College Hollands Kroon verder met twee wethouders

HOLLANDS KROON – Het college van Hollands Kroon blijft tot de verkiezingen bestaan uit burgemeester Nawijn en de wethouders Mary van Gent en Theo Groot. Dat heeft de coalitie van Senioren Hollands Kroon, LADA, VVD en CDA besloten.

Groot deel coalitieprogramma uitgevoerd
Omdat een groot deel van het coalitieakkoord al is uitgevoerd is het mogelijk om de resterende periode tot aan de verkiezingen met twee wethouders af te maken. Met de verkiezingen in het vooruitzicht staan er nog enkele onderwerpen op de agenda van de komende maanden. Nieuwe dossiers wachten voor een nieuwe gemeenteraad in 2018.

Lees verder

Informatiebijeenkomst over het gebiedsplan Wieringermeer

WIERINGERWERF – Op dinsdag 31 oktober tussen 16.00 – 18.00 uur wordt het gebiedsplan Wieringermeer gepresenteerd in de Cultuurschuur in Wieringerwerf. Inwoners zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Wij zijn nieuwsgierig naar uw reactie op het plan. Ook heeft u gelegenheid voor het stellen van vragen.

Het gebiedsplan is gemaakt door de gemeente Hollands Kroon, de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Hierin is vastgelegd hoe de ontwikkeling van de Wieringermeer in de komende 5 tot 10 jaar vorm krijgt. Dit is nog op hoofdlijnen. De concrete uitwerking wordt hierna gedaan. De input van inwoners tijdens de bijeenkomst op 31 oktober wordt meegenomen in deze uitwerking.

Praat mee over het thema permanent bewonen van recreatiewoningen

HOLLANDS KROON – Op dinsdagavond 31 oktober onderzoekt de gemeenteraad samen met inwoners en andere betrokkenen onder welke voorwaarden het permanent bewonen van recreatiewoningen mogelijk gemaakt kan worden. U bent van harte uitgenodigd als u hierover met de raadsleden in gesprek wilt. Aanmelden wordt op prijs gesteld. De avond is in MFA De Ontmoeting, De Verwachting 1 in Anna Paulowna en begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur.

Lees verder

Burgemeester Jaap Nawijn gaat niet voor tweede termijn

HOLLANDS KROON – Burgemeester Nawijn heeft de gemeenteraad van Hollands Kroon laten weten dat hij, anders dan hij zich eerder had voorgenomen, geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot herbenoeming. Deze beslissing heeft de burgemeester voor zichzelf enkele weken geleden genomen.

Burgemeester Nawijn: ‘Ik zal mij vanzelfsprekend ook het laatste jaar van mijn ambtstermijn, met dezelfde energie en positieve instelling, blijven inzetten voor Hollands Kroon.’ De huidige ambtstermijn van burgemeester Nawijn loopt af op 1 september 2018.

Bruggetje bij de Lindelaan in Middenmeer opgeknapt

‘Het bruggetje van Middenmeer is als nieuw’ – Foto: Hollands Kroon

MIDDENMEER – Het voetgangers- en fietsbruggetje bij de Lindelaan in Middenmeer is opgeknapt en kan weer gebruikt worden.

De aannemer heeft de brug woensdag 27 september gereed gemaakt. De brug is vernieuwd omdat de stalen en houten onderdelen van de brug in zeer slechte staat waren. De brug heeft haar authentieke uitstraling behouden. Het aanbrengen van een mooie houten leuning en de gebruikte coating hebben daaraan bijgedragen.

Incluzio ruim 7 ton in de min; GroenLinks stelt vragen aan het college

‘Incluzio beeldt in hun kwartaalreportage de cijfers nog af met daarnaast een schattig konijntje. Toch geven de vragen van fractieleider Jan Eichhorn van GroenLinks meer het idee dat de zorgbehoevende inwoners van het haasje zijn’

HOLLANDS KROON – Burgemeester en wethouders van Hollands Kroon zijn positief over de door Incluzio geleverde zorg. GroenLinks plaatst vraagtekens bij die conclusie en stelde schriftelijk onderstaande vragen.

Geacht college,

Toen op 11 mei tijdens een beeldvormende vergadering het eerste jaar van de samenwerking met Incluzio werd geëvalueerd kwam de directeur met een enthousiast verhaal over hoe geweldig alles was verlopen. Er waren hier en daar natuurlijk wat verbeterpuntjes, maar de conclusie was toch wel dat iedereen heel positief kon zijn over de stand van zaken. Er werd niet serieus ingegaan op de stevige kanttekeningen die PvdA, ChristenUnie en GroenLinks daar bijzetten. Alles ging immers goed. Toch werden wij de afgelopen maand drie keer opgeschrikt door een bericht op Schagen FM over de gang van zaken bij Incluzio, op 9 september ‘Negatief resultaat bij Incluzio‘; op 16 september ‘Incluzio: organisatie nog niet op orde’; op 17 september ‘Wachten op telefoontje duurt ruim zes dagen’. Gezien het bovenstaande verbazen en verontrusten deze berichten ons.
Lees verder

Nieuwe griffier voor Hollands Kroon benoemd

‘Burgemeester Jaap Nawijn, Annemiek Verburg en voorzitter van de werkgeverscommissie Jan Willem van der Klugt ‘ – Foto: Wethouder Frits Westerkamp

HOLLANDS KROON – An­ne­mie­ke Ver­burg is gis­ter­avond be­noemd tot nieu­we grif­fier van de ge­meen­te Hol­lands Kroon. De ge­meen­te­raad stem­de in met haar voor­dracht. Uit de in to­taal ze­ven­tien sol­li­ci­tan­ten viel de uiteindelijke keuze op Verburg.

Ver­burg volgt Mar­nix Phi­lips op, die eer­der naar Am­stel­veen ver­trok. In­te­rim-grif­fier Joke van der Plas, die de hon­neurs sinds het ver­trek van Phi­lips waar­nam, wordt weer plaats­ver­van­gend grif­fier.

Effectievere aanpak schulden bij inwoners door saneringskredieten

HOLLANDS KROON – Het college van Hollands Kroon vindt het belangrijk dat inwoners financieel zelfredzaam zijn. Om dat verder te vergroten heeft het college besloten om met saneringskredieten te gaan werken.

Bij een saneringskrediet wordt berekend hoeveel een inwoner in 36 maanden kan aflossen van zijn schulden. Vervolgens wordt op basis van dit bedrag een voorstel gedaan aan de schuldeisers. Als alle schuldeisers akkoord zijn, krijgen zij het afgesproken bedrag in één keer uitbetaald. De kredietbank schiet dit bedrag voor in de vorm van een lening. De inwoner betaalt de lening in 36 maanden af aan de kredietbank.

Opnieuw Iepziekte geconstateerd

Foto: Aannemingsbedrijf Kieftenburg

WIERINGERMEER – In de Wieringermeer zijn er opnieuw 22 zieke iepen gevonden. Deze zullen door aannemer Kieftenburg uit Friesland worden verwijdert. Vorig jaar werden er al 31 zieken iepen verwijdert.

In totaal werden er in Hollands Kroon 927 zieke iepen gevonden. In Anna Paulowna 60,
op Wieringen 776, in Niedorp 68 en in de Wieringermeer 22 stuks. Op sommige locaties zal de gemeente komende winter nieuwe bomen planten. Het is nog niet bekend waar en wanneer dat plaats gaat vinden.