Schadepost van een ton dreigt in zaak grond camping

Foto: Gemeente Hollands Kroon

Foto: Gemeente Hollands Kroon

WIERINGERWERF – Ook binnen de gemeenteraad van Hollands Kroon begint het langzaamaan door te dringen dat het gevoerde beleid van het college, in de zaak van de grond van camping Land uit zee, wel eens financieel heel nadelig uit kan vallen.

Vanuit de raad staan de vertegenwoordigers nu in de rij om vragen te stellen aan wethouder Theo Groot en de rest van het college. De ChristenUnie voorman Johan Paul de Groot staat vooraan. ‘Ik heb wel een paar vra­gen aan het col­le­ge’, zegt De Groot in de Schager Courant. ‘Ik vind dat het col­le­ge nu eerst open­heid van za­ken moet ge­ven hoe we in deze si­tu­a­tie zijn be­land. Ik wil we­ten wel­ke po­gin­gen er door de ver­schil­len­de par­tij­en zijn on­der­no­men om uit dit pro­bleem te ko­men. Daar­naast ben ik be­nieuwd met wel­ke op­los­sing B en W ko­men en ik wil ook wel we­ten waar­om de ge­meen­te niet komt op­da­gen als ze wordt ge­daagd in een rechts­zaak.’
Lees verder

Robbenplaat in beeld voor AZC

'Mogelijke locatie AZC' - Foto: Alexander Bügel

‘Mogelijke locatie AZC’ – Foto: Alexander Bügel

WIERINGERWERF – Er moet, volgens burgemeester Jaap Nawijn, een plan klaarliggen voor een AZC in Hollands Kroon. Nawijn wil, ondanks dat er momenteel geen nieuwe toestroom van vluchtelingen is, door de zure appel heen bijten. Voor de plaats van een AZC heeft de gemeenteraad van Hollands Kroon een viertal criteria opgesteld.  Geschikte locaties moeten voldoen aan de vastgestelde criteria: Bij één van de vier hoofdkernen liggen, nabij voorzieningen (zoals winkels, scholen voor basisonderwijs en openbaar vervoer), 2,5 ha groot en huisvesting voor tien jaar moet mogelijk zijn.

Hiermee is het college aan de slag gegaan en heeft dit voorgelegd aan de burgers. In totaal werden er 21 locaties aan het college voorgesteld, waarvan er 9 in de Wieringermeer lagen. Het college heeft de criteria van de raad toegepast op de genoemde locaties en toen bleek er slechts één locatie, Robbenplaat, daadwerkelijk aan de eisen te voldoen. Op Wieringen is er ook 1 locatie gevonden, in Anna Paulowna 2 locaties en in Niedorp zijn er 3 locaties voorgesteld.
Lees verder

Expositie Vatropse school

'Gitaris Jan Borg in de Nicolaas kerk' - Foto: Alexander Bügel

‘Gitarist Jan Borg in de Nicolaas kerk’ – Foto: Alexander Bügel

WESTERLAND – In het dorpshuis en de Nicolaas kerk exposeert dit weekend het schildersgezelschap ‘De Vatropse school’. Er zijn veel schilderijen te zien in diverse stijlen en thema’s. De expositie is zaterdag en zondag van 10.30 tot 17.00 uur. De muzikale omlijsting wordt verzorgt door de Wieringermeerse gitarist Jan Borg.

Trouwerij in de Cultuurschuur

Foto: Erwin Slootweg

‘Het echtpaar Pladdet’ – Foto: Erwin Slootweg

WIERINGERWERF – Zo af en toe wordt er in de Cultuurschuur weer getrouwd. De trouwzaal, die vandaag de dag als theaterzaal door het leven gaat, wordt dan weer even in oude luister hersteld. En het moet gezegd het blijft een prachtige locatie om elkaar het ja-woord te geven. Gisteren kwamen Lisette Hiemstra en Co Pladdet als geliefden de Cultuurschuur binnen, om het gebouw als echtpaar Pladdet weer te verlaten. Namens de redactie van De Meerpeen van harte gefeliciteerd.

Voorselectiewedstrijden Jumping Amsterdam bij de Wieringermeerruiters

Foto: Erwin Slootweg

Foto: Erwin Slootweg

MIDDENMEER – Vandaag worden bij de Wieringermeerruiters de voorselectiewedstrijden gehouden voor Jumping Amsterdam, één van de grootste Nederlandse paardenevenementen. Om kwart over acht is men begonnen met de klasse L en om ongeveer 13.15 met de klasse M waarna aansluitend de klasses Z en ZZ van start gaan.

Een vol programma dus. Fotograaf Erwin Slootweg van de Meerpeen was vanmorgen vroeg al te vinden op de Hoornseweg om een paar plaatjes en een video te schieten.

