Gemeenteraad organiseert bijeenkomst over biodiversiteit

ANNA PAULOWNA – Op dinsdag 19 maart organiseert de gemeenteraad een bijeenkomst over biodiversiteit in Hollands Kroon. Deze vindt plaats van 20.00 tot 22.30 uur in MFA De Ontmoeting in de ruimte ‘De Verbinding’ (bovenverdieping) aan De Verwachting 1 in Anna Paulowna. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Aanmelden is noodzakelijk!

Onderzoeken wijzen uit dat de biodiversiteit (dieren en planten) in de wereld, en ook in Hollands Kroon, achteruitgaat. Wie hoort er nog een veldleeuwerik in Hollands Kroon of ziet een koppel patrijzen? Waardoor groeit er zoveel riet langs onze wegen? Samen met u wil de gemeenteraad nagaan welke concrete acties er mogelijk zijn om de biodiversiteit te behouden of zelfs te verbeteren. Heeft u hier ideeën over? De raadsleden gaan hierover graag met u in gesprek. Naast uw ideeën kunt u ook uw zorgen uiten rondom dit onderwerp.

De bijeenkomst wordt afgetrapt door middel van een inleiding van ecoloog Merijn Volkers en een opening van de voorzitter van de werkgroep Biodiversiteit, Peter Meijer (raadslid Senioren HK). Vervolgens zijn er sprekers die ieder vanuit hun eigen achtergrond een visie op het thema biodiversiteit geven. Na deze plenaire opening worden de aanwezigen uitgenodigd om zich te verspreiden over drie verschillende tafels in de zaal. Hier kunnen agrariërs, inwoners en betrokkenen bij het onderwerp van gedachten wisselen. Iedereen is vrij om tijdens de avond van tafel te wisselen. De avond wordt plenair afgesloten, waarbij de opbrengst van de verschillende tafels kort wordt besproken en er ruimte voor vragen en opmerkingen is.

Programma

20.00 – 20.05 uur Plenaire opening door voorzitter Peter Meijer
20.05 – 20.20 uur Inleiding op het onderwerp door Merijn Volkers
20.20 – 20.35 uur Wim Mosterd van LTO
20.35 – 20.45 uur Bollenkweker John Huibers
20.45 – 21.00 uur Klaas Wim Jonker van ANV Hollands Noorden
21.00 – 21.15 uur Wim van Veen: ‘Wat kunnen inwoners doen?’
21.15 – 22.15 uur Gesprekken bij thematafels
22.15 – 22.25 uur Plenaire bespreking van de tafelsessies
22.25 – 22.30 uur Plenaire afsluiting door voorzitter Peter Meijer

Een wei vol bloemen en vlinders, een zee vol vissen en koralen… Het begrip ‘biodiversiteit’ staat tegenwoordig veel in de belangstelling. Maar wat is het eigenlijk? Biodiversiteit is kortweg de verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied. Van een waterdruppel tot een compleet bos of zelfs de aarde als geheel. Biodiversiteit omvat alle soorten planten, dieren en micro-organismen, maar ook de enorme genetische variatie binnen die soorten en de variatie aan ecosystemen waar ze deel van uitmaken, van moerassen tot woestijnen. Het gaat dus lang niet alleen over bloemen, bomen en aaibare beesten. Het begrip omvat het totaalpakket aan levende organismen en systemen en de interacties daartussen.