Wieringermeer laat zorgen horen over Gebiedsplan voor de regio

‘Een volle raadszaal bij het inspreekuur voor de burgers’ – Foto: NH Nieuws / Matthijs Gemmink

WIERINGERWERF – Een volle tribune vanavond bij de inspraakavond van de gemeenteraad in Anna Paulowna. Vanuit Wieringerwerf en omgeving kwamen tientallen inwoners hun zorgen laten horen over het Gebiedsplan Wieringermeer. Ze zijn bang dat glastuinbouw en datacenters zoveel ruimte krijgen dat het gebied onleefbaar wordt en boeren er niet meer kunnen werken, meldt verslaggever Matthijs Gemmink van media-partner NH Nieuws. Lees verder

Campina Open Boerderijdag bij Familie Miedema in Slootdorp

‘De familie Miedema is klaar voor de open dag’ – Foto: Aangeleverd

SLOOTDORP –  Op 10 juni wordt de Campina Open Boerderijdag weer georganiseerd. Dit jaar is ook de boerderij van de Familie Miedema aan de Wierweg te bezoeken. Deze dag is voor jong en oud, voor iedereen die graag een kijkje wil nemen op een melkveebedrijf en die alles te weten wil komen over het proces van gras tot glas. Voor de jeugd zijn er diverse spelletjes, er is een informatieve route over het erf en door de stal en er is een zuivelbar. Lees verder

Bijeenkomst drones en data voor agrarische ondernemers

‘In de toekomst zijn drones normaal in de akkerbouw’

WIERINGERMEER – Een Agri Drones & Data Centrum realiseren is een van de ambities in de Noordkop. Om die reden gaan droneondernemers en agrarische ondernemers met elkaar in gesprek tijdens de startbijeenkomst van dit project van Match2020, op vrijdag 14 juni. Agrarische ondernemers uit de Kop van Noord-Holland zijn welkom om zich nog
hierbij aan te sluiten. Droneondernemers presenteren zich tijdens deze bijeenkomst en geven een korte toelichting welke mogelijkheden zij zien voor de agribusiness in de Kop van Noord-Holland. Aansluitend ontmoeten drone- en agrarische ondernemers elkaar.
Lees verder

VIDEO: Boeren Wieringermeer maken zich zorgen over mogelijke uitbreiding Agriport

WIERINGERMEER – Het nieuwe gebiedsplan voor Wieringermeer in de gemeente Hollands Kroon kan het aantal beschikbare landbouwgrond aldaar flink terugdringen. Belangengroep LTO Noord maakt zich zorgen over de toekomst van de boeren in de regio. Het gebiedsplan voor de regio heeft een ruimte van ongeveer 7.000 voetbalvelden aangeduid als Agri++, een uitbreiding op het al bestaande datacenter Agriport. Dit gebied is nu nog landbouwgrond, maar kan in de toekomst vol komen te staan met meer datacentra en kassen.


Lees verder

Jonge boeren investeren massaal in duurzame modernisering

Foto: Aangeleverd

NOORD-HOLLAND – De afgelopen maanden konden jonge boeren niet ouder dan 41 jaar subsidie aanvragen bij de provincie Noord-Holland voor het duurzaam moderniseren van hun boerenbedrijf. De provincie ontving maar liefst 58 aanvragen. Om deze allemaal te kunnen honoreren heeft de provincie besloten om meer geld beschikbaar te stellen. In plaats van 550.000 euro wordt het 1.072.000 euro.

Lees verder

Gebiedsplan Wieringermeer ter inzage

WIERINGERMEER – Het college van Hollands Kroon heeft besloten dat het Gebiedsplan Wieringermeer ter inzage wordt gelegd. In het plan staat wat er voor de toekomst mogelijk is in het gebied, en met welke spelregels.  Het Gebiedsplan is gemaakt in samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie Noord-Holland. Alle partijen zijn verheugd samen een visie te hebben ontwikkeld op een dynamisch gebied als de Wieringermeer.

De Wieringermeer is een dynamisch gebied waarin veel gebeurt; denk aan de ontwikkeling van Agriport met kassen en datacenters, maar ook aan de realisatie van Windpark Wieringermeer. De kracht van de Wieringermeer zit, volgens de opstellers van de visie, in de grootschaligheid: veel en grote, efficiënt ingerichte landbouwkavels én het karakteristieke open landschap. Deze grootschaligheid maakt dat er ruimte is voor diverse nieuwe ontwikkelingen, zowel groot- als kleinschalig, waar op andere plekken geen of minder ruimte voor is. Deze nieuwe ontwikkelingen zijn van invloed op de huidige fysieke en sociale leefomgeving. Om die reden is een Gebiedsplan opgesteld, waarin staat wat er mogelijk is in het gebied, en met welke spelregels. Het gebiedsplan Wieringermeer ligt ter inzage en uiteraard kunt u hierop reageren.

Agrarisch Congres in Schagen

Gedeputeerde Jaap Bond is ook aanwezig – Foto: Provincie Noord-Holland

REGIO – Perspectief voor landbouw en visserij in Noord-Holland, dat is het thema van het agrarisch congres dat op 11 februari gehouden zal worden in het Slot Hotel in
Schagen. Medewerking wordt verleend door Jaco Geurts, Tweede Kamerlid ,
woordvoerder landbouw en visserij, Jaap Bond, gedeputeerde Economie en
Landbouw in Noord-Holland, Willemien Koning, boerin en Statenlid CDA Noord-
Holland, woordvoerder landbouw en milieu en Frank Frohwijn CDA-Lijsttrekker voor
het Waterschap HHNK.

Welke kant gaat het op met mestbeleid, fosfaatwetgeving, dieraantallen en
gewasbeschermingsmiddelen? Hoe wordt strijd tegen verzilting opgepakt? Hoe
zorgen we voor goede huisvesting voor arbeidsmigranten en voldoende personeel? Lees verder

Jeroen Noot nieuwe programmamanager Greenport NHN

Foto: René Faas

REGIO – Het bestuur van Stichting GreenPort Noord-Holland Noord heeft Jeroen Noot benoemd als programmamanager van GreenPort NHN. Per 1 maart is hij het gezicht van de organisatie.  Jeroen Noot is al jaren in diverse functies actief op het scheidsvlak van overheid en bedrijfsleven. De laatste jaren is hij onder meer als projectleider actief voor Greenport NHN.

Jeroen is goed ingevoerd in de GreenPort activiteiten en kent het netwerk. Hij kan vlot de taken van Rian van Dam, die is benoemd als burgemeester van Hollands Kroon, overnemen en verder bouwen aan de positie van de Greenport in de regio en daarbuiten.

Convenant AgriProjecten getekend

Ondernemers, onderwijs en overheid slaan de handen ineen met het ondertekenen van het
Convenant AgriProjecten. –  Foto Ernest Selleger

REGIO – Ons land hoort bij de wereldspelers in de agri- en foodsector. De Kop van Noord-Holland is dan weer één van de grootste spelers in dit land. Belangrijke innovaties rond melkrobots, GPS-systemen in de akkerbouw en energiebesparing worden in Nederland bedacht. De agribusiness is een sector met veel banen en technologische vernieuwingen die valt of staat met voldoende medewerkers en goede aansluiting op agri-onderwijs. Daarom hebben ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden het convenant AgriProjecten Match2020 ondertekend.
Lees verder

Voorjaar in de klas

Foto: Aangeleverd

REGIO – Wat niet iedereen weet is dat ons gebied het grootste bloembollengebied van Nederland is. Veel groter zelfs dan het grote bollengebied in Zuid-Holland. Hoge kwaliteit bollen van de beste grond met het beste klimaat dankzij de nabijheid van de Noordzee. Wat is er leuker dan hier met de klas aandacht aan te besteden! Maar liefst 400 kinderen van groep 7 en 8 van basisscholen uit ’t Veld, Niedorp, Winkel en Waarland hebben van tulpenkwekers uit de regio een potje met tulpenbollen gekregen.
Lees verder