Afdelingsvergadering ChristenUnie

Archieffoto

HOLLANDS KROON – Op vrijdag 20 april 2018 om 20:00 uur houdt ChristenUnie Hollands Kroon een openbare ledenvergadering in de Ontmoeting aan de Verwachting 1 te Anna Paulowna. Tijdens deze bijeenkomst wil de ChristenUnie onder andere terugblikken op de Gemeenteraadsverkiezingen, de coalitievorming en samen van gedachten wisselen over de verwachtingen en ideeën die er leven. Naast de leden zijn belangstellenden dan ook van harte welkom. Voor meer informatie of het toegestuurd krijgen van de agenda kunnen belangstellenden een mailtje sturen naar secretariaat@hollandskroon.christenunie.nl.

Formatiegesprekken SHK, VVD en CDA

HOLLANDS KROON – Senioren Hollands Kroon (SHK) is na de verkiezingen als grootste partij naar voren gekomen. Op basis van deze verkiezingsuitslag heeft SHK onder leiding van Jip Pankras, fractievoorzitter, de afgelopen weken informatiegesprekken gevoerd met alle in de gemeenteraad gekozen partijen. Het resultaat van deze gesprekken is dat SHK samen met VVD en CDA de formatiegesprekken zal gaan voeren.

SHK voert wel een hele lange campagne…..

Foto: De Meerpeen / Alexander Bügel

WIERINGERWERF – Bij het boodschappen doen in Wieringerwerf viel het één van de redacteuren op dat de campagne van de Senioren Hollands Kroon toch een stuk langer lijkt te duren als bij de andere politieke partijen. De gemeenteraadsverkiezingen zijn inmiddels bijna 3 weken geleden gehouden. Echter het bord recht voor de uitgang van de Lidl verkondigd nog steeds de verkiezingsboodschap.

Een voorbijganger die zag dat de foto werd gemaakt zei gekscherend: ‘De seniorenpartij heeft de hele gemeente volgehangen met verkiezingsborden, ze zijn nu nog steeds bezig om ze op te halen’.

INGEZONDEN BRIEF: ‘Beter ten halve gekeerd dan ten-dele gedwaald!’ door Theo Moras

Beter ten halve gekeerd dan ten-dele gedwaald!
Open brief aan de formateur dhr. Pancras fractievoorzitter SHK. (7 zetels)

Als (zeer) betrokken inwoner van Hollands Kroon ben ik toch wel geschrokken van de tekst in het NHD in de krant van woensdag, heb hier slecht van geslapen en spreek hier alsnog mijn zorgen uit. Coalitie Hollands Kroon op zijn vroegst eind deze week bekend. Informateur Jip Pankras van SHK (Senioren Hollands Kroon) verwacht op zijn vroegst eind deze week uitsluitsel te geven over de nieuwe coalitie in Hollands Kroon.
Lees verder

ChristenUnie zet een boom op

HOLLANDS KROON – De ChristenUnie Hollands Kroon blijft de handen uit de mouwen steken. Zij doen dit onder meer door de komende week op vrijdag 9 maart levensmiddelen en aanverwante artikelen in te zamelen in samenwerking met de Voedselbank “Kop van Noord” bij de Dekamarkt in Hippolytushoef. Daarnaast gaan zij graag met de inwoners in gesprek over de zaken die zij belangrijk vinden voor Hollands Kroon. Waar gaan we de komende 4 jaar aan werken om er met elkaar een verbeterende gemeente van te maken.

De blauwe boom, waar zij ook vorig jaar mee op stap zijn geweest, zullen zij hiervoor gaan opzetten binnen verschillende dorpen in de gemeente. Zaterdag 10 maart is het team van de ChristenUnie aanwezig van 9:00-11:00 in Den Oever en van 13:00-15:00 in Breezand en kunt u met hen een boom komen opzetten.

 

Pieter Heerma heeft veel waardering voor plan het Polderhofje

Foto: Aangeleverd

HOLLANDS KROON – Afgelopen zaterdag ging het CDA Hollands Kroon op campagne. In de ochtend werd een bezoek gebracht aan Den Oever en Middenmeer. Met de caravan en de ‘lijsttrekker’ ging een grote groep CDA-ers op pad.

