Ingezonden brief: ‘Boer, wat zeg je van mijn kippen?’

HOLLANDS KROON – De gemeenteraad van Stadskanaal heeft Hollands Kroon een brief gestuurd. Zij verzoekt onze Gemeenteraad om steun te geven aan een dringende oproep aan de regering om kippenboeren die getroffen zijn door het gebruik van Fipronil financieel tegemoet te komen.
 
Geen kip meer
Onlangs stond ik met mijn camper bij een boerenbedrijf waar ik twee jaar geleden ook al enige dagen verbleef. Toen liet de kippenboer zijn kippen regelmatig los op een groot terrein. Op gezette tijden kwamen ze in groten getale luid kakelend naar buiten rennen. Maar nu zag ik geen kip meer en gekakel hoorde ik ook al niet. Er was geen kip meer te bekennen. Wegens een Fipronil besmetting waren ze allemaal ‘geruimd’. Gelukkig was het kippenbedrijf niet de enige inkomstenbron van de boer. Hij is daarnaast ook loonwerker en was vorige maand druk bezig met het oogsten van mais.
Ontsmetten bij intensieve veehouderij
Het gaat vrijwel steeds om grote tot zeer grote bedrijven met duizenden kippen die gebruik moeten maken van ontsmettingsmiddelen om de ruimtes gezond en leefbaar te houden voor de vele dieren. Ik herinner me niet dat mijn vader, die zo’n vijftig kippen hield, ooit het kippenhok ontsmette. Om de suggestie van gemeenteraadslid Wittink in herinnering te roepen: er is geen grootschalig ‘Meerkip’ nodig als ieder huisgezin een paar kipjes zou houden in de achtertuin. En een haan: dan heb je geen wekker meer nodig.
Risico
Een ruimte waar duizenden dieren (bij Meerkip zelfs meer dan een half miljoen) gelijktijdig verblijven is vatbaar voor allerlei ziekten en bovendien schadelijk voor de omgeving en allesbehalve duurzaam. Op grootschalige wijze dieren houden is een eigen keuze, in het geval van Meerkip mogelijk gemaakt door het liberale beleid van de gemeente. Kortom, het gebruik van het giftige Fipronil is ondernemersrisico. Als het allemaal goed gaat is er niets aan de hand. Als het fout gaat kun je de schade niet afwentelen op de overheid en daarmee op de belastingbetaler…

Ingezonden brief: ‘Inwoners storen zich aan posters in hun omgeving’


Het straatbeeld in de dorpen van Hollands Kroon wordt niet alleen bij verkiezingen danig vervuild door posters van politieke groeperingen. Dat wekt op zich al behoorlijke irritatie op als deze gemeente zelf zoiets tolereert.

Als er nu ook steevast andere posters als reclame her en der aan lantaarnpalen e.d. worden bevestigt ontsiert dat de omgeving des te meer. Wanneer de eigen dorpswinkel en de “ DOP ” als dorpsontmoetingsplek hier ook mogelijk hinder van kan en zal ondervinden steekt dat des te meer.

De verloedering van de openbare ruimte krijgt steeds meer de overhand, en doet men ook z.g.n. aan drankpreventie want een kratje bier voor weinig staat de meeste burgers wel aan.

Theo Moras


Ingezonden brief: Sociaal domein

Het functioneren van het sociaal domein in de gemeente Hollands Kroon, reactie op de brief van wethouder Van Gent van 19 mei 2017

Van wethouder Mary van Gent hoort de gemeenteraad alleen jubelverhalen over het functioneren van het sociaal domein en over de samenwerking met Incluzio. Vanuit de samenleving bereiken ons echter regelmatig andere berichten. Vandaar dat GroenLinks, PvdA en ChristenUnie gezamenlijk besloten om een kwalitatief onderzoek (geen enquête) te doen onder de ketenpartners, de zorgorganisaties die samenwerken met Incluzio, naar het functioneren van het sociaal domein. Wij zijn met hen in gesprek gegaan, we hebben hen vragen gesteld en hun ervaringen besproken. Wij hebben met een positieve insteek geluisterd naar de bevindingen van verschillende ketenpartners en hopen dat er iets gedaan wordt met de resultaten van ons onderzoek.

Lees verder

Ingezonden brief: ‘Gemeente Hollands Kroon’ door Sam Kooy

Ingezonden briefAan het college van Burgemeester en Wethouders en Raadsleden Gemeente Hollandskroon Anna Paulowna.

Den Burg, 30 november 2016

Onderwerp: Gemeente Hollandskroon.

Dames en heren,

Sedert het ontstaan ruim 4 jaar geleden van de fusiegemeente Hollandskroon hebben de vele veranderingen in de gemeente Hollandskroon mij als import inwoner op Texel mijn bijzondere belangstelling genoten. Mijn belangstelling niet alleen naar een nieuwe grote gefuseerde gemeente maar ook hoe het zich zou gaan ontwikkelen danwel zou gaan functioneren. In het bijzonder werd mijn belangstelling nog eens extra gewekt door de bijzondere wijze waarop het gemeentebestuur van Hollandskroon – laatstelijk vanwege de Zorg zelfs landelijk – in de schijnwerpers kwam te staan. Ongetwijfeld bent u mijn naam, niet alleen in de jazzmuziek, maar ook in dit verband wel eens tegengekomen.
Lees verder

Ingezonden brief: ‘Camping’ door Jervin Tonneman

Oktober 2013.
De ambtenaar: “Ik heb een mooi stukje grond net iets voor jullie”. Oké de prijs?