_MG_1843

Foto: Erwin Slootweg

_MG_1824

Foto: Erwin Slootweg

Grond Robbenplaat blijft agrarisch

'Robbenplaat' - Foto: Erwin Slootweg

‘Robbenplaat’ – Foto: Erwin Slootweg

WIERINGERWERF – Het was één van de prestigieuze projecten van de Wieringermeer, maar bracht tot op heden nog niet wat men er van verwacht had. Enkele jaren geleden werd industrieterrein De Robbenplaat vormgegeven. Een industrieterrein met hoge eisen. Er werd gewerkt met een beeldplan, waaraan de gebouwen moesten voldoen. De grootste pluspunten voor bedrijven om zich te vestigen op Robbenplaat zijn de ligging aan de snelweg A7 en de lage grondprijs.
Lees verder

Politiehelikopter op zoek naar 3-jarige Suus

Foto: Erwin Slootweg

‘Politiehelikopter boven Wieringerwerf’ – Foto: Erwin Slootweg

WIERINGERWERF – Zondag aan het einde van de middag, rond 17.15 uur, werd er via Burgernet een melding gedaan dat de 3-jarige Suus uit de Saturnusstraat werd vermist. Via de sociale media werd verzocht om naar haar uit te kijken. Ook ging er een politiehelikopter de lucht in boven Wieringerwerf. Via megafoons werden de bewoners van de omliggende straten verzocht om uit te kijken naar de kleine dame.

Gelukkig bereikte de redactie rond 19.00 uur het bericht dat het meisje in goede gezondheid is aangetroffen.

Kinderboerderij Het Galjoen: ‘De tandarts op bezoek’

WIERINGERWERF – Kinderboerderij Het Galjoen in Wieringerwerf wordt door een grote groep vrijwilligers gerund. Regelmatig ontvangen wij van de vrijwilligers berichten over het wel en wee bij de kinderboerderij. Leuke stukjes die een inzicht geven in wat er allemaal achter de schermen gebeurt.

‘De tandarts op bezoek’

Donderdag  13 september is paardentandarts Ruygrok uit ’t Zand bij ons geweest om de gebitten van de ezels Ejoor en Jok en pony Sterre te controleren. Het is belangrijk om het gebit van een ezel of pony tijdig te laten controleren. Een eventueel daarop volgende gebitsbehandeling bij ezels of paarden is erop gericht, om het gebit in evenwicht te houden, zodat zij het volledige gebit goed kunnen gebruiken en zonder klachten hun eten kunnen kauwen.

Het is van belang dat er een evenwichtige slijtage optreedt, daarom is controle

Foto: Kinderboerderij Het Galjoen

Foto: Kinderboerderij Het Galjoen

zo belangrijk. Dit laten wij dan ook standaard jaarlijks gebeuren. Mochten er dan, tijdens deze controle, afwijkingen gevonden worden, kan dit zo nodig tijdig worden gecorrigeerd. De eerste indruk van tandarts Ruygrok  was, dat onze dieren in een prima conditie zijn. Daaruit valt al voor een deel op te maken dat zij hun eten goed kunnen kauwen. De controle wees  later ook uit dat alles 100% in orde is. Soms moet tijdens de controle een gebitspreider worden gebruikt, zodat de paardentandarts ruimte in de bek heeft om het onderzoek goed uit te kunnen voeren en hij niet ongewild in z’n vingers kan worden gebeten.

Natuurlijk vonden Ejoor, Jok en Sterre het helemaal niet leuk om zich in hun bek te laten kijken en deden nog even een poging om tegen te stribbelen. Maar Ruygrok is dit duidelijk wel gewend en had veel geduld om de dieren gerust te stellen en zo zijn doel te bereiken. Iedereen was natuurlijk opgelucht dat alles zo goed verlopen is en de gebitten er zo mooi uitzien.

 

Video met drone boven het gat in de dijk

WIERINGERMEER – Facebook is een mooi medium. Soms kom je er verrassende filmpjes tegen van de Wieringermeer. Op de pagina Aquaholic Trip van de Wieringer Jan Jaap Tijsen vonden we een mooi filmpje van een drone boven het gat in de dijk.

Het bos is ontstaan na een dijkdoorbraak in 1945. Bij een wraakactie van de Duitsers, die de oorlog aan het verliezen waren, werden op 17 april 1945 twee gaten in de toen 16 jaar oude dijk van de Wieringermeer geblazen. Het op twee plaatsen instromende water veroorzaakte twee kolkgaten, de huidige twee wielen, van aanvankelijk 20 en 26 meter diep. In twee dagen stroomde de polder vol. Een gierkelder, afkomstig van de boerderij waarvan het fundament in het zuidelijke wiel nog zichtbaar is, spoelde 400 meter in zuidwestelijke richting weg. Aan de oostelijke rand van het bos ligt deze daar, aan een ruiterpad, nog altijd. Na de oorlog kreeg het herstel van de polder een hoge prioriteit. Reeds op 5 augustus 1945 was de dijk waterinwaards weer gesloten. Restanten van het oude dijklichaam bevinden zich nog immer tussen de twee wielen in. Op 9 augustus werd met het malen gestart. Gemaal Lely en gemaal Leemans werden bijgestaan door zes noodpompen, waardoor de polder op 11 december 1945 weer droogviel. De materiële schade was enorm; het grootste deel van de boerderijen en gebouwen moest later worden herbouwd.

Soms zit het mee, soms zit het tegen….

Foto: De Wieringermeer Farmer FAILS

Foto: De Wieringermeer Farmer FAILS

WIERINGERMEER – Het leven van een boer gaat niet altijd over rozen. Op de Facebookpagina ‘De Wieringermeer Farmer FAILS’ zijn vele foto’s te zien van zaken in het boerenleven die niet helemaal goed zijn gegaan.

De Facebookpagina is een plaatselijke variant van de bekende Flevo Farmer Fails. Een leuke tip om de plaatselijke agrarische ondernemers te volgen. En dan vooral hetgeen wat er fout gaat.