Gebiedsplan Wieringermeer ter inzage

WIERINGERMEER – Het college van Hollands Kroon heeft besloten dat het Gebiedsplan Wieringermeer ter inzage wordt gelegd. In het plan staat wat er voor de toekomst mogelijk is in het gebied, en met welke spelregels.  Het Gebiedsplan is gemaakt in samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie Noord-Holland. Alle partijen zijn verheugd samen een visie te hebben ontwikkeld op een dynamisch gebied als de Wieringermeer.

De Wieringermeer is een dynamisch gebied waarin veel gebeurt; denk aan de ontwikkeling van Agriport met kassen en datacenters, maar ook aan de realisatie van Windpark Wieringermeer. De kracht van de Wieringermeer zit, volgens de opstellers van de visie, in de grootschaligheid: veel en grote, efficiënt ingerichte landbouwkavels én het karakteristieke open landschap. Deze grootschaligheid maakt dat er ruimte is voor diverse nieuwe ontwikkelingen, zowel groot- als kleinschalig, waar op andere plekken geen of minder ruimte voor is. Deze nieuwe ontwikkelingen zijn van invloed op de huidige fysieke en sociale leefomgeving. Om die reden is een Gebiedsplan opgesteld, waarin staat wat er mogelijk is in het gebied, en met welke spelregels. Het gebiedsplan Wieringermeer ligt ter inzage en uiteraard kunt u hierop reageren.

Agrarisch Congres in Schagen

Gedeputeerde Jaap Bond is ook aanwezig – Foto: Provincie Noord-Holland

REGIO – Perspectief voor landbouw en visserij in Noord-Holland, dat is het thema van het agrarisch congres dat op 11 februari gehouden zal worden in het Slot Hotel in
Schagen. Medewerking wordt verleend door Jaco Geurts, Tweede Kamerlid ,
woordvoerder landbouw en visserij, Jaap Bond, gedeputeerde Economie en
Landbouw in Noord-Holland, Willemien Koning, boerin en Statenlid CDA Noord-
Holland, woordvoerder landbouw en milieu en Frank Frohwijn CDA-Lijsttrekker voor
het Waterschap HHNK.

Welke kant gaat het op met mestbeleid, fosfaatwetgeving, dieraantallen en
gewasbeschermingsmiddelen? Hoe wordt strijd tegen verzilting opgepakt? Hoe
zorgen we voor goede huisvesting voor arbeidsmigranten en voldoende personeel? Lees verder

Jeroen Noot nieuwe programmamanager Greenport NHN

Foto: René Faas

REGIO – Het bestuur van Stichting GreenPort Noord-Holland Noord heeft Jeroen Noot benoemd als programmamanager van GreenPort NHN. Per 1 maart is hij het gezicht van de organisatie.  Jeroen Noot is al jaren in diverse functies actief op het scheidsvlak van overheid en bedrijfsleven. De laatste jaren is hij onder meer als projectleider actief voor Greenport NHN.

Jeroen is goed ingevoerd in de GreenPort activiteiten en kent het netwerk. Hij kan vlot de taken van Rian van Dam, die is benoemd als burgemeester van Hollands Kroon, overnemen en verder bouwen aan de positie van de Greenport in de regio en daarbuiten.

Convenant AgriProjecten getekend

Ondernemers, onderwijs en overheid slaan de handen ineen met het ondertekenen van het
Convenant AgriProjecten. –  Foto Ernest Selleger

REGIO – Ons land hoort bij de wereldspelers in de agri- en foodsector. De Kop van Noord-Holland is dan weer één van de grootste spelers in dit land. Belangrijke innovaties rond melkrobots, GPS-systemen in de akkerbouw en energiebesparing worden in Nederland bedacht. De agribusiness is een sector met veel banen en technologische vernieuwingen die valt of staat met voldoende medewerkers en goede aansluiting op agri-onderwijs. Daarom hebben ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden het convenant AgriProjecten Match2020 ondertekend.
Lees verder

