Geen bevoorradingspad achter de Terpstraat

WIERINGERWERF – In het kader van de herstructurering van Wieringerwerf heeft het college laten onderzoeken of een pad aan de kant van de Patrijsstraat haalbaar is. Het pad om de bevoorrading van de winkels via de achterzijde mogelijk te maken blijkt te kostbaar. De geschatte kosten zijn twee miljoen euro. Nu Lidl naar locatie Cremers lijkt te gaan verhuizen zou de aanleg van het pad alleen nog voor Deen benodigd zijn.

De verkeersoverlast wordt momenteel vooral veroorzaakt door de bevoorrading van de supermarkten. Dit gebeurt met grote vrachtwagens. Er is al bepaald dat op de huidige plaats van Lidl geen andere supermarkt mag worden gevestigd. En de andere winkels worden bevoorraad met kleinere auto’s. Naast de kosten zijn er ook enkele planologische bewaren. De uitrit van de Patrijsstraat richting de Grandpré Molièrestraat is te krap om met vrachtwagens te kunnen draaien. Wel wordt er bij de nieuwe inrichting van het winkelgebied gekeken naar oplossingen om de overlast van de vrachtwagens tot een minimum te beperken.