Eén oecumenische dienst in de Wieringermeer

WIERINGERMEER – Ook dit jaar is er in januari de week van Gebed voor de Eenheid.
Zondag 20 januari wordt er in de Wieringermeer één oecumenische dienst gehouden in de Ontmoetingskerk aan de prof. ter Veenweg te Middenmeer. Deze bijeenkomst vervangt de vieringen van de R.K. en P.K.N. kerken in Slootdorp, Wieringerwerf en Middenmeer.

Het Christendom is verdeeld sinds de Reformatie, ruim 500 jaar geleden. Door het houden van een zelfde, oecumenische viering laat men zien, dat de goede wil er is
om christenen met verschillende tradities bijeen te brengen. Het initiatief wordt wereldwijd gedragen en ieder jaar is er een ander land dat het thema samenstelt en teksten aandraagt. Deze keer zijn het de kerken van Indonesië. Als thema kozen zij: “Recht voor ogen”.

De Raad van Kerken in de Wieringermeer, heeft voor zondag 20 januari deze viering
voorbereid die iedereen kan bezoeken, ongeacht de kerk waar men gewend is naar toe te gaan. De Ontmoetingskerk is deze zondag met recht een plek om elkaar te ontmoeten. Voor zullen gaan, behalve leden van de Raad van Kerken, pastor Moltzer en diaken Maciej, muzikale medewerking verlenen de Cantorij en het Parochiekoor.

De collecte in deze enige dienst voor katholieke parochianen en de protestants christelijke gemeenschap in de polder heeft een speciale bestemming. Vanuit genoemde kerken gaat komende zomer een groep jongeren naar Gambia om te werken aan een project van “Livingstone”. Een initiatief waar de Raad van Kerken graag een steentje aan bij wil dragen zodat de jongeren, naast hun daadwerkelijke hulp, zoveel mogelijk materialen aan kunnen schaffen voor de bouw van een school.

De dienst in de Ontmoetingskerk te Middenmeer begint zondag 20 januari om 10.00 uur. Voor eventueel vervoer kan men zich wenden tot de eigen kerkgemeenschap die allen een eigen autodienst hebben. Na afloop is er in de aangrenzende Meerbaak onder het genot van koffie en thee gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten.