Aanvraag motorcrossterrein morgen ter beoordeling in de gemeenteraad

Foto: De Meerpeen / Alexander Bügel

WIERINGERMEER – Morgenavond behandeld de gemeenteraad van Hollands Kroon de aanvraag voor een motorcrossterrein op de hoek van de Alkmaarseweg en de Groetweg. De motorcrossers van de Niedorper Motroclub zijn al bijna 40 jaar op zoek naar een vaste locatie om te kunnen crossen. Inmiddels heet de club NHGS Phoenix.

In 2013 sprak de raad zich uit over de voorwaarden waaraan NHGS Phoenix moet voldoen om in aanmerking te komen voor een vaste motorcrosslocatie. Voorwaarden die werden gesteld hadden betrekking op een businessplan en het geluidsniveau. Inmiddels heeft de motorclub heeft een businessplan en een akoestisch onderzoek aangeleverd bij de gemeente. Lees verder

Ingezonden brief: ‘Burgerparticipatie’ door Pieter de Jong

Burgerparticipatie

Zo vlak voor de GR 18 dacht ik ook mijn steentje bij te kunnen dragen middels de alom geprezen burgerparticipatie .
Mijn inbreng bestaat niet uit het adopteren en onderhouden van een gemeentelijk plantsoen, maar uit het plaatsen van verkiezingsbeloften naar de in mijn ogen juiste context. 
Hierbij ga ik een goed debat niet uit de weg om mijn zienswijze te toetsen aan de zienswijze van politieke partijen welke deelnemen aan de GR 18 in onze mooie gemeente Hollands Kroon.
Enigszins teleurgesteld door het gevoerde beleid van de coalitiepartijen in de gemeenteraad gaat mijn aandacht vooral uit naar wat er voor beloftes zijn gedaan , welke te lezen in het coalitieakkoord van 2014, en hun verkiezingsprogramma voor een volgende raadsperiode. Lees verder

Levendige openbare fractievergadering LADA

HOLLANDS KROON – Op de openbare fractievergadering van maandag werden belangrijke zaken ter discussie gesteld. Het motorcrossterrein, de huisvesting van arbeidsmigranten in Kreileroord, de aanvragen voor een zendmachtiging voor de lokale omroep en de Poldermolen waren de onderwerpen die in de Doorbraak in Kreileroord besproken werden. Lees verder

O.H.K. houdt fractievergadering in Café Bij de Buren

WIERINGERWERF – Donderdag 15 februari houdt O.H.K. een fractiebijeenkomst in Café Bij de Buren. Er staan diverse punten op de agenda die besproken zullen worden. Als er mensen zijn die langs willen komen om iets te bespreken zijn ze van harte welkom. Een berichtje naar het secretariaat is welkom. Dit kan via een mailtje naar onafhankelijkhk@gmail.com

Lees hier de stukken en agenda van de raadsvergadering.

GroenLinks wil pakketbussen in Hollands Kroon

‘Voorbeeld van een pakketbrievenbus die de redactie online tegenkwam. De kosten bedragen € 269,00. Maar voor die prijs is hij wel in 8 kleuren leverbaar.’ – Foto: pakketbrievenbusshop.nl

HOLLANDS KROON – GroenLinks Hollands Kroon pleit ervoor om in het buitengebied van Hollands Kroon brievenbussen te vervangen door pakketbrievenbussen, om zo het afleveren van pakketjes te vereenvoudigen. Hollands Kroon kent een groot buitengebied en vele dorpskernen, waarvan de meeste zonder winkels. Het is dan ook niet vreemd dat inwoners van Hollands Kroon steeds meer online kopen en hun boodschappen door pakketdiensten thuis laten bezorgen.

