Jonge raadsleden dienen een motie in om jongeren te betrekken bij de politiek

HOLLANDS KROON – Lars Ruiter (22 jaar, VVD) en Daan Pruimboom (20 jaar, Onafhankelijk Hollands Kroon) zijn voornemens om in de raadsvergadering van donderdag 23 mei een motie in te dienen om de politieke participatie van jongeren in Hollands Kroon te verbeteren.

De twee jongste raadsleden van de gemeente Hollands Kroon voelen zich een vreemde eend in de bijt. Politieke interesse van jongeren in de gemeentepolitiek is zeer laag, laat staan de participatie. Lees verder

Nieuwe beleidsregels voor huisvesten van tijdelijke medewerkers

HOLLANDS KROON – Nederland heeft een lange traditie van het aantrekken van medewerkers uit het buitenland om tekorten op de arbeidsmarkt op te vangen. Ook in Hollands Kroon is sprake van deze tekorten en werken en verblijven er al decennia tijdelijke medewerkers in onze gemeente. Deze mensen moeten op een goede manier gehuisvest worden. Hiervoor heeft de gemeente nieuwe beleidsregels opgesteld. Men wil graag weten wat u van deze nieuwe regels vindt. U kunt hier tot 10 mei een reactie op geven.
Lees verder

Informatieavond over Gebiedsplan Wieringermeer

WIERINGERMEER – Het gebiedsplan Wieringermeer ligt sinds 15 maart ter inzage. Over het plan organiseert de gemeente Hollands Kroon op maandagavond 1 april een bijeenkomst. Inwoners en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.Tijdens deze avond geeft men een toelichting op het plan en is er ruimte voor uw vragen en/of opmerkingen. Op maandag 1 april bent u om 19.15 welkom in de raadzaal (De Verbinding) van de De Ontmoeting (De Verwachting 1 in Anna Paulowna). Aanmelden is niet nodig. Lees verder

College geeft inzicht in bouwlocaties naar aanleiding van politieke vragen

‘Op de plek waar het gemeentehuis van Wieringen stond komen nu woningen’ – Foto: Hollands Kroon

 

 

Morgen stemmen voor Waterschap en Provinciale Staten

HOLLANDS KROON – Iedereen van 18 jaar en ouder mag stemmen voor Provinciale Staten en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De stembureaus zijn van 7:30 tot 21:00 uur geopend.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is het waterschap ten noorden van het Noordzeekanaal en op Texel, het Noorderkwartier. In dit gebied zorgt HHNK voor veilige dijken, schoon en voldoende water. Vanwege dit belang heffen waterschappen, dus ook HHNK, waterschapsbelasting. Belasting die niet naar algemene uitgaven gaat, maar alleen bestemd is voor waterbeheer.

Iedereen die in het Noorderkwartier woont en boven de 18 jaar is, mag stemmen voor een nieuw bestuur bij HHNK. Aan de verkiezingen doen dit jaar 9 partijen mee. Via waterschapsverkiezingen.nl vind je meer informatie, zoals alle partijen en kandidatenlijsten. Weet je nog niet op wie je gaat stemmen? Ga dan naar de Stemhulp via hhnk.mijnstem.nl. Hier worden de verschillen tussen de partijen zichtbaar.

Fractievergaderingen in Hollands Kroon

HOLLANDS KROON – De komende week worden er weer diverse fractievergaderingen gehouden door de politieke partijen in Hollands Kroon. Hieronder een overzicht van de partijen waarvan wij een persbericht ontvingen.

Maandag 18 maart
Onafhankelijk Hollands Kroon
MFA De Ontmoeting
De Verwachting 1, Anna Paulowna
Robbenoordbos zaal
Tijd: 20.00 uur

ChristenUnie
MFA De Ontmoeting
De Verwachting 1, Anna Paulowna
Tijd: 20.00 uur
Om de fractie in staat te stellen zich op uw komst voor te bereiden wordt het op prijs gesteld als u een mailtje stuurt naar fractiecuhk@hollandskroon.christenunie.nl of even belt naar 06 390 130 74.
Lees verder

Gemeenteraad organiseert bijeenkomst over biodiversiteit

ANNA PAULOWNA – Op dinsdag 19 maart organiseert de gemeenteraad een bijeenkomst over biodiversiteit in Hollands Kroon. Deze vindt plaats van 20.00 tot 22.30 uur in MFA De Ontmoeting in de ruimte ‘De Verbinding’ (bovenverdieping) aan De Verwachting 1 in Anna Paulowna. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Aanmelden is noodzakelijk! Lees verder

Interessante bijeenkomst energietransitie

HOLLANDS KROON – Op 9 maart organiseerde de gemeenteraad een beeldvormende bijeenkomst over de energietransitie in De Meerhoeve in Middenmeer. Onder leiding van burgemeester Rian van Dam werd er bij inwoners gepeild in hoeverre zij zich zorgen maken over de energietransitie en de gevolgen hiervan. Dit leverde interessante discussies op. Lees verder

Afdelingsvergadering ChristenUnie

REGIO – Op vrijdag 15 maart om 20:00 uur houdt ChristenUnie Hollands Kroon een openbare ledenvergadering op het gemaal “Vier Noorder Koggen” Kagerbos 2a 1693 AX te Wervershoof. Naast het officiële gedeelte van de vergadering, zal ChristenUnie lijsttrekker voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een bijdrage leveren in het teken van de Waterschapsverkiezingen.

Na de pauze is er een presentatie en rondleiding over en door het gemaal. Naast de leden zijn belangstellenden dan ook van harte welkom. Voor meer informatie of het toegestuurd krijgen van de agenda kunnen belangstellenden een mailtje sturen
naar sylviabergsma@hollandskroon.christenunie.nl.

Gebiedsplan Wieringermeer ter inzage

WIERINGERMEER – Het college van Hollands Kroon heeft besloten dat het Gebiedsplan Wieringermeer ter inzage wordt gelegd. In het plan staat wat er voor de toekomst mogelijk is in het gebied, en met welke spelregels.  Het Gebiedsplan is gemaakt in samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie Noord-Holland. Alle partijen zijn verheugd samen een visie te hebben ontwikkeld op een dynamisch gebied als de Wieringermeer.

De Wieringermeer is een dynamisch gebied waarin veel gebeurt; denk aan de ontwikkeling van Agriport met kassen en datacenters, maar ook aan de realisatie van Windpark Wieringermeer. De kracht van de Wieringermeer zit, volgens de opstellers van de visie, in de grootschaligheid: veel en grote, efficiënt ingerichte landbouwkavels én het karakteristieke open landschap. Deze grootschaligheid maakt dat er ruimte is voor diverse nieuwe ontwikkelingen, zowel groot- als kleinschalig, waar op andere plekken geen of minder ruimte voor is. Deze nieuwe ontwikkelingen zijn van invloed op de huidige fysieke en sociale leefomgeving. Om die reden is een Gebiedsplan opgesteld, waarin staat wat er mogelijk is in het gebied, en met welke spelregels. Het gebiedsplan Wieringermeer ligt ter inzage en uiteraard kunt u hierop reageren.