Resultaten handhaving 2017

HOLLANDS KROON – De gemeente kan niet alles controleren. Daarom heeft de gemeenteraad prioriteiten gesteld. In 2017 is er onder andere actief gecontroleerd en gehandhaafd op drank en horeca en de huisvesting van arbeidsmigranten.

Voor drank en horeca is gecontroleerd of de horecagelegenheden over de juiste papieren beschikken en of er drank werd geschonken aan jongeren onder de 18 jaar. Om dit te controleren is er een mystery shopper ingezet. Een jong uitziende toezichthouder probeert alcohol te kopen om zo te controleren of er alcoholische dranken worden verstrekt aan personen die jonger dan 18 jaar zijn. Lees verder

Cursus ‘Eerste hulp bij DigiD’ voor inwoners – meld u nu aan!

HOLLANDS KROON – Bij de overheid kun je steeds meer zaken digitaal regelen. Bijvoorbeeld een uittreksel aanvragen bij de gemeente, belastingaangifte doen of een persoonsgebonden budget, AOW-uitkering of huurtoeslag aanvragen. Voor veel inwoners is het eenvoudig om deze zaken digitaal te regelen. Een aantal mensen is minder vaardig op dit gebied. Voor deze groep bieden wij de cursus ‘Eerste hulp bij DigiD’ aan. U leert hierbij werken met uw eigen digitale identiteit, genaamd DigiD, om zaken aan te vragen bij de overheid.

Lees verder

Afsluiting beweegbare brug in Slootdorp van eind februari tot 1 april

Foto: Gemeente Hollands Kroon

SLOOTDORP – De beweegbare brug in Slootdorp, de Slootsluisbrug, wordt afgesloten van maandag 26 februari tot 1 april voor gemotoriseerd verkeer. In deze periode wordt het wegdek vervangen. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen wel van de fietsbrug gebruik blijven maken.

In 2017 is scheurvorming geconstateerd en er zijn noodreparaties uitgevoerd aan de burg. Tijdens deze reparaties bleek het rijdek zo slecht te zijn, dat is besloten om deze te vervangen. Wij willen voordat het vaarseizoen weer begint de reparaties uitgevoerd hebben. De voorbereidingen voor het werk zijn al begonnen, maar om een goed resultaat te verkrijgen is het noodzakelijk om het brugdek naar de fabriek te transporteren. Daarom wordt de brug voor 5 weken afgesloten. Verder wordt het val vernieuwd en de gehele brug opnieuw geconserveerd.

Voor het plaatselijke verkeer wordt een omleidingsroute aangegeven via de Slootweg, de Amstelmeerweg en de Molenweg. Het verkeer vanaf de A7 richting Anna Paulowna wordt geadviseerd om over Den Oever en de N99 te rijden.

VIDEO: Opnieuw Carnavalslied over politiek in Hollands Kroon

HOLLANDS KROON – Tradities zijn er om in stand te houden. Aanstaande vrijdag gaat het carnaval weer van start in Hollands Kroon en dat betekend dat ergens in de weken ervoor er een carnavalslied komt met een knipoog naar de lokale politiek. ‘Het lied en de clip zijn klaar’ zegt Alexander Bügel met een kleine glimlach op zijn gezicht. Bügel is de drijvende kracht achter de traditie. Hij schreef inmiddels al vier carnavalsliedjes over Hollands Kroon.

‘De eerste die ik schreef was De boot van Japie in 2014. Het jaar daarop kwam Transparant maar ondoorzichtig. In 2016 hebben we noodgedwongen een jaar overgeslagen om in 2017 met Zo gaat dat in Hollands Kroon terug te komen.’ aldus de tekstdichter. Dat de politiek een dankbaar onderwerp is om over te schrijven blijkt ook dit jaar weer. ‘Er waren  genoeg onderwerpen in de politiek waaruit gekozen kon worden. Dit jaar hebben we daarom gekozen voor een carnavalsmedley. Allemaal bekende melodieën voorzien van teksten die betrekking hebben op de leden van het college.’

De teksten zijn dit jaar wat scherper dan bij de vorige liedjes. Is dat ook zo of zie je dat anders? ‘Persoonlijk zie ik dat anders. De keuze van een paar woorden zijn misschien wat gewaagd, maar het blijft satire. Want dat is wat carnaval toch is…. het uitvergroten van zaken en de dingen scherp verwoorden. De één vindt het leuk, de ander niet. Het zij zo. Het is geschreven met een lach op het gezicht en ik hoop dat de mensen dat er ook uithalen.’ zegt Bügel met een ondeugende lach op zijn gezicht.

Dit jaar brengt Bügel carnavaleske odes aan voormalige wethouders Theo Meskers en Frits Westerkamp en zittend wethouder Mary van Gent. Ook wordt er een voorschot genomen op het vertrek van burgemeester Jaap Nawijn. ‘Er was nog veel meer materiaal maar een medley van een half uur zit niemand op te wachten’ grapt Bügel. De Carnavalsmedley Hollands Kroon wordt gezongen door Paula Hoorweg, Patrick Seegers en Lars Groenink. De artiesten komen allemaal uit Den Helder dus ze hebben de naam ‘De Buren’ gekregen. Voor diegene die de carnavalskraker wil beluisteren kan hem hier vinden.

Onafhankelijke Betrokken Burgers discussiëren over nieuwe burgemeester

HOLLANDS KROON – De burgerbeweging Onafhankelijke Betrokken Burgers organiseert de komende weken enkele discussiebijeenkomsten waarin de inwoners  zal worden gevraagd een profielschets te maken voor de nieuwe burgemeester in Hollands Kroon. De uitdaging is dat de inwoners van de gemeente gaan aangeven wat we gaan verwachten van de nieuwe burgemeester.

Alhoewel er kabinetsplannen zijn voor een gekozen burgemeester, is het op dit moment nog niet zover. De sollicitatie- en aanstellingsprocedure is vooralsnog een geheime procedure binnen de gemeenteraad. 

Lees verder

Paspoort, identiteitskaart en rijbewijs in 2018 thuis aan te vragen

HOLLANDS KROON – Veel producten zijn al online aan te vragen. Dit geldt nog niet voor een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Hier komt binnenkort verandering in. U kunt dan thuis een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs aanvragen. Ambtenaren van Hollands Kroon komen dan bij u langs. Dit scheelt u weer een ritje naar de publieksbalie in Anna Paulowna. Dit is een proef.

De planning is dat de proef ‘balieloos werken’ start in het tweede kwartaal van 2018 en doorloopt tot en met het derde kwartaal, zodat men ruim voor 1 april 2019 weten of deze manier van werken goed verloopt.

Niks mis met groenbeheer Hollands Kroon, budget openbaar groen goed ingezet!

Foto: Gemeente Hollands Kroon

HOLLANDS KROON – De gemeente Hollands Kroon is aangesloten bij de Benchmark Gemeentelijk Groenbeheer (BGG). Dat is een vergelijkingsonderzoek tussen gemeenten over het openbaar groen binnen de bebouwde kom. Onder openbaar groen verstaan we het onderhoud van het gras, de beplanting en de bomen. Het onderzoek wordt sinds 1998 uitgevoerd. Het doel is om inzicht te krijgen in de onderhoudskosten van het openbaar groen, vooral in relatie tot vergelijkbare gemeenten qua inwonersaantallen.

Lees verder

Succesvolle ontmanteling COWWI voor Hollands Kroon

Afbeelding: Schagen FM

HOLLANDS KROON – Ruim een jaar geleden besloten de gemeente Schagen en Hollands Kroon in goed overleg de toenmalige samenwerking voor de administratie van het sociaal domein, ook wel COWWI genoemd, te stoppen. De eerste resultaten hiervan zijn positief.

De splitsing bracht kosten met zich mee. Met de gemeenteraad is afgesproken om deze kosten in vier jaar terug te verdienen (2021). Lees verder

Nieuwe secretaris en concerncontroller voor Hollands Kroon

Wim Eppinga

HOLLANDS KROON – Vanaf januari zijn de ambtelijke posities weer bezet binnen Hollands Kroon. Na het vertrek van zowel de secretaris als de concerncontroller worden de ontstane posities opgevuld door ambtenaren uit de eigen organisatie.

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat dit vanaf januari anders zal zijn.

Arthur Rynja

Wim Ep­pinga (56) wordt aangesteld als in­te­rim-ge­meen­te­se­cre­ta­ris. Ep­pinga werkt nu nog als ge­meen­te­se­cre­ta­ris bij Leeu­war­der­a­deel. Aangezien deze  ge­meen­te gaat per 1 ja­nu­a­ri fu­se­ren komt hij be­schik­baar. Hij start be­gin ja­nu­a­ri voor een pe­ri­o­de van zes tot ne­gen maan­den. Arthur Ryn­ja (49) wordt aan­ge­steld als in­te­rim con­cern­con­trol­ler voor even­eens een pe­ri­o­de van zes tot ne­gen maan­den. Ook hij be­gint in ja­nu­a­ri.

College stemt in met integraal beheerplan openbare ruimte en gebouwen

Foto: De Meerpeen / Alexander Bügel

HOLLANDS KROON – Het college heeft besloten het integraal beheerplan openbare ruimte en gebouwen voor te leggen aan de gemeenteraad. Het plan geeft inzicht in hoe het beheer en onderhoud van riolering, infrastructuur, bruggen, gebouwen en openbaar groen in Hollands Kroon wordt uitgevoerd.

Lees verder