Theo Groot lijsttrekker CDA Hollands Kroon

HOLLANDS KROON – Theo Groot is op de drukbezochte  algemene ledenvergadering van het CDA Hollands Kroon unaniem gekozen tot lijsttrekker van het CDA, voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

Groot is op dit moment sinds 2014 wethouder in de gemeente Hollands Kroon. Na de gemeentelijke herindeling heeft hij eerst twee jaar in de gemeenteraad gezeten en daarvoor ook acht jaar in de gemeenteraad van de Wieringermeer. Theo Groot volgt politiek leider Elaine Vlaming op, zij stopt na zestien jaar met het raadswerk.
Lees verder

College Hollands Kroon verder met twee wethouders

HOLLANDS KROON – Het college van Hollands Kroon blijft tot de verkiezingen bestaan uit burgemeester Nawijn en de wethouders Mary van Gent en Theo Groot. Dat heeft de coalitie van Senioren Hollands Kroon, LADA, VVD en CDA besloten.

Groot deel coalitieprogramma uitgevoerd
Omdat een groot deel van het coalitieakkoord al is uitgevoerd is het mogelijk om de resterende periode tot aan de verkiezingen met twee wethouders af te maken. Met de verkiezingen in het vooruitzicht staan er nog enkele onderwerpen op de agenda van de komende maanden. Nieuwe dossiers wachten voor een nieuwe gemeenteraad in 2018.

Lees verder

Wethouders Westerkamp en Meskers stappen op

‘Wethouders Frits Westerkamp en Theo Meskers stappen op’ – Foto: Gemeente Hollands Kroon

HOLLANDS KROON – De beide wethouders van Hollands Kroon hebben vandaag voor de behandeling van het besluitvormende gedeelte de handdoek in de ring geworpen. Dit gebeurde voor het besluitvormende gedeelte van de vergadering.

Eerst nam Wethouder Westerkamp het woord en informeerde de raad over de gang van zaken van de afgelopen periode. ‘Ik sta hier als een aangeslagen wethouder. Het MFA is in verschillende fases aanbesteed. Hetgeen de transparantie niet ten goede kwam. De grootste extra kostenpost kwam uit de noodlokalen voor de scholen die er gevestigd zijn. De offerte betrof € 350.000,00. Dit is mij als verantwoordelijke gemeld. Daarbij kampte Het Kroondomein met achterstallig onderhoud. De afgelopen 14 jaar is er weinig tot geen onderhoud gepleegd. Dit achterstallige onderhoud had ook op een later moment kunnen worden gedaan. Maar het mee te nemen in het proces van de  verbouwing leek kostenbesparend en logisch. De raad is op een aantal punten niet volledig en tijdig geïnformeerd. Als wethouder ben ik daarvoor bestuurlijk verantwoordelijk. Ik spreek de wens uit dat van hetgeen er is misgegaan geleerd gaat worden. Hollands Kroon heeft sinds de fusie besloten om de zaken anders te doen en in dat proces worden ook fouten gemaakt. Dit is een grote fout geweest, hopelijk kan de organisatie daarvan leren.’ aldus Wethouder Westerkamp.

Ook wethouder Meskers somde de gemaakte fouten op. Hij betreurde de gang van zaken en dan vooral de beeldvorming onder de burgers. ‘De burgers hebben het beeld gekregen dat we maar een beetje aanrommelen. En ik kan u garanderen dat dit ver bezijden de waarheid is.’ aldus Wethouder Meskers. Lees verder

Wethouders Westerkamp en Meskers op glad ijs

‘Wethouders Frits Westerkamp en Theo Meskers’ – Foto: Gemeente Hollands Kroon

HOLLANDS KROON – Vanmiddag om 17.00 uur begint in De Ontmoeting de raadsvergadering waarin de begroting van de gemeente Hollands Kroon voor 2018 wordt behandeld. Naar het zich laat aanzien zal dit niet zonder slag of stoot verlopen.

De posities van wethouders Westerkamp (LADA) en Meskers (VVD) zullen ter discussie worden gesteld.De oppositiepartijen hebben in gezamenlijkheid twee moties voorbereid voor de bestuurders. Aan­lei­ding hier­voor is de bud­get­over­schrij­ding van mi­ni­maal 2,4 mil­joen euro voor de ver­bou­wing van ge­meen­te­hui­zen De Ont­moe­ting en het Kroon­do­mein. Plus het on­juist en laat in­for­me­ren hier­over van de ge­meen­te­raad.

Begroting 2018 biedt ruimte voor ambities

HOLLANDS KROON – Het college biedt een sluitende conceptbegroting aan de gemeenteraad aan. De teneur van de begroting is dat Hollands Kroon een financieel gezonde gemeente is. De lasten voor inwoners blijven vrijwel gelijk en er gaat extra geld naar de bestrijding van onkruid. Er is ruimte voor ambities, maar een behoudende lijn is verder wel op zijn plaats.

