Boerenprotest met trekkers op de vluchtstrook bij Den Oever

‘Boeren op de vluchtstrook bij Den Oever ‘ – Foto: NH Nieuws / Jurgen van den Bos

DEN OEVER – Veilig op de vluchtstrook, maar duidelijk zichtbaar; zo’n vijftien agrariërs uit de Wieringermeer staan enkele uren met trekkers op de vluchtstrook van de A7. Met zwaailichten en protestborden vragen ze aandacht voor de problemen die de boeren straks krijgen met de nieuwe stikstofmaatregelen.

‘We willen onze collega’s steunen die in Den Haag overleggen over de stikstofregels,’vertelt veehouder Niels van Duin uit Den Oever. Hij sluit niet uit dat er hardere acties komen als het overleg met de minister slecht uitpakt voor de boeren. Lees verder

Informatiebijeenkomst over inundatie

Foto: De Meerpeen/Alexander Bügel

WIERINGERWERF – Bij de CAV Agrotheek is aanstaande maandagavond een informatiebijeenkomst over inundatie, of wel het bestrijden van ziekten en plagen door middel van het onder water zetten van een perceel. Na een aantal jaren van onderzoek is er nuttige kennis verzameld die op deze avond wordt gedeeld.

Op de avond zal Johnny Visser (WUR) spreken over de effectiviteit inundatie voor bestrijding M. chitwoodi. Leendert Molendijk (WUR) spreekt over Inundatie en bestrijding AM en Inundatie: wat kan wel en wat kan niet?. Tot slot zal Johan Bork van Loonbedrijf Bork informatie geven over de inundatie in de praktijk. Waar het bedrijf al enkele jaren ervaring mee heeft in de Wieringermeerpolder. De avond begint om 19.30 uur en wordt gehouden in het pand van de CAV Agrotheek in Wieringerwerf.

Realistische PFAS-norm voor Noord-Holland

‘De tijdelijke grondopslag op Robbenplaat’ – Foto: De Meerpeen/Alexander Bügel

REGIO – In de provincie Noord-Holland is de norm voor PFAS aanzienlijk verruimd. Grond die voldoet aan de ondergrens mag vrij verplaatst worden. De provincie biedt hiermee duidelijkheid en meer ruimte voor grondprojecten, zonder extra risico’s voor mens en milieu. De provincie heeft op 100 plekken in Noord-Holland vastgesteld hoeveel PFAS in de grond zit. Daaruit blijkt dat overal in Noord-Holland tot 1,5 µg/kg PFAS in de grond zit. Grond tot die waarde mag binnen de provincie Noord-Holland gewoon verplaatst worden.

Lees verder

Vier bijeenkomsten voor inwoners en ondernemers over gebiedsplan Wieringermeer

WIERINGERMEER – Het concept Gebiedsplan Wieringermeer is klaar. Hierover organiseert de gemeente Hollands Kroon vier bijeenkomsten voor inwoners, agrariërs en ondernemers op 9 en 11 december 2019. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Tijdens de bijeenkomst wordt een korte toelichting op het concept Gebiedsplan. Daarna kan men in gesprek over de gevolgen van het concept Gebiedsplan. Doel is om een beter beeld te krijgen van deze ontwikkeling voor bijvoorbeeld wonen & werken, circulariteit (hergebruik van grondstoffen), pachtsituatie en agrarische sector. Tot slot is is de gemeente ook geïnteresseerd in uw (nieuwe) ideeën, oplossingen en aandachtspunten die bijdragen aan de kwaliteit van het gebied. Bureau BVR begeleidt deze bijeenkomsten en maakt een advies voor de gemeente Hollands Kroon.

Provincie en gemeenten in Noord-Holland kiezen voor gebiedsaanpak zonnepanelen op agrarische daken

Foto: Gemeente Hollands Kroon

REGIO – LTO Noord, provincie Noord-Holland en de gemeenten Drechterland, Beemster en Hollands Kroon een samenwerkingsverklaring ondertekend voor een gebiedsaanpak zonnepanelen op agrarische daken. Namens Hollands Kroon tekende wethouder Theo Meskers de verklaring. Wethouder Theo Meskers: ´In het beschikbare dakoppervlak van Hollands Kroon is de agrarische sector goed vertegenwoordigd. Deze daken kunnen ingezet worden om de energietransitie te versnellen. Zon op dak levert een mooie bijdrage aan CO2-neutrale energie zonder het landschap aan te tasten en zonder een claim te leggen op kostbare landbouwgrond.´
Lees verder

Boeren zetten koers naar provinciehuis

‘De boeren uit de Wieringermeer gingen vanmorgen al vroeg op pad richting Haarlem’ – Foto: Matthijs Gemmink

MIDDENMEER – In alle vroegte verzamelden boeren zich vanmorgen in Middenmeer. Ook NH Nieuwsverslaggever Matthijs Gemmink was al vroeg uit de veren en maakte het volgende videoverslag.