Brieven en kranten worden daarentegen steeds vaker vervangen door digitale documenten, waardoor de gewone post juist afneemt. Op sommige adressen worden al meer pakketten dan brieven afgeleverd! Toch is het verplicht om een brievenbus aan de openbare weg te hebben, terwijl pakketdiensten zich vaak in allerlei bochten moeten wringen om het pakket bezorgd te krijgen. Om te beginnen moet de pakketbezorger aanbellen of de bewoner opsporen (wat op een erf in het buitengebied soms een tijdrovende klus is). Is de bewoner niet thuis, dan wordt de bestelling een tweede keer aangeboden, bij buren afgegeven of de ontvanger moet alsnog naar een afhaalpunt.
Lees verder

Fractievergaderingen politieke partijen

HOLLANDS KROON – Diverse politieke hebben bij de redactie van De Meerpeen de fractievergade-ringen aangemeld. Op de agenda voor de raadsvergadering van 22 februari staan onder andere de volgende punten:

– informatievoorziening
gemeenschappelijke regelingen,
– keuze lokale omroep,
– incidentele bijdrage bibliotheekwerk,
– evaluatie welstandsnota,
– motorcrosslocatie hoek Groetweg/Alkmaarseweg,
– plan van aanpak beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2018-2020,
– partnerschap Incluzio,
– normenkader rechtmatigheid 2017 en controleprotocol 2017,
– eerste begrotingswijziging RUD,
– bestemmingsplan ’t Veld Noord,
– nota reserves en voorzieningen 2018 en verordening havengeld.

De volledige agenda is hier te vinden

Lees verder

GroenLinks wil zelfrijdend OV in Hollands Kroon

‘GroenLinks wil zelfrijdend Openbaar vervoer in Hollands Kroon’ – Foto: Aangeleverd

HOLLANDS KROON – GroenLinks wil dat er binnen enkele jaren in Hollands Kroon openbaar vervoer komt met zelfrijdende elektrische busjes. GroenLinks wil dat lokale ondernemers met voorrang de kans krijgen om in de ontwikkeling hiervan te participeren.

Lees verder

Tweede discussiebijeenkomst over profielschets nieuwe burgemeester

HIPPOLYTUSHOEF – Na de eerste discussiebijeenkomst in Nieuwe Niedorp over de profielschets van de nieuwe burgemeester van Hollands Kroon, wordt door de OBB op dinsdag 13 februari a.s. een tweede bijeenkomst georganiseerd in het Dorpshuis in Hippolytushoef. Aanvang is om 19.30 uur, de zaal gaat open 19.00 uur.

Tijdens de bijeenkomst kunnen de inwoners van Hollands Kroon hun mening geven over de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Kortom, wat verwachten zij van de nieuwe burgemeester? De uitkomsten van de discussieavonden en de reacties die via de sociale media binnenkomen, worden samengevoegd en daarna aangeboden aan de politiek.

Gemeenteraad in februari aan zet over motorcrossterrein

Foto: Motocrossplanet.nl

WIERINGERMEER – In december 2013 heeft de gemeenteraad onder een aantal voorwaarden, waaronder een beperking ten aanzien van het geluidsniveau, de bereidheid uitgesproken om een permanent motorcrossterrein in de gemeente mogelijk te maken op de hoek van de Alkmaarseweg (N242) en de Groetweg in Middenmeer. Het college kreeg daarbij de opdracht om de motorsportfederatie een businessplan te laten uitwerken.

Dit businessplan en een akoestisch onderzoek is opgesteld en daarvan heeft het college besloten om deze voor te leggen aan de gemeenteraad. Die vergadert op donderdagavond 22 februari over dit onderwerp. Deze stukken zijn twee weken voorafgaand aan de vergadering in te zien op de website van Hollands Kroon.
Lees verder

Middenmeerder Alexander Bügel lijsttrekker O.H.K.

MIDDENMEER – Bij de gemeenteraadsverkiezingen zal voor de partij Onafhankelijk Hollands Kroon Wieringermeerder Alexander Bügel de kar trekken. Voor velen kwam dit als een verrassing omdat Henk-Jan Wittink, oprichter van O.H.K., door velen op de eerste plaats werd verwacht. Voor Wittink is dit echter geen probleem. ‘Voor ons is dat heel logisch, het is niet mijn partij maar onze partij. Door op de tweede plaats te staan willen wij dat juist naar buiten brengen en benadrukken met deze groep. Alleen red ik het niet, er is nu een groep enthousiaste actieve mensen die de schouders eronder willen zetten. Wij vinden ons allemaal even belangrijk.’ aldus Henk-Jan Wittink.
Lees verder