Het Baken op reis

Foto: Marian Gouwenberg

WIERINGERWERF – In de afgelopen periode stonden de schoolreisjes en het kamp centraal bij lagere school Het Baken in Wieringerwerf. Groep 8 mocht het spits af bijten en ging een aantal dagen naar Texel. Op de fiets naar Den Helder en dan met de boot over. In een mooie jeugdboerderij verbleven de kinderen met begeleiders. Verschillende activiteiten werden op het eiland gedaan. Het prachtige weer zorgde voor een aantal dagen om niet meer te vergeten. Iedereen kwam dan ook met mooie verhalen weer op het schoolplein bij terugkomst. De midden- en bovenbouw gingen met de bus naar Leiden. Naturalis werd ‘s ochtends bezocht waar iedereen een kleine Freek Vonk werd. ‘S middags werd de Linneaushof bezocht waarbij de kinderen heerlijk gespeeld hebben. Voldaan en moe kwamen de kinderen weer op school terug. De onderbouw ging als laatste op reis en zij gingen naar de Hollebolleboom in Tuitjehorn. Ook op deze dag was het prachtig weer en kon er naar harte lust binnen en buiten gespeeld worden.

Schoolreisjes waar een ieder met tevredenheid en mooie herinneringen op kan terugkijken.

Realisatieovereenkomst voor nieuwe brede school in Slootdorp getekend

‘Vergezicht uit 2002, vanaf de kerk in Slootdorp, richting de plek waar de nieuwe brede school zal komen’ – Foto: Archief Bügel / Alexander Bügel

SLOOTDORP – Op donderdag 14 juni is de realisatieovereenkomst voor de nieuwe brede school in Slootdorp getekend. In deze overeenkomst staan afspraken tussen schoolbestuur en gemeente over de bekostiging, planning en voorwaarden waaronder de nieuwbouw gaat plaatsvinden.

De ondertekening werd gedaan door het college van bestuur van de Stichting Samenwerkingsscholen Kop van Noord-Holland – José Vosbergen – en wethouder Samenleving van de gemeente Hollands Kroon – Mary van Gent. De ondertekening vond plaats onder het toeziend oog van Mirthe Boogers, Tiffany Dijkstra en Jort Mulder, allen lid van de leerlingenraad De Meertuin uit groep 2 en 3.

‘José Vosbergen en Mary van Gent ondertekenen onder het toeziend oog van Mirthe Boogers, Tiffany Dijkstra en Jort Mulder de realisatieovereenkomst’ – Foto: Gemeente Hollands Kroon

De nieuwe brede school wordt gebouwd op sportpark De Belboei. Onderwijs, kinderopvang en sport komen dan samen op één locatie. De nieuwe school biedt onderdak aan de kinderen van basisschool De Meertuin, ruimte voor een inpandige gymzaal en een kinderopvangvoorziening van Kappio. De stuurgroep Brede School Slootdorp werkt de plannen nu verder uit tot een voorlopig ontwerp van de nieuw te bouwen school. Het is de bedoeling dat de nieuwe school met ingang van het schooljaar 2020-2021 in gebruik genomen kan worden.

Basisscholen Wieringerwerf zetten de deuren open

WIERINGERWERF – Voor de kinderen die in het komende schooljaar 4 jaar worden  moeten de ouders op zoek naar een basisschool. Om de ouders tegemoet te komen houden de basisscholen in Wieringerwerf aanstaande woensdag een open ochtend.

Het baken, Don Bosco, de triangel en de Zilvermeeuw openen de deuren van 9.00 tot 12.00 uur.

Het Baken wil een IPC school worden

WIERINGERWERF – Het Baken is hard op weg om per 3 september 2018 een IPC school te worden.  IPC staat voor International Primary Curriculum. Het is een eigentijdse methode voor wereldoriëntatie waarin leren centraal staat. Kinderen leren op hun best door boeiende, actieve en zinvolle lessen. Het IPC programma voorziet hierin!

Het gaat bij IPC om waarde(n)vol leren. De kinderen werken aan hun zelfvertrouwen en ontdekken hun eigen talenten. IPC biedt een combinatie tussen relevante kennis, vaardigheden en inzicht, waardoor kinderen beter leren omgaan met de complexiteit van de 21e eeuw. Lees verder

Engelse studenten geven gastles op de Peppel en de Kei

‘James boeit de kinderen van groep 8 met wetenschap’ – Foto: Aangeleverd

MIDDENMEER – Afgelopen donderdag waren er op de Kei in Hippolytushoef en vrijdag op De Peppel in Middenmeer twee Engelse studenten te gast. De studenten zijn drie weken op het Wiringherlant voor een uitwisselingsproject. James en Emily gaven een dag les aan groep 8.

De uitwisseling is opgezet samen met Wiringherlant in het kader van een doorgaande lijn en het tweetalig onderwijs. James en Emily vertelden iets over hun cultuur en de wijze waarop het onderwijs in Engeland is georganiseerd. Ook waren er activiteiten door hen bedacht op het gebied van science en aardrijkskunde. Dat zijn de vakken waarvoor ze studeren op de universiteit. De dag werd afgesloten door de leerlingen van groep 8. Die lieten aan elkaar zien wat ze geleerd hadden.

