Uitgave agrarische pachtgronden provincie Noord-Holland

Foto: Aangeleverd

HOLLANDS KROON – De provincie Noord-Holland gaat voor de periode 1 november 2019 tot en met 31 december 2020 weer agrarische grond verpachten. Het gaat om 1.700 hectare. Deze grond wordt tijdelijk verpacht in afwachting van verkoop, het ontwikkelen van natuur of de aanleg van wegen.

Geïnteresseerde agrariërs kunnen vanaf 1 mei 2019 op www.noord-holland.nl/verpachtingen kijken om welke gronden het gaat en lezen wat de criteria zijn voor het pachten van deze grond. Aanmelden kan van 1 tot en met 31 mei 2019.

Lees verder

Meer budget voor re-integratie van inwoners met uitkering

HOLLANDS KROON – Een bijstandsuitkering is – als het kan – tijdelijk. Wie bijstand krijgt, moet zo veel mogelijk actief blijven of op zoek naar betaald werk. We noemen dit ook wel re-integratie. Het college heeft besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen voor re-integratie € 75.000,- beschikbaar te stellen.

In de begroting van 2020 zijn twee doelstellingen opgenomen over re-integratie:
– inwoners goed voorbereiden op de arbeidsmarkt
– steeds meer inwoners voorzien in hun eigen levensonderhoud. Lees verder

Weg met het taboe rondom dementie!

HOLLANDS KROON – Wat is ervoor nodig om mensen met dementie zo lang mogelijk mee te laten doen in de maatschappij? Dat was de vraag die woensdag 10 april centraal stond tijdens een bijeenkomst over een dementievriendelijk Hollands Kroon. Via de deelnemers is veel nuttige input opgehaald. Denk aan trainingen om signalen van dementie te herkennen en visuele bewegwijzering in winkels.

Wethouder Mary van Gent sloot de avond tevreden af: Gezien de grote opkomst van deze informatie- en uitwisselingsbijeenkomst moet het vervolg vast ook goed gaan. Een woord van dank aan deelnemers en diegenen die de bijeenkomst hebben voorbereid. Het is een mooi punt om vanaf hier samen aan de slag te gaan om van de gemeente Hollands Kroon een dementievriendelijke gemeente te maken.’
Lees verder

Toeristen van de Schagerweg gehaald

KOLHORN – Vanmorgen haalde de politie van Hollands Kroon een tweetal Amerikaanse toeristen van de provinciale weg. Ze hadden het verbodsbord voor fietsers gemist en reden rustig op de rijbaan. De agenten hebben de toeristen weer op , de goede, weg geholpen.

Meer mogelijkheden sluiten pand bij maken soft- en harddrugs

HOLLANDS KROON – Sinds 1 januari 2019 is de Opiumwet gewijzigd. De burgemeester heeft door de wijziging van deze wet meer mogelijkheden om op te treden tegen het maken/telen van soft- en harddrugs.

De burgemeester is nu al bevoegd om een pand te sluiten als daar drugs wordt aangetroffen. Met de aanpassing kan dit nu ook gedaan worden wanneer in het pand spullen aanwezig zijn die gebruikt worden bij het maken of telen van drugs. Denk hierbij aan het in huis hebben van lampen en ander soort technisch apparatuur. Het in bezit hebben van deze spullen kan leiden tot het sluiten van het pand voor minimaal 3 maanden. In deze periode is het verboden om het pand te betreden.

Waddenbelevingspunt beter toegankelijk voor mindervaliden

Impressie Waddenbelevingspunt – Gemeente Hollands Kroon

DEN OEVER –  De gemeente Hollands Kroon komt tegemoet aan de mindervaliden, die het Waddenbelevingspunt willen bezoeken. Het wordt nu mogelijk dat mensen in een rolstoel ook gebruik kunnen maken van het uitkijkpunt.

Tevens wordt er binnenkort een periscoop geplaatst zodat mensen die geen gebruik van de trap kunnen maken toch het uitzicht over de omgeving kunnen zien.

Tegelijkertijd, zo eind juni, moeten ook de invalidenparkeerplaatsen gereed zijn. Het pad naar het belevingspunt toe is echter nog steeds niet vrij van gevaar. Zodra dit aan de beurt is voor onderhoudswerk, wordt ook dat opgelost.