Rond 08.30 uur gingen ze, ook met Friese collega-boeren, naar Haarlem. De Noord-Hollandse boeren willen zich bij Friesland voegen, omdat daar de stikstofregels zijn ingetrokken. Dat gebeurde in oktober al na een demonstratie bij het provinciehuis van Leeuwarden. Lees verder

Opnieuw klachten lichtoverlast kassen Agriport A7

‘Lichtoverlast op De Strekel in Wieringerwerf op 3 november 2019 om 1.14 uur’

WIERINGERMEER – Bij de begrotingsvergadering van de gemeenteraad werd er ook gesproken over de lichtoverlast in de Wieringermeer. De klachten waren tweeledig. Ten eerste alle rode lichtjes van de windmolens die bepaalde delen van de Wieringermeer qua sfeer ’s nacht omtoveren tot de roze buurt van Amsterdam.

Daarnaast werden er klachten genoemd ten aanzien van lichtoverlast van de kassen op Agriport A7. In reactie op de laatste klacht verzekerde wethouder Theo Groot dat de kassen op Agriport nog steeds voldoen aan de 95% verduistering die in der tijd is afgesproken met de gemeente Wieringermeer. De Omgevingsdienst Noord-Holland heeft recentelijk nog controles verricht en daarbij geen overtredingen geconstateerd.

Bij de redactie van De Meerpeen komen echter andere geluiden binnen. Een inwoner van De Strekel in Wieringerwerf, op enkele kilometers van de kassen gelegen en in de bebouwing, stuurde ons een foto die is gemaakt op 3 november 2019 om 1.14 uur. De foto doet vermoeden dat dat de 95% verduistering niet wordt gehaald. Lees verder

Film Toen: Les glaneurs et la glaneuse

WIERINGERWERF – FilmToen in Wieringerwerf vervolgt de serie over voedsel op zaterdag 9 november met Les glaneurs et la glaneuse. Een serieuze én lichtvoetige documentaire uit 2000 van de recent overleden grande dame van de Franse cinema, Agnes Varda. Zij laat zien dat ‘arenlezen’, het (op)rapen voedsel dat bij de oogst is achtergebleven, ooit een doodnormale vorm van voedsel-verzamelen was. Omdat het zonde was om al die heerlijke korrels te laten liggen.

Ook in de eenentwintigste eeuw zijn er nog steeds mensen, vooral in Frankrijk, die bukken en rapen als de oogstmachines zijn vertrokken. Maar nu uit
pure, economische noodzaak. Hun prooi: ‘te grote’ of ‘te kleine’ aardappelen. Ook in de stad duiken ze steeds vaker op, die rapers. Ze jagen niet alleen op alles wat bij het sluiten van de markt blijft liggen, ook meubels en kleding langs de stoeprand zijn hun doelwit. Soms als vorm van protest: kromme komkommers zijn ook lekker, en een oude bank zit vaak nog prima.

Kortom, een film met een hoge actualiteitswaarde. Kringloop-economie als
alternatief voor de weggooi-economie, en de uitputting van de aarde en de Aarde.
Cultuurschuur Wieringerwerf. Zaterdag 9 november. Zaal open 13:30. Aanvang
14:00 uur. Entree € 5,00. Reserveren gewenst: filmhuiscultuurschuur@gmail.com.

P10 gemeenten spreken zich uit over stikstofproblematiek

REGIO – Er is veel te doen rondom de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof. De agrarische sector en de bouwsector protesteren en stikstofgerelateerde onderwerpen zijn nagenoeg dagelijks in het nieuws. Ook de twintig grote plattelandsgemeenten verenigd in de P10 buigen zich over de stikstofproblematiek en de gevolgen van de uitspraak die de Raad van State eind oktober deed. In reactie op het advies voor de korte termijn dat het Adviescollege Stikstof onlangs gaf, formuleerde de P10 een aantal adviezen.

De P10 telt inmiddels twintig leden. De samenwerkende plattelandsgemeenten zijn  naast de gemeente Hollands Kroon, de gemeenten Medemblik, Berkelland, Schouwen-Duiveland, Opsterland, Westerveld, Borger-Odoorn, Hof van Twente, Ooststellingwerf, Peel en Maas, Sluis, Hulst, Aa en Hunze, Bronckhorst,  Goeree Overflakkee, Midden-Drenthe, De Fryske Marren, Het Hogeland, Twenterand en Horst aan de Maas. Lees verder

Boeren ‘overhandigen’ Noord-Holland aan Friesland op de Afsluitdijk

Foto: NH Nieuws / Jurgen van den Bos

DEN OEVER – Zo’n 25 Noord-Hollandse boerentrekkers hebben bij de Breezanddijk op de Afsluitdijk Noord-Holland ‘overhandigd’ aan Friesland. Daar ondertekenden zij, samen met Friese boeren, een akte waarin staat dat ze bij Friesland willen horen, omdat ze het niet eens zijn met het Noord-Hollandse stikstofbeleid. ‘We denken dat we hier beter passen dan bij het stadse deel van Noord-Holland.’

Volgens melkveehouder Ad Baltus uit Zuidschermer luistert het provinciebestuur in Friesland beter naar de boeren. Hij heeft daarom een echte akte laten opmaken door een notaris voor de ‘ludieke’ overdracht. Onder toeziend oog van tientallen boeren is de akte bij Breezanddijk ondertekend en bezegeld met champagne.

‘Het gaat om de achterliggende gedachte; de problemen met het stikstofdossier waar wij over mee willen praten in plaats dat er over ons gepraat wordt. Friesland heeft wel naar de boeren geluisterd.’ Na het uitwisselen van de provincievlaggen en de handtekening op de akte is tijd voor champagne. ‘We beginnen ons al helemaal thuis te voelen in Friesland.’