Titels BDU overgenomen door Rodi

REGIO – Afgelopen maandag kwam het bericht naar buiten dat voor de BV Noord-Holland van uitgever BDUmedia faillissement was aangevraagd. Onder de 15 titels die onder het faillissement vallen is ook de Wieringer Courant. De afgelopen dagen zijn er een aantal ontwikkelingen geweest.

Op dinsdag heeft de rechter het faillissement uitgesproken en een curator aangesteld om alles in goede banen te leiden. Buiten de curator om heeft Rodi Media de 15 titels overgenomen van BDUmedia. Waarmee de curator op dat punt voor een verrassing is komen te staan en het onderzoek naar de doorstart van de titels abrupt is beëindigd.
Lees verder

INGEZONDEN: ‘Natuureducatie’

Door Peter C. Meijer

Bij gebrek aan media in Hollands Kroon om de gemeenschap kennis te laten maken
van dit geweldige initiatief, schrijf ik dit stukje voor wie het wil lezen. Twee basisscholen en kinderopvangorganisatie Kappio aan de Meet 1 (waar eens het gemeentehuis van Niedorp stond) hebben het initiatief genomen om op de groene strook nabij de scholen een ‘buitenleslokaal’ te maken. Het zijn de Antoniusschool en De Mient.

Daartoe is er contact opgenomen met het IVN (instituut voor Natuureducatie en
Duurzaamheid). Paul de Dooij is projectleider van het opzetten van ‘Tiny Forests’.
Petra Schut van IVN en Kernbeheer Hollands Kroon hebben hierbij geholpen een en
ander te realiseren. Kernbeheer vindt het idee van een Tiny Forest leuk en goed. Zij hadden diverse scholen bereid gevonden om mee te doen. Kernbeheer besloot één Tiny Forest te financieren om met dit project te beginnen.

‘Ondertekenmoment van directeur van IVN, Petra Schut en wethouder Theo Groot.’ – Foto: Hollands Kroon

Op 13 november is er een plantdag. Kinderen leren zo hoe planten groeien en wat
de relatie is tussen planten en dieren (en de mens). Theo Groot en Petra Schut
tekenden een contract waarbij de diverse organisaties elkaar stimuleren dit plan uit te
werken en in stand te houden. Niet alleen de twee genoemde personen tekenden, maar ook twee leerlingen: Bram de Jong en Esmee Molenaar.

Als voormalig voorzitter van de werkgroep biodiversiteit werd ik door de wethouder
geïntroduceerd. Uiteraard was ik aanwezig want mijn leven kent een groot deel
natuur- en milieueducatie en stimulatie. Met het enthousiasme dat ik proefde moet het zeker een plan zijn dat levensvatbaar is. De omgeving draagt daar zeker aan bij.
Er zal onder andere gebruik gemaakt worden van leskisten en herkenningskaarten
van vlinders, hommels en bijen en van andere levende organisme zullen zeker
meehelpen de jongeren van deze scholen te interesseren voor de natuur in hun
buurt. Ik wens hen heel veel succes.

BDU vraagt faillissement aan

NOORDKOP – BDUmedia stopt wegens tegenvallende resultaten per direct met haar activiteiten in een groot deel van Noord-Holland . Vrijdag heeft BDUmedia bij de rechtbank faillissement aangevraagd voor de BV in Alkmaar. In het gebied heeft BDU vijftien titels.

Volgens de directie van de Koninklijke BDU is de ‘ingrijpende stap onvermijdelijk om de continuïteit van andere bedrijfsonderdelen te waarborgen.’ Onder de BV in Alkmaar vallen vijftien lokale titels, zoals Wieringer Courant, CTR Hollands Kroon en het Schager Weekblad.nl. De 34 medewerkers zijn maandagochtend geïnformeerd. De werkzaamheden zijn per direct gestaakt. De rechtbank buigt zich dinsdag deze week over de faillissementsaanvraag voor BDUlokalemedia Noord Holland B.V.