 

Titia Lont wint Maestro

DEN OEVER – Afgelopen zaterdagavond vond het feestelijke concert van het honderdjarige Harmonieorkest Apollo plaats in Het Vikingschip in Den Oever. Voor dit evenement waren vijf gastdirigenten gevraagd om, net als in het programma Maestro, eenmalig te mogen dirigeren. Het publiek, de muzikanten en de vaste dirigent (Jeroen Drenth) genoten van het enthousiasme van Edwin Bellis (bakker), Titia Lont (voormalig burgemeester), Jacco van Veen (plaatselijke kapper), Michel Pranger  (voorzitter van Thalia en Magda Kuiper (kok).

Vooral Magda Kuiper kreeg de lachers op haar hand toen zij in de vertolking van Annie de Rooij het orkest en het publiek bespeelde. Titia Lont en Jacco van Veen bleken de twee beste dirigenten te zijn, maar omdat de jury er niet uitkwam wie van de twee het beste was, mocht het orkest beslissen wie de winnaar was geworden. En zo kreeg Titia Lont de gouden baton als winnaar van de eerste plaatselijke Maestro.

 

Gezochte man verstopt zich in de kruipruimte

Foto: Erwin Slootweg

ANNA PAULOWNA – Wijkagent Michel Verhagen had de opdracht om een inwoner van Hollands Kroon aan te houden omdat hij nog twee weken gevangenisstraf uit moest zitten. Een medebewoner liet de politie binnen maar van de desbetreffende persoon was geen spoor te vinden. Na enig zoekwerk werd de man gevonden in de kruipruimte van de woning.

 

Bouw fabriek Levvel-blocs in Harlingen

‘Het Levvel blok’ – Foto: De Nieuwe Afsluitdijk

AFSLUITDIJK – De Afsluitdijk wordt tussen Kornwerderzand en Den Oever versterkt met ruim 75.000 betonnen elementen, zogenoemde Levvel-blocs, ook wel XblocPlus. Aannemerscombinatie Levvel (BAM, Van Oord en Rebel) gaat de blokken maken in een fabriek in Harlingen.

Ze worden per schip vervoerd naar de Afsluitdijk en vanaf het water geplaatst, om hinder voor het wegverkeer zo veel mogelijk te voorkomen. BAM en Van Oord hebben van Port of Harlingen een braakliggend terrein van ongeveer 10 hectare aan de Lange Lijnbaan in de Industriehaven gehuurd. Dit terrein wordt momenteel ingericht als werklocatie en de onderdelen van de fabriek worden opgebouwd. Vanaf september begint het proefdraaien. Levvel verwacht vanaf oktober 2019 de eerste Levvel-blocs te maken.

De fabriek wordt op dit moment opgebouwd en de benodigde onderdelen voor het maken van de Levvel-blocs worden ingekocht en op hun plek gezet. Denk aan een loods van circa 4.000 m2, een productiecarrousel voor een geautomatiseerde productie van de blokken, een betoncentrale, opslagsilo’s en -depots voor zand, grind en cement en een grote portaalkraan. Als alle Levvel-blocs zijn gemaakt, worden deze onderdelen gedemonteerd en elders ingezet. Het terrein wordt vervolgens in oorspronkelijke staat terug geleverd aan Port of Harlingen. Lees hier het volledige artikel.

VIERLUIK: ‘Schagens Harmonie met 150 jaar de oudste in Noord-Holland Noord’

Foto: NH Nieuws / Matthijs Gemmink

SCHAGEN – Met vijftig orkestleden sterk viert Schagens Harmonie het 150-jarig bestaan. Het is dit jaar één van de muziekverenigingen in de Noordkop die een jubileum achter zijn naam mag zetten. Boven het Noordzeekanaal is er geen oudere muziekvereniging te vinden. ‘We zoeken altijd naar nieuwe uitdagingen’, vertel Delphine Balink, de voorzitter van de harmonie. ‘Het is voor mij echt een tweede familie. Er zitten hier mensen die mij al mijn hele leven kennen.’ De harmonie is druk aan het oefenen voor de muzikale feestavond op 13 april, die ze gaan geven in de stad. Lees verder