Wethouder Theo Meskers: “Het college is blij dat we deze begroting aan de raad kunnen presenteren. Onze financiële positie is solide. Hoewel we ons in 2018 geen grote investeringen kunnen veroorloven, blijft er ruimte om verder te groeien. Ook blijft er ruimte om onvoorziene tegenvallers op te vangen.”

Lees verder

Gemeentesecretaris verlaat Hollands Kroon

HOLLANDS KROON – Het college van burgemeester en wethouders heeft in goed overleg met gemeentesecretaris Arthur Cremers besloten de arbeidsovereenkomst bij Hollands Kroon te beëindigen. Het hart van Cremers ligt vooral bij het innoveren en ontwikkelen. Samen zijn zij tot de conclusie gekomen dat het goed is als iemand anders in de komende periode gaat zorgen voor het borgen en optimaliseren van de ingeslagen weg en daarmee voor de uitvoering van het plan ‘Balans 2018’, dat kort geleden aan de gemeenteraad is gepresenteerd.

Het college is Cremers erkentelijk voor de wijze waarop hij vanaf de start van Hollands Kroon een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de organisatie. Binnen de directie neemt Franklin Wijga tijdelijk de taken van Cremers waar, totdat een (interim)opvolger is gevonden.

Seniorenbijeenkomst CDA

Foto: Aangeleverd

MIDDENMEER – Op maandag 16 oktober 2017 houdt het CDA Hollands Kroon een voor iedereen toegankelijke informatie avond met als thema ‘Senioren in Hollands Kroon’.

Deze avond zal gehouden worden in samenwerking LSBO (Lokaal Samenwerkende Bonden Ouderen) en Wonen plus Welzijn. De avond wordt gehouden in De Meerbaak aan de Professor ter Veenweg 4 in Middenmeer. Aanvang om 20.00 uur. De LSBO en Wonen Plus Welzijn zullen beide informatie geven over hun organisatie en hun werkwijze.

OHK houdt openbare avond in

HIPPOLYTUSHOEF – Op donderdag 5 oktober organiseert Onafhankelijk Hollands Kroon een openbare avond in Het Stamineeke in Hippolytushoef om 20:00 uur. Er wordt gesproken en een aftrap gegeven voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Verder wat ter tafel komt, lopende en knellende zaken. Een ieder is van harte welkom.
In verband met de inkoop van de Wieringer Jodekoeken is aanmelden gewenst via  henkjanwittink@gmail.com

Incluzio ruim 7 ton in de min; GroenLinks stelt vragen aan het college

‘Incluzio beeldt in hun kwartaalreportage de cijfers nog af met daarnaast een schattig konijntje. Toch geven de vragen van fractieleider Jan Eichhorn van GroenLinks meer het idee dat de zorgbehoevende inwoners van het haasje zijn’

HOLLANDS KROON – Burgemeester en wethouders van Hollands Kroon zijn positief over de door Incluzio geleverde zorg. GroenLinks plaatst vraagtekens bij die conclusie en stelde schriftelijk onderstaande vragen.

Geacht college,

Toen op 11 mei tijdens een beeldvormende vergadering het eerste jaar van de samenwerking met Incluzio werd geëvalueerd kwam de directeur met een enthousiast verhaal over hoe geweldig alles was verlopen. Er waren hier en daar natuurlijk wat verbeterpuntjes, maar de conclusie was toch wel dat iedereen heel positief kon zijn over de stand van zaken. Er werd niet serieus ingegaan op de stevige kanttekeningen die PvdA, ChristenUnie en GroenLinks daar bijzetten. Alles ging immers goed. Toch werden wij de afgelopen maand drie keer opgeschrikt door een bericht op Schagen FM over de gang van zaken bij Incluzio, op 9 september ‘Negatief resultaat bij Incluzio‘; op 16 september ‘Incluzio: organisatie nog niet op orde’; op 17 september ‘Wachten op telefoontje duurt ruim zes dagen’. Gezien het bovenstaande verbazen en verontrusten deze berichten ons.
Lees verder

Nieuwe griffier voor Hollands Kroon benoemd

‘Burgemeester Jaap Nawijn, Annemiek Verburg en voorzitter van de werkgeverscommissie Jan Willem van der Klugt ‘ – Foto: Wethouder Frits Westerkamp

HOLLANDS KROON – An­ne­mie­ke Ver­burg is gis­ter­avond be­noemd tot nieu­we grif­fier van de ge­meen­te Hol­lands Kroon. De ge­meen­te­raad stem­de in met haar voor­dracht. Uit de in to­taal ze­ven­tien sol­li­ci­tan­ten viel de uiteindelijke keuze op Verburg.

Ver­burg volgt Mar­nix Phi­lips op, die eer­der naar Am­stel­veen ver­trok. In­te­rim-grif­fier Joke van der Plas, die de hon­neurs sinds het ver­trek van Phi­lips waar­nam, wordt weer plaats­ver­van­gend grif­fier.