Verkeershinder vanwege wegwerkzaamheden Westerland

WESTERLAND – Voor de automobilsten die via Westerland naar hun werk rijden is er slecht nieuws. In de periode van maandag 23 september tot en met dinsdag 1 oktober worden er wegwerkzaamheden verricht aan de Westerlanderweg en de Verbindingsweg. Ook enkele zijwegen, Zandkuilweg en Westerdamsterweg, worden onder handen genomen.

Het verkeer uit de Wieringermeer kan via de Poelweg en Koningsweg naar de N99 rijden. Dit is wel een 30 kilometer zone! Of buitenom via de A7 over Den Oever.

Iepziekte in Hollands Kroon

‘Een zieke iep in een rijtje van gezonde bomen’ – Foto: Hollands Kroon

HOLLANDS KROON – Tijdens de jaarlijkse controle is geconstateerd dat 881 gemeentelijke iepen de iepziekte hebben. Aannemer, de firma Stoop uit Waarland, start binnenkort met het verwijderen van deze zieke iepen. Iepen die ziek zijn sterven binnen enkele weken af. Ze worden verwijderd omdat, naast besmettingsgevaar van gezonde iepen, de veiligheid in het geding kan komen doordat takken of complete bomen kunnen omvallen.
Lees verder

A7 afritten en toeritten ’s nachts van 13 op 14 september afgesloten

WIERINGERMEER – In opdracht van Rijkswaterstaat voert Via Optimum in week 37 onderhoudswerkzaamheden uit op de A7 en A9. De werkzaamheden bestaan uit het herstellen van verlichting. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de verkeersluwe uren om de hinder voor het verkeer zo veel als mogelijk te beperken. Om deze werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, worden naast wegafzettingen ook tijdelijke omleidingen ingesteld.

Onderstaande afritten en toeritten op de A7 worden vrijdag 13 op zaterdag 14 september tussen 21.00 en 05.00 uur afgesloten:

 • Afrit Abbekerk (10a), komend vanuit Zaanstad. Het verkeer wordt omgeleid via de A7 aansluiting Medemblik (11).
 • Toerit Abbekerk (10a), richting Den Oever. Het verkeer wordt omgeleid via de A7 aansluiting Wognum (10).
 • Afrit Middenmeer (12), komend vanuit Zaanstad. Het verkeer wordt omgeleid via de A7 aansluiting Wieringerwerf (13).
 • Toerit Middenmeer (12), richting Den Oever. Het verkeer wordt omgeleid via de A7 aansluiting Medemblik (11).
 • Afrit Wieringerwerf (13), komend vanuit Zaanstad. Het verkeer wordt omgeleid via de A7 aansluiting Medemblik (14).
 • Toerit Wieringerwerf (13), richting Den Oever. Het verkeer wordt omgeleid via de A7 aansluiting Middenmeer (12).
 • Verzorgingsplaats Hoge Kwel.
 • Afrit Abbekerk (10a), komend vanuit Den Oever. Het verkeer wordt omgeleid via de A7 aansluiting Wognum (10).
 • Toerit Abbekerk (10a), richting Zaanstad. Het verkeer wordt omgeleid via de A7 aansluiting Medemblik (11).
 • Afrit Wognum (10), komend vanuit Den Oever. Het verkeer wordt omgeleid via de A7 aansluiting Hoorn (8).
 • Toerit Wognum (10), richting Zaanstad. Het verkeer wordt omgeleid via de A7 aansluiting Abbekerk (10a).
 • Verzorgingsplaats De Wierde afgesloten.
 • Afrit Wieringerwerf (13), komend vanuit Den Oever. Het verkeer wordt omgeleid via de A7 aansluiting Middenmeer (12).
 • Toerit Wieringerwerf (13), richting Zaanstad. Het verkeer wordt omgeleid via de A7 aansluiting Den Oever (14).
 • Verzorgingsplaats Rijksweg afgesloten.
 • Afrit Den Oever (14), komend vanaf de Afsluitdijk. Het verkeer wordt omgeleid via de A7 aansluiting Wieringerwerf (13).
 • Toerit Den Oever (14), richting Zaanstad. Het verkeer wordt omgeleid via de A7 aansluiting Breezanddijk.

