachtig weer en kon er naar harte lust binnen en buiten gespeeld worden.

Schoolreisjes waar een ieder met tevredenheid en mooie herinneringen op kan terugkijken.