Een deal januari 2014.
De ambtenaar:  “Als jullie een mooi plan als opwaardering hebben zijn wij ook snel”. Hoe snel? “Maximaal 26 weken”. Akkoord. Ambtenaar verzekerde ons van het feit dat er geen bestemmingswijzing hoefde te komen

De allereerste vergadering wat een rampzalige ervaring. De ambtenaren wisten niet waar ze voor zaten. De door ons aangekochte treinwagon werd direct 4 M2 te groot bevonden. Welke richtlijnen er werden gebruikt kon men zo snel niet beantwoorden. En als klap op de vuurpijl: U komt toch uit de bouw laat eerst maar een rapport maken waaruit blijkt dat jullie überhaupt een camping kunnen beheren.
Lees verder

Ingezonden Brief: ‘Hollands Kroon op de kaart’ door Auke Stielstra

In de raadsvergadering van 22 november werd wederom duidelijk wat voor een stelletje amateurs er in het college en raad, met voorop Jaap Nawijn, zitten. Dit bleek vooral bij de inspreek beurt van Jervin Tonneman. Hij wilde inspreken over de hobbels die hij had ondervonden en nog ondervindt in de ontwikkeling van de camping in Wieringerwerf. Dit werd hem gelijk verboden.

Dan maar inspreken over zijn bedrijf, waarmee hij in het verleden werk verrichtte voor de gemeente. Helaas kon hij dat niet zonder de camping te noemen. Want door zijn gevecht met de gemeente, waarbij hij alles gewonnen heeft wat er maar te winnen viel, blijkt de gemeente bij monde van Jaap Nawijn en vooral Theo Groot een slechte verliezer.
Lees verder

Opinie: Sinterklaas schrijft gedicht aan burgemeester Jaap Nawijn

111126_118131_img-261111-055.onlineBild_450_300HOLLANDS KROON / SPANJE – De redactie van De Meerpeen ontving enkele dagen geleden een brief van een vooraanstaand wereldburger. Het was Sint Nicolaas in eigen persoon die een persoonlijke boodschap wilde overbrengen aan de burgemeester. Deze keer, zo stond in het begeleidend schrijven te lezen, heeft de Sint gekozen om dit via een openbaar kanaal kenbaar te maken. Mede omdat zijn gedichten van de voorgaande jaren ongeopend door de ontvanger in de vuilnisbak werden gedeponeerd.

Gezien de zorgen van de goedheiligman over Hollands Kroon en het functioneren van de eerste burger besloot hij tot deze radicale stap. In het schrijven stond tevens een link naar een filmpje, met het verzoek om dit op Youtube te plaatsen. Hieruit blijkt maar eens te meer dat de Sint met zijn tijd meegaat.

Als redactie van De Meerpeen overwegen wij alles wat wij plaatsen, maar als je een verzoek van Sint Nicolaas zelf mag ontvangen, dan willig je natuurlijk direct al zijn wensen in. Hetgeen betekend dat we het aangeleverde filmpje op ons Youtube kanaal hebben geplaatst en hieronder het gedicht aan de bugemeester hebben overgenomen. Tevens hebben we in PDF formaat de originele pagina’s van de Sint toegevoegd. Zodat de burgemeester ze alsnog kan downloaden en in de cloud van de gemeente kan zetten.

Het gedicht voor burgervader Jaap Nawijn luidt als volgt:

Beste Jaap,

In 2016 heeft de Sint jou eens extra laten volgen
En hij moet je eerlijk zeggen, hij was wat verbolgen
In het verleden heeft Sint jou al eens eerder verteld,
Dat het in de wereld niet alleen draait om de macht en ’t geld
Zoals je weet staan in het boek van de Sint,
De aantekeningen wat hij van een ieder vindt

Lees verder

Ingezonden brief: Moras wil dat overhandigde Pluim officieel wordt ingetrokken

Foto: Best met West

Foto: Best met West

De verklaring van de gemeenteraad van Hollands Kroon gaat naar de mening van Criticaster MORAS lang niet vergenoeg. Deze enorme blunder is de druppel die de emmer doet overlopen en wil dat Nawijn hier zijn consequenties hieruit zal trekken. Want laten we wel zijn Jaap Nawijn kan beter de eer aan zichzelf houden en vertrekken uit onze gemeente. Hij heeft het vertrouwen dat Johan Remkes, de vertrouwenscommissie en een meerderheid van de raad hem destijds hadden gegeven is al diverse keren geweld aan gedaan.

Ingezonden brief ‘reactie op onjuistheden’ ingestuurd door de familie Bleijerveld

Ingezonden briefBij deze wil ik u reageren op de ingezonden brief door familie Lombaard net als onderwerp “onjuistheden”

Door een ongelukkige uitspraak, waar niemand ooit van had geweten als deze niet op internet geplaatst was, is er via media als krant, radio en t.v. een podium gezocht om breed uit bekend te stellen dat er aan aangifte gedaan gaat worden in verband met smaad/laster en andere vermeende feiten.

Het is niet handig als je dan een ingezonden brief zoals gepubliceerd op www.demeerpeen.nl willens en wetens zelf aantoonbare onwaarheden vermeld met naam en toenaam.

Dit heeft geresulteerd dat ik zaterdagmorgen om 09:00 uur een aangifte van onder andere smaadschrift tegen de familie Lombaard heb gedaan bij het politiebureau te Schagen.

p.s.: Ook wij willen graag zonder schaamtegevoel naar het dorp kunnen.

Monique en Helmert Bleijerveld