 

Hulpdiensten kunnen bij spoed met gepaste snelheid door het werkvak. Hierbij rekening houden met wegwerkers die in het werkvak lopen. Lijndiensten hebben doorgang door het werkvak.

Onderhoud bermen en sloten

Foto: Gemeente Hollands Kroon

HOLLANDS KROON – De aannemerscombinatie KZ en Vermaire start binnenkort met het maaien van onze bermen en sloten. Tijdens deze najaarsronde worden alle bermen gemaaid en alle sloten schoon gemaakt zodat het water netjes kan worden afgevoerd. Een deel van het vrijkomende maaisel wordt afgevoerd en verwerkt tot bodemverbeteraar. De werkzaamheden zijn voor 15 oktober afgerond. Een aantal bermen in Hollands Kroon verkeren in slechte staat. Deze worden de komende maanden hersteld.

Open instuifmiddag zeilen voor de jeugd

DE HAUKES – Al vele jaren verzorgt de Marine Watersport Vereniging zeillessen voor jeugd op het Amstelmeer voor jong en oud. Kinderen die hier aan meedoen maken
al heel vroeg kennis met watersport en ontdekken hoe tof en avontuurlijk zeilen is!

De jeugdzeillessen staan open voor alle kinderen die graag willen leren zeilen, verbintenis met de marine is dus géén vereiste. De Marine Watersport Vereniging heeft een grote groep jonge, hele enthousiaste, vrijwilligers die onze lessen en andere leuke zeildagen organiseren. Ook het onderhouden van de boten doet de vereniging zelf en daardoor is het zeilen beslist niet duur!

Op zondagmiddag 22 september organiseert de Marine Watersport Vereniging een open zeildag voor de jeugd vanaf 8 jaar. Iedereen die kennis wil maken met de vereniging, de boten én de leuke instructeurs is welkom. Het is zelfs mogelijk om een stukje mee te zeilen in één van onze boten! De open instuif is van 12:00 tot 16:00 uur in de Nieuwe Haven 4, 1778 LA Westerland.

Bermen vol bloemen en bijen in Hollands Kroon

‘Bij het zwembad De Venne in Hippolytushoef heeft de gemeente een ‘bijenberm’ gecreëerd’ – Foto: Hollands Kroon

HOLLANDS KROON – Het is u vast wel eens opgevallen als u in de zomermaanden buiten bent dat op veel plaatsen in onze gemeente bermen en oevers niet worden gemaaid. Misschien heeft u zich wel eens afgevraagd waarom de gemeente dit niet ‘netjes’ bijhoudt?

Waarschijnlijk heeft u het al eens gehoord of gelezen, maar met de bijenstand gaat het niet goed in Nederland. Om de bijen te helpen heeft Hollands Kroon vorig jaar en dit jaar bermen ingezaaid met bloemenmengsels. Want hoe meer bloemen, hoe meer bijen. Bijen zijn belangrijk voor bestuiving van bloemen; zonder de bijen geen groente en fruit. Bijen bestuiven ook wilde bloemen en planten, dit is belangrijk voor het behoudt van de natuur en de biodiversiteit.
Lees verder

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis beschikbaar

HOLLANDS KROON – Vanaf 2 september kunt u weer gebruik maken van de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). Na een tijdelijke stop is de subsidie weer beschikbaar gesteld. Dankzij de regeling kunt u een subsidie krijgen bij het nemen van energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen. In totaal is er 84 miljoen euro beschikbaar gesteld. Per woning wordt een bedrag van maximaal €10.000,00 uitgekeerd.
Lees verder