Voorjaar in de klas

Foto: Aangeleverd

REGIO – Wat niet iedereen weet is dat ons gebied het grootste bloembollengebied van Nederland is. Veel groter zelfs dan het grote bollengebied in Zuid-Holland. Hoge kwaliteit bollen van de beste grond met het beste klimaat dankzij de nabijheid van de Noordzee. Wat is er leuker dan hier met de klas aandacht aan te besteden! Maar liefst 400 kinderen van groep 7 en 8 van basisscholen uit ’t Veld, Niedorp, Winkel en Waarland hebben van tulpenkwekers uit de regio een potje met tulpenbollen gekregen.
Lees verder

Huisvesting arbeidsmigranten Hollands Kroon: ‘We zijn geen afvoerputje van de regio’

ANNA PAULOWNA – De gemeente Hollands Kroon wil duidelijke regels voor de huisvesting van arbeidsmigranten. De nood is hoog, want er komen steeds meer migranten. De vraag is waar zij moeten gaan wonen en vooral wat buurgemeenten van plan zijn. ‘Want we willen geen afvoerputje van de regio worden.’ Lees verder

VIDEO: Geitenstop van kracht in Provincie Noord-Holland

HOLLANDS KROON – In de provincie Noord-Holland geldt per 12 december 2018 een stop op de groei van het aantal geiten. Voorlopig mogen er geen nieuwe geitenboerderijen meer bijkomen, mogen geitenhouderijen niet meer uitbreiden en is omschakeling naar een geitenhouderij niet mogelijk.

Gedeputeerde Jaap Bond (landbouw): ‘Na de landelijke onrust rondom de mogelijke effecten op de volksgezondheid van geitenhouderijen dicht in de buurt van woonwijken, namen vijf andere provincies al eerder maatregelen. De afgelopen weken zijn er meerdere signalen binnengekomen dat het aantal geiten in de provincie Noord-Holland harder toeneemt dan in de afgelopen jaren. Daarnaast kreeg ik vragen van wethouders hoe zij met deze groei moeten omgaan, maar ook met de onrust die ontstaat bij hun inwoners. Ik vind het heel vervelend voor de boeren die hiermee getroffen worden. Wij hebben echter geen andere keuze dan deze tijdelijke maatregel in te voeren.’


Lees verder

Najaarsschouw Hoogheemraadschap

‘Is uw sloot al schoon?’ – Foto: Aangeleverd

HOLLANDS KROON – De schouwmeesters controleren vanaf maandag 15 oktober de sloten in het gebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Zij kijken of de sloten voldoende schoon zijn. Dit is nodig om het water snel af te kunnen voeren naar gemalen als het regent. De sloten moeten vrij zijn van (water)planten en afval die de doorstroming van het water kunnen belemmeren. Lees verder

Modder op de weg

Foto: Hollands Kroon

HOLLANDS KROON / WIERINGERMEER – De oogsttijd is weer begonnen. Dat betekent dat de wegen in het buitengebied weer druk worden bereden met tractors en andere landbouwvoertuigen. Het gevolg is dat de wegen regelmatig zijn besmeurd met modder.

Agrariërs zijn verplicht om zelf de openbare weg schoon en veilig te houden en bij een onveilige situatie waarschuwingsborden te plaatsen. De gemeente controleert regelmatig of de agrariërs voldoen aan deze verplichting.

Lees verder

College akkoord met vestiging biovergister op agriport

MIDDENMEER – Het college heeft ingestemd met het ontwerpwijzigingsplan voor de vestiging van een biovergister op de Oostlanderweg in Middenmeer.

Een biovergister verwerkt biologisch afval (o.a. van de glastuinbouwbedrijven op Agriport), verpakking en restafval samen in een verwarmde, luchtdichte tank. Vervolgens gaan bacteriën aan het werk om de biomassa om te zetten in methaangas.
Lees verder