In de middag sloot Pieter Heerma zich aan bij de groep. Eerst werd een bezoek gebracht aan de Lentetuin. Tijdens het bezoek werd ook gesproken met enkele  ondernemers. Daarna werd in De Polder Résidence in Breezand een enthousiaste presentatie gegeven door Jennifer Hofmeijer over het Polderhofje. Pieter Heerma had veel waardering voor dit project en deed de toezegging graag nog eens terug te komen als het Polderhofje klaar is.

CDA’er Pieter Heerma bezoekt de kop van Noord Holland

‘Pieter Heerma’ – Foto: CDA.nl

REGIO – CDA’er Pieter Heerma brengt zaterdag 3 maart samen met een aantal CDA-coryfeeën een bezoek aan de Kop van Noord-Holland. In de ochtend gaat Pieter in gesprek met inwoners van Den Helder over het armoedebeleid. Hierna brengt hij een bezoek aan de markt in het centrum van Den Helder.

In de middag brengt Pieter Heerma een bezoek aan de Lentetuin in Breezand,  de CDA’er zal tussen 14.00 en 16.00 uur in gesprek gaan met bezoekers, ondernemers en hij wordt rondgeleid.  Daarna gaat Pieter Heerma met andere CDA’ers  naar de Polder Résidence, van 16.00 tot 17.00 uur wordt hij bijgepraat door Jennifer Hofmeijer  over het Polder Hofje.

Poldermolen van de baan

Foto: Erwin Slootweg

WIERINGERWERF – De participatie windmolen, bekend als Poldermolen, is definitief van de baan. De raad verwierp gisteravond de motie om de initiatiefnemers meer tijd te geven om participanten te vinden.

De Poldermolen is ooit in het leven geroepen om bewoners een kans te geven om ook zelf actief deel te kunnen nemen aan een windenergieproject in de Wieringermeer. Dit als tegenhanger van het Windpark Wieringermeer dat wordt geëxploiteerd door commerciële partijen.
Lees verder

Aanvraag motorcrossterrein morgen ter beoordeling in de gemeenteraad

Foto: De Meerpeen / Alexander Bügel

WIERINGERMEER – Morgenavond behandeld de gemeenteraad van Hollands Kroon de aanvraag voor een motorcrossterrein op de hoek van de Alkmaarseweg en de Groetweg. De motorcrossers van de Niedorper Motroclub zijn al bijna 40 jaar op zoek naar een vaste locatie om te kunnen crossen. Inmiddels heet de club NHGS Phoenix.

In 2013 sprak de raad zich uit over de voorwaarden waaraan NHGS Phoenix moet voldoen om in aanmerking te komen voor een vaste motorcrosslocatie. Voorwaarden die werden gesteld hadden betrekking op een businessplan en het geluidsniveau. Inmiddels heeft de motorclub heeft een businessplan en een akoestisch onderzoek aangeleverd bij de gemeente. Lees verder

Ingezonden brief: ‘Burgerparticipatie’ door Pieter de Jong

Burgerparticipatie

Zo vlak voor de GR 18 dacht ik ook mijn steentje bij te kunnen dragen middels de alom geprezen burgerparticipatie .
Mijn inbreng bestaat niet uit het adopteren en onderhouden van een gemeentelijk plantsoen, maar uit het plaatsen van verkiezingsbeloften naar de in mijn ogen juiste context. 
Hierbij ga ik een goed debat niet uit de weg om mijn zienswijze te toetsen aan de zienswijze van politieke partijen welke deelnemen aan de GR 18 in onze mooie gemeente Hollands Kroon.
Enigszins teleurgesteld door het gevoerde beleid van de coalitiepartijen in de gemeenteraad gaat mijn aandacht vooral uit naar wat er voor beloftes zijn gedaan , welke te lezen in het coalitieakkoord van 2014, en hun verkiezingsprogramma voor een volgende raadsperiode. Lees verder