Hans van Niekerk nieuwe rector Wiringherlant

Foto: Linked in

WIERINGERWERF – Al enige tijd is men bij RSG Wiringherlan op zoek naar een vervanger voor de vertrokken rector Rob Bijeman. Aan die zoektocht is een einde gekomen. Tijdelijk vervanger Co Huisman zal nog tot de voorjaarsvakantie op RSG actief blijven.

In maart 2018 zal Hans van Niekerk in dienst treden als rector bij RSG Wiringherlant. Van Niekerk is al ruim 11,5 jaar werkzaam als als rector op het Murmellius Gymnasium in Alkmaar.

Aandacht voor de gevaren van sociale media op de RSG

WIERINGERWERF – Op initiatief van de ouderraad wordt er op 3 oktober een informatieavond gehouden voor ouders en verzorgers van de brug- en tweedeklassers over de gevaren van digitale media.

Justine Pardoen is expert in het mediagebruik door kinderen. Zij komt een lezing geven. Na de pauze kunnen de aanwezigen deelnemen aan diverse workshops. Zo zal de Brijder stichting uitleg geven over het begrenzen van sociale media gebruik en online gamen. De GGD geeft tips, jongerenwerkers geven voorbeelden van ‘a-sociaal’ gebruik van de sociale media en ook de politie is aanwezig. Zij gaan in op de gevaren van sociale media en de wet- en regelgeving. De avond begint om 19.00 uur.

Schoolvoetbaltoernooi Wieringermeer

Foto: Erwin Slootweg

SLOOTDORP – Op de velden van C.V. Wieringermeer werd gistermiddag rond 12.30 uur afgetrapt voor de eerste wedstrijden  van het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi. Bijna
200 jongens en meisjes streden om de felbegeerde plaats in de finale. Daarnaast was er de strijd om de penaltybokaal.

Bij de meiden mogen de meiden van De Meertuin uit Slootdorp zich het komende jaar schoolvoetbalkampioen noemen. Bij je jongens trok basisschool De Peppel, na een zinderende finale tegen Titus Brandsma die met penalty’s werd beslecht,  aan het langste eind.

De uitslag is als volgt:
Meisjes:
1. De Meertuin
2. Don Bosco
3. De Wegwijzer
4. De Zilvermeeuw

Jongens:
1. De Peppel
2. Titus Brandsma
3. De Meertuin
4. Het Baken

Fotograaf Erwin Slootweg ging voor de Meerpeen op pad. En maakte een uitgebreide reportage. Deze zal binnenkort op onze Facebookpagina verschijnen. Maar hier al een klein voorproefje.

Deze diashow vereist JavaScript.

Juf Tonny Sijm 40 jaar voor de klas

MIDDENMEER – Je kunt zo onderhand wel zeggen dat juf Tonny er één is van de oude stempel. Als je veertig jaar voor de kleuterklas hebt gestaan heeft het vak weinig verrassingen meer voor je. ‘Ik ben een ech­te kleu­ter­juf’, zegt ze tegen de Schager Courant, hoe­wel ze het geen pro­bleem vindt om ook bij an­de­re groe­pen bij te sprin­gen. ‘Als klein meis­je wist ik al dat ik dit werk wil­de doen. Toen ik zelf op de kleu­ter­school zat, wil­de ik er ei­gen­lijk niet meer van­af. Zo leuk vond ik het.’

In 1977 be­gon ze op de Re­gen­boog­school in Sloot­dorp, na 25 jaar maak­te ze de over­stap naar De Pep­pel in Mid­den­meer. ‘Toen ik ze­ven jaar ge­le­den kan­ker kreeg, ver­an­der­de mijn le­ven dras­tisch. Dat voel ik nog steeds. Ik wil nog zo­veel doen, maar ik heb ge­leerd dat ik daar in­mid­dels niet meer al­tijd de ener­gie voor heb. Ik ben nu vrij­wil­li­ger bij De Pep­pel – ben hier een vast aan­tal uren – dus ik zit dus nog steeds in het on­der­wijs.’ Lees verder

Floortje Dessing komt naar Wiringherlant

‘Floortje Dessing naar Wiringherlant’ – Foto: ANP

WIERINGERWERF – Maandagavond 3 april komt presentatrice Floortje Dessing naar
RSG Wiringherlant. Wiringerherlant is een zogenaamde Elos-school waar extra aandacht wordt besteedt aan Europese en internationale thema’s. Zo zijn er jaarlijks ook uitwisselingsprojecten met leeftijdsgenoten uit andere landen. Het bezoek van Dessing past prima in dat programma.

Er zijn vijf­hon­derd kaar­ten be­schik­baar voor de avond. Deze gaan maan­dag in de ver­koop (in de pau­zes) op school en bij boek­han­del Stum­pel. Kaar­ten kos­ten € 3,50 voor leer­lin­gen en € 5,00 voor niet-leer­lin­gen.