Kermis Hippolytushoef gaat niet door na conflict over botsauto’s

Foto: Wieringernieuws.nl

HIPPOLYTUSHOEF – De botsauto’s hoeven niet terug te komen op hun oude plek op de kermis van Hippolytushoef. De rechter in Alkmaar besloot vanmiddag dat burgemeester Nawijn in zijn recht stond toen hij dat verbood. Burgemeester Nawijn vindt de locatie op het Kerkplein te gevaarlijk omdat de attractie te dicht tegen de gevels zou komen te staan in geval van brand. Op basis van een rapport van de Veiligheidsregio wil hij het risico niet nemen.

De exploitant van de botsauto’s Karin Jonker is teleurgesteld over het besluit van de rechter. Volgens haar staat in dat rapport juist dat er nog voldoende marge is terwijl het uitgaat van het ergste scenario en dat het wel degelijk veilig is. Jonker denkt dat het wegblijven van haar botsauto’s gevolgen zal hebben voor de rest van de kermis: “De andere exploitanten hebben aangeven dat wanneer het kloppend hart uit de kermis wordt getrokken, en dat is in dit geval de botsautobaan, dat ze dan hun eigen attractie niet zouden plaatsen. Het is dan financieel de moeite niet voor ze.”

Het ging bij de rechtbank om een voorlopige voorziening. Er kan nog bezwaar worden gemaakt bij de gemeente. Maar voor dit jaar komt dat te laat. De kermis begint donderdag, maar waarschijnlijk dus zonder attracties.

Namens mediapartner NH maakte Matthijs Gemmink de volgende reportage.

Nawijn: “Veel plezier in mijn werk”

‘Burgemeester Jaap Nawijn’- Foto: Hollands Kroon

HOLLANDS KROON – Burgemeester Jaap Nawijn van de gemeente Hollands Kroon wil graag nog een periode burgemeester zijn van die gemeente omdat hij ongelofelijk veel plezier in zijn werk heeft en is enthousiast is over de gemeente Hollands Kroon.

Dat is de reactie van Nawijn op vragen van de redactie van Schagen FM. De 66-jarige Nawijn kondigde vorige week aan nog een periode door te willen. Dat leverde een stroom aan, vaak negatieve, reacties op van inwoners op de diverse sociale mediakanalen.

“Er liggen nog voldoende bestuurlijke uitdagingen en ik wil mij graag nog een periode inzetten voor het welzijn van de gemeente en haar inwoners”, schrijft Nawijn desgevraagd.

Hij reageert ook op de negatieve reacties op social media: “Het is natuurlijk nooit leuk om zoiets te lezen. Maar het is nu eenmaal een gegeven dat wanneer je in het openbaar bestuur actief bent, je je al heel snel aan kritiek blootstelt”.

“Vanzelfsprekend is het altijd fijn als je draagvlak ondervindt”, besluit Nawijn zijn reactie.

Ook SHK start verkiezingscampagne met thema-avond

HOLLANDS KROON – Volgend jaar maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen in Hollands Kroon. De politieke partijen komen uit hun winterslaap om de eerste stappen richting de verkiezingen te zetten. Zo ook Senioren Hollands Kroon.

De SHK is blij met de plannen om in gemeente Hollands Kroon binnenkort  te starten met gesprekken met alle inwoners boven de leeftijd van 75 jaar. Lees verder

Volgens OHK is een enorme besparing bouw brede school Hippolytushoef mogelijk

HIPPOLYTUSHOEF – De gemeenteraadsfractie Onafhankelijk Hollands Kroon ziet financieel voordeel bij bouw nieuwe school aan de Elft. Oude karakteristieke pand blijft behouden. Gemeenteraadslid De Herder (S.H.K.) gelooft ook in deze opzet.

Fractievoorzitter Henk-Jan Wittink heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van de gemeente Hollands Kroon. Wittink ziet mogelijkheden om honderdduizenden Euro’s te besparen als zijn plan wordt meegenomen bij de bouw van de nieuwe school. Als het parkeerterrein gedeeltelijk verlegd wordt parallel aan de N99 dan ontstaat er volgens Wittink en De Herder voldoende ruimte om een nieuwe vleugel aan de school te bouwen in dezelfde stijl als het bestaande gedeelte.
Lees verder

Re-integratieverordening wijzigt vanwege aantal plaatsen beschut werk

HOLLANDS KROON – De gemeenteraad heeft zich donderdag 1 juni 2017 gebogen over de Re-integratieverordening. Deze moet opnieuw worden vastgesteld, omdat de regels voor beschut werk door het Rijk zijn veranderd.

Beschut werk
Beschut werk is werk voor inwoners die veel begeleiding nodig hebben op de werkplek en voor wie ook de werkomgeving geschikt moet zijn. Met ingang van dit jaar moet de gemeente inwoners, die in het bezit zijn van een indicatie voor beschut werk, een dienstverband aanbieden. Het minimale aantal is door het Rijk vastgesteld. Vanaf 1 januari 2015 is het voor inwoners van Hollands Kroon met een indicatie voor beschut werk al mogelijk om te werken bij de sociale werkvoorziening Noorderkwartier NV in Schagen. Lees verder

Ingezonden brief: Sociaal domein

Het functioneren van het sociaal domein in de gemeente Hollands Kroon, reactie op de brief van wethouder Van Gent van 19 mei 2017

Van wethouder Mary van Gent hoort de gemeenteraad alleen jubelverhalen over het functioneren van het sociaal domein en over de samenwerking met Incluzio. Vanuit de samenleving bereiken ons echter regelmatig andere berichten. Vandaar dat GroenLinks, PvdA en ChristenUnie gezamenlijk besloten om een kwalitatief onderzoek (geen enquête) te doen onder de ketenpartners, de zorgorganisaties die samenwerken met Incluzio, naar het functioneren van het sociaal domein. Wij zijn met hen in gesprek gegaan, we hebben hen vragen gesteld en hun ervaringen besproken. Wij hebben met een positieve insteek geluisterd naar de bevindingen van verschillende ketenpartners en hopen dat er iets gedaan wordt met de resultaten van ons onderzoek.

Lees verder

Hollands Kroon wil actieve rol bij uitrol breedband internet in buitengebied

HOLLANDS KROON – Het college van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon wil actief op zoek naar een partner om samen met ons als gemeente te zorgen dat het buitengebied wordt voorzien van toekomstbestendig snel (breedband) internet.

Dit staat in een voorstel dat voor behandeling op 20 juni aan de gemeenteraad is aangeboden. Hierbij zal ook nauw worden samengewerkt met de provincie. Die heeft onlangs besloten om lokale initiatieven voor de uitrol van breedband internet te willen ondersteunen door garant te staan voor benodigde leningen.
Lees verder

Veerburg over in zelfbeheer en onderzoek naar toekomst

Foto aangeleverd

ANNA PAULOWNA – In het accommodatiebeleid is vastgesteld dat de vier publieke sporthallen verzelfstandigd worden en daarbij kunnen rekenen op een structurele exploitatiebijdrage van € 15.000,00 en een eenmalig budget voor het wegwerken van achterstallig onderhoud.

Lees verder

Fractievergadering Groen Links

BARSINGERHORN – Op maandag 29 mei vindt de openbare fractievergadering plaats, van 20.00 tot 21.00 uur, in Het Ideeëntheater aan de Kreil 6 in Barsingerhorn. Zoals altijd zijn insprekers en toehoorders van harte welkom. Wij vinden het fijn om vooraf te horen wie er komen. Laat het even weten via janeichhorn@hollandskroon.nl.
Lees verder

Hollands Kroon: ‘Persoonsgegevens Verklaring Omtrent Gedrag tijdelijk voor anderen inzichtelijk’

HOLLANDS KROON – Inwoners die een aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) via de website van Hollands kroon hebben ingediend krijgen ter bevestiging een beveiligde link. Hiermee kunnen zij hun eigen aanvraag inzien.

Bij een aantal inwoners is via deze link ook informatie van inwoners, die ook een VOG-aanvraag hebben ingediend, meegestuurd. Deze informatie was korte tijd toegankelijk. Nadat een oplettende inwoner de gemeente hier via de Autoriteit Persoonsgegevens op heeft gewezen, heeft men direct actie ondernomen en gezorgd dat de informatie niet meer beschikbaar is.

Nadat Hollands Kroon zeker heeft gesteld dat de informatie niet meer beschikbaar is, hebben ze alle betrokken inwoners persoonlijk hierover benaderd. Tevens is er een formele melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot, is er actie ondernomen om het beveiligingsniveau verder op te hogen om vergelijkbare situaties in de toekomst